Зайченко К. С.

Одеськийнаціональний політехнічний університет (Україна)

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ: МОЖЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ

 

Більше двох років назад термін «євроінтеграція» досить активно ввійшов в теми дискусій майже кожного українця, котрий в більшій чи меншій мірі цікавився сучасним життям своєї держави. Політики, ЗМІ, експерти та просто звичайні українці постійно доповідали та обговорювали лише позитивні наслідки інтеграції з ЄС. Цьому навіть передували достатньо вагомі історичні події. З початку 2016 р. почала діяти економічна частина Угоди про асоціацію України з ЄС. При чому майже всі вище згадані учасники дискусій почали вести зовсім іншу риторику в своїх промовах: дана Угода призведе до руйнування малого та середнього бізнесу, вітчизняний ринок майже повністю буде заповнений дешевими європейськими товарами, та й взагалі ніяких позитивних перспектив у майбутньому від цього не очікується. Так, звісно, малий і середній бізнес в більшій мірі у своїй діяльності був направлений на ринки СНД, зокрема на російський, та зважаючи на складні стосунки з країною-сусідом, суб’єкти підприємництва мають шукати нові можливості для своєї діяльності.

Єдина можливість гідно конкурувати на європейському та й взагалі світовому ринках – це інновації. Інноваційна діяльність будь-якого суб’єкта підприємництва є досить вагомою перевагою серед конкурентів, та все ж таки наявність в минулому не досить конкурентоспроможних ринків не було сильною мотивацією для їх розвитку.

Серед основних можливостей для малого бізнесу – приєднання до міжнародних програм щодо надання державних грантів для малих суб’єктів  підприємництва на освоєння інноваційної продукції (товарів або послуг).

19 березня 2015 року Україна приєдналась до програми Horizon-2020. Horizon-2020 – найбільш крупна програма з досліджень та інновацій ЄС, з бюджетом майже 80 млрд.євро, що виділяються протягом 7 років (з 2014 до 2020 року), не враховуючи приватні інвестиції. Мета її полягає у втіленні багатьох наукових відкриттів та світових інновацій [1].

Програма Horizon-2020відрізняється від всіх тих програм, що їй передували. Перш за все спрощеною процедурою отримання грантів та своєю відкритістю до нестандартних інноваційних ідей. Також однією з основних задач, що ставить перед собою програма, – це вирішення соціокультурних проблем, що виникають між суб’єктами бізнесу або можуть виникнути, при освоєнні нових ринків.

Початок 2016 року ознаменувався підписанням угоди щодо участі України в програмі ЄС «Конкурентоспроможність підприємства малого та середнього бізнесу (COSME) 2014-2020». COSME – це програма ЄС для конкурентоспроможності підприємств, малих і середніх, які працюють з 2014 до 2020 року, із запланованим бюджетом в розмірі 2,3 млрд.євро. COSMEстворена з метоюбільш широкого доступу до фінансових ресурсів малим та середнім суб’єктам підприємництва, доступу їх до ринків, підтримки підприємців і забезпечення більш сприятливих умов для створення бізнесу і його зростання[2].

Європейські держави нині досить зацікавлені в пошуку нових ринків збуту та нових ідей і можливостей. Саме тому створення подібних програм не є винятковим випадком, а є планомірною політикою всієї Європи.

Окрім отримання грантів, для суб’єктів малого бізнесу відкриваються такі перспективи, як:

формування венчурних фондів на базі європейського досвіду;

створення банку венчурного кредитування, що буде орієнтований на кредитування малого бізнесу, перш за все інноваційно-активних суб’єктів;

спрощений доступ інноваційно-активних суб’єктів малого бізнесу до фондового ринку;

співпраця та обмін досвідом серед науковців та дослідників різних направлень та галузей;

підтримка суб’єктів малого бізнесу щодо адаптації у нових умовах після імплементації Угоди про асоціацію;

обмін досвідом у сфері інтелектуального захистута ін.

Звісно, серед вище вказаних можливостей є і свої погрози, але на скільки буде перевага тих чи інших, залежить і від нашої держави, які умови створить вона, щоб малий бізнес не лише продовжував свою діяльність після відкриття все можливих кордонів, а й продовжував робити це успішно. Тому слід наголосити, що при правильно обраній стратегії України, щодо створення певних умов для збереження малого та середнього бізнесу та адаптації всієї системи до Європейських стандартів, держава може створити нові можливості розвитку для всієї країни в цілому та кожного суб’єкта бізнесу окремо.

 

Список використаних джерел:

1.       WhatisHorizon 2020?[Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

2.       COSME[Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://ec.europa.eu/easme/en/cosme