К. е. н. Стоєв В. Л., Похильченко І. М.

Запорізька державна інженерна академія (Україна)

ЗМІНА ГЕОГРАФІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

 

Останнім часом доля українського експорту в загальному ВВП України постійно збільшується, що обумовлено недостатньої ємкістю внутрішнього ринку, внутрішньої нестабільністю та іншими факторами. За наслідками 2015 року доля експорту в ВВП України суттєво збільшилась и склала близько 42% ВВП [1].

У зв’язку із зазначеним особливої важливості для забезпечення економічного зростання в Україні набуває проблема пошуку нових ринків для українського експорту.

В сучасних умовах відбувається зміна географії зовнішньої торгівлі України. Так, якщо до 2014 року основною країною призначення експорту була Росія, на яку припадало 26,1 відсоток загального експорту, то за підсумками 2014 року основними країнами експорту стали країни Європейського союзу, загальний експорт до яких склав 31,5 % всього експорту (до 2014 року експорт до країн Європейського союзу складав 25,4%), в тому числі: експорт до Польщі в 2014 році склав – 4,9%, Італії – 4,6%, Німеччини – 3%. Крім того, до Азії в 2014 році з України йшло 28,5% у порівнянні із 26,7% до 2014 року.

Крім зміни географії відбувається й зміна номенклатури експорту. Так, якщо до Росії Україна поставляла продукцію машинобудування - таку, як залізничні та трамвайні локомотиви, шляхове обладнання, механічні машини тощо, то основою сучасного експорту складають руди, чорні метали та сільськогосподарська продукція.

Також відбувається зміна структури та географії імпорту України. В першу чергу це обумовлено як загальним зменшенням закупівлі природного газу, який раніше становив основну частину українського імпорту з Росії, так і зміною країни-постачальника – якщо раніше цей товар фактично повністю закупався із однієї країни, якою була Російська Федерація, то в 2015 році більша частина природного газу закуповувалась в країнах Європи.

На думку експертів можна при визначенні напрямів подальшого розвитку зовнішньої торгівлі України слід виходити з наступного.

Останні десятиріччя важка промисловість і машинобудування були довгий час зорієнтовані тільки на РФ, на Європу орієнтувалося сільгоспвиробники і частина металургів.

На сучасному етапі продукція українського машинобудування, авіаконструкторів може зацікавити країни, що розвиваються, у яких, на відміну від Європи, більш низькі вимоги до якості продукції. Як зазначає, наприклад В. Юрчишин: українська продукція може бути затребуваною, вона може бути менш якісна, але, з іншого боку, може підходити за ціновими параметрами. Наприклад, наші літаки не є конкурентоспроможними в Європі, але в Африці та Азії можуть конкурувати з іншими виробниками літаків [3].

Таким чином Україна має перспективи розвитку зовнішньої торгівлі, розвиток якої може стати основою загального сталого розвитку економіки України.

 

Список використаних джерел:

1.       Шапран В. Как мировая экономика повлияет на Украину [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.capital.ua/ru/publication/64200-kak-mirovaya-ekonomika-povliyaet-na-ukrainu#ixzz453BwBm9t

2.       Європейська інтеграція України: внутрішні чинники і зовнішні впливи (Аналітична доповідь Центру Разумкова) // Національна безпека і оборона. – К., 2013. - № 4-5. – С. 2-54.

3.       Юрчишин В. Українське машинобудування може знайти нові ринки збуту в країнах, що розвиваються [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=5869