К. е. н. Табенська О. І.

Вінницький національний аграрний університет (Україна)

ПРОБЛЕМИ ТА  ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

 

Проблеми управління персоналом на сучасному підприємстві аналізують зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти, керівники підприємств та організацій, науково-дослідні установи, інформаційно-консультаційні центри, навчальні заклади. Ефективним механізмом співпраці і позитивного вирішення проблем навчання персоналу є формування інноваційних кластерних структур.

Переваги інтеграції полягають у взаємодії та взаємозалежності окремих суб’єктів підприємницької діяльності та забезпеченні сприятливих умов для учасників інтегрованого формування використовуючи парадигму «виграш/виграш».

Для прикладу розглянемо діяльність туристичного кластера, який об’єднує: туристичні агентства, органи державної влади, музейні установи, заклади громадського харчування, інформаційно-туристичні центри,  сувенірні підприємства, постачання засобів виробництва, рекламно-інформаційні послуги, консалтингові агентства та ін.

Взаємодія учасників кластера на умовах синергії створює сприятливі умови для підвищення їх професійного рівня, дослідження сучасних інноваційних методів менеджменту та маркетингу, а саме: засад креативного та постіндустріального, тайм-менеджменту, кольорового менеджменту – еволюції мислення, лідерства і управління; латерального та нейромаркетингу; бенчмаркінгу, аутсорсингу, аутплейсменту, аутстафінгу, лізингу персоналу, HR-інструментів, а також потужні інструменти розвитку особистості (зміна реактивної поведінки працівника на проактивну поведінку).

Проблеми, які виникають в управлінні персоналом пов’язані із зовнішніми факторами, які оточують підприємство та внутрішніми чинниками, взаємодіють з виробничими процесами та системою управління персоналом.

До зовнішніх факторів, які вимагають постійного контролю та змін на підприємстві, ми пропонуємо визначити наступні: події у світі,  в окремій країні, в інтеграційних утвореннях, діяльність міжнародних і галузевих організацій, події на ринках, ситуацію в галузі, до якої належить підприємство, законодавче регулювання, інноваційне оновлення міжнародної економіки.

До внутрішніх  чинників, які визначають діяльність окремого підприємства, потужної інтегрованої структури, мережевих та віртуальних організацій є: опір змінам, відсутність мотивації у працівників, проблеми в особистому житті працівників, важке матеріальне становище, недостатній професійний рівень, залежність від думки керівника, відсутність  власних амбіцій, дисциплінованості та ін.

Управління змінами є процесом пошуку і вирішення проблем. Управляти змінами – означає рухатися від проблемного стану до стану вирішеної проблеми. Зміни є невід’ємною складовою для будь-якого підприємства чи організації, оскільки середовище, в якому вона існує, динамічне та мінливе. Тому підприємство повинно реагувати на зміни середовища шляхом ефективного впровадження змін  [1, с. 71-75].

Необхідно зазначити, що лідери  компаній-десятиборців  демонструють три основні якості, які в сукупності відрізняють їх від менш успішних керівників: фанатична дисципліна, емпірична творчість, продуктивна параноя. Вони завжди дуже послідовні у своїх діях, дотримуються своїх цінностей, цілей, стандартів продуктивності та методів діяльності.

Керівники ефективних компаній спрямовують свої страхи у дію, розробляють аварійні плани, споруджують барикади, щоб зберегти великий запас міцності [2, с. 46, 51, 61-63].

Особливості успіху лідерів провідних компаній зображені на (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Особливості успіху лідерів провідних компаній [2, с. 46]

 

Отже, якісні зміни на сучасному промисловому підприємстві можливі за умови використання теоретичних досліджень  зарубіжних та вітчизняних вчених, досвіду компаній-десятиборців, а саме: їх фанатичної дисципліни, емпіричної творчості та продуктивної параної, довгострокових цілей, самодисципліни, суворих вимог до роботи, рішучих дій, що ґрунтуються на емпіричному досвіді.

 

Список використаних джерел:

1.       Гайдей О. О. Управління змінами на підприємстві / О. О. Гайдей : Вісник Бердянського університету  менеджменту і бізнесу – 2012. – № 3(19). – С. 71-75. (Серія: «Економіка та управління підприємством»).

2.       Коллінз Дж. Величні за власним вибором / Дж. Коллінз, М. Т. Хансен. – К. : Наш Формат, 2014. – 384 с.