К. ф. н. Стаховська Н. Ф, Оганян В. В.

Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна

ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕКЛАДУ ПРИЙМЕННИКІВ – ПО З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ

 

Для українського мовлення важливе правильне вживання прийменника по, особливо тоді, коли йдеться про переклад з російської мови українською. Адже російські конструкції з прийменником по в українській мові перекладаються цілим рядом конструкцій з прийменниками:

За: за свідченням; за власним бажанням; за дорученням; за наказом; за вказівкою; менеджер за професією і т. д.;

З: з питань комерційної торгівлі; з ініціативи; дослідження з уфології; курс лекцій з української мови; з багатьох причин; з певних обставин; з нагоди (чогось) і т. д.;

На: на замовлення; на вимогу; на пропозицію; на мою адресу;

Для: курси для вивчення; комісія для складання актів;

Після: після одержання посвідчення; після повернення; після від'їзду; після розгляду (чогось) і т. д.;

У (в): викликати у службових справах; у вихідні; в усіх напрямках;

По: черговий по району; наказ по відділенню; спеціаліст по проектуванню споруд; колеги по роботі; по можливості; комітет по сприянню малим підприємствам і підприємцям і т. д.

Конструкції з прийменником по виражають такі відношення:

По відношенню до (з Р. в., у зн. прийм., об’єктне знач.): Так, застосування цього методу не є видоспецифічним, на відміну від методів, що базуються на використанні «обеззброєних» штамів, які досить часто бувають авірулентними по відношенню до різноманітних сортів і видів рослин (М. Кучук).

По всій довжині – (з Р. в., у ф. прийм., локативне знач.): Тариф на транспортування нафти ПДМН із 1995 року становить: 4,9 долара за прокачування тонни нафти по всій довжині ділянки нафтопроводу в напрямку Одеси (А. Єрьоменко).

По дорозі від – (з Р. в., у зн. прийм.):

Вчора ввечері  був морозець.

По дорозі від села їхала група людей верхи 

По дорозі від … до – (з Р. в. … Р. в., у зн. прийм.):

Навіть не дуже досвідчений бізнес-консультант, не кажучи вже про хорошого бізнесмена, може по дорозі від прохідної до директорського кабінету скласти собі цілком визначене уявлення про те, хто його там чекає (В. Дубровський);

Так ще тоді, як Тернівка гарна булапо дорозі від Серебрії до міста парою миршавими кіньми і пара лошат ззаду, їхала зелена бричка, присадкувата, черевата, і страх торкотала (А. Свидницький).

По дорозі до – (з Р. в., у зн. прийм.):

Я взяв шахи й думаю занести по дорозі до читальні (У. Самчук);

Я поминаю ті пригоди й нещастя, що траплялися нам по дорозі до Індії й що коштували нам двох літаків і тринадцятьох людей – половину нашої експедиції (В. Винниченко);

«Хлопці» були два дужі, червонощокі поліцаї. І не тільки в поліцейській формі, але й із справжнісінькими аусвайсами, які не викликали ніяких підозр на контрольних пунктах по дорозі до Києва (П. Загребельний).

По дорозі з/із/зі – (з Р. в., у зн. прийм., локальне знач.): Крім навчання, всі зайнялися ще іншими, практичнішими справами – Руденко й інженер заходилися з цвяшків, які вони десь попідіймали в лазні чи по дорозі з неї, та з шматків дроту робити голки (І. Багряний).

Більшість із наведених конструкцій, які вживаються у значенні або у функції прийменників, мають синонімічні зв’язки з іншими прийменниками: наприклад, по відношенню до має синоніми відносно, до, стосовно, щодо; по ходу – під час, у/в процесі; по дорозі від – дорогою від.

Таким чином, «проблемність» прийменника по в українській мові полягає в тому, що вживання його обмеженіше порівняно з російською мовою. Там, де росіяни послуговуються одним багатозначним прийменником по, українці використовують або той-таки прийменник по, або (частіше) інші прийменники, або безприйменникові конструкції. З цього, однак, зовсім не випливає, що прийменник по мало характерний для української мови. Пам’ятаймо, що він уживається головним чином у просторовому значенні (по селах), при означенні предмета, на який спрямована дія (по м’ячу), на означення мети (по воду), у сполученні з числівниками (по двоє), на означення розміру й кількості (по ложці), у часовому значенні (по обіді), для вираження стосунків спорідненості, близькості (дід по матері).