Кравець О. В., Шепель Ю. О.

Дніпропетровський національний університет імені  Олеся Гончара

ЗАСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ТЕМАТИКИ

 

Відповідно до розглядуваної теми проаналізовано питання щодо перекладу термінів мистецтвознавчої тематики. При цьому акцент був зроблений на виявленні способів і специфіки перекладу саме таких термінів.

Термінами можуть стати трохи не будь-які лексичні одиниці мови, що перейшли до вузькоспеціальної області та позначають її конкретні поняття. Існує безліч підходів щодо перекладу лексичних одиниць з однієї мови іншою. Відзначимо, перш за все, що в загальних рисах можна позначити два шляхи перекладу, якими послуговується перекладач: переклад прямий, або буквальний, і переклад непрямий.

Ми використали класифікацію, що складається з семи видів трансформацій: запозичення, калькування, дослівний переклад, транспозиція, модуляція, підбір еквівалентів і адаптація [1, c.69-72].

Розглянувши всі особливості перекладу термінів мистецтвознавчої тематики, можна дійти висновку, що найбільш важливими з них виявляються такі : врахування контексту, в якому вживається термін; пошук еквівалентів у мові перекладу; передача основної семи терміна, а не форми, за допомогою якої вона виражена в мові оригіналу; застосування описового перекладу лише при наявності слів-реалій, відсутніх у мові перекладу.

Великий вчений і перекладознавець А. Нойберт стверджував, що в разі перекладу тексту, призначеного для носіїв мови, специфіка прагматичних відношень виключає можливість їхнього відтворення для аудиторії ПМ і в цьому сенсі їх переклад не є можливим [3, с.135]. Тому яким би не був переклад не можна говорити про те, що він може зрівнятися з величчю тексту оригіналу.

Насамкінець хотілось би пригадати слова Ельзи Тріоле: «Перевод… ― мучительный, изнурительный, раздражающий и приводящий в отчаяние труд. Труд обогащающий, нужный людям, требующий самоотрешенности, скрупулезности, честности, скромности… и, конечно, таланта» [2, c.3].

 

Список використаних джерел:

1.      Бурак А. Л. Введение в практику письменного перевода с руського языка на английский. Этап 1: уровень слова  / А. Л. Бурак. М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, 2002.

2.      Гарбовский Н. К. Теория перевода / Н. К. Гарбовский. М. : Изд-во Московского ун-та, 2007.

3.      Нойберт А. Прагматические аспекты перевода / А. Нойберг. Лейпциг, 1968.