Горька А. В., Рябик Г. Є.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ УКРАЇНИ

 

На українському ринку мінеральних вод спостерігається тенденція динамічного зростання. Середньорічні темпи росту до 2012 року становили 13,5 % [1], останнім часом ця динаміка продовжується. Асортиментний ряд мінеральної води України дуже широкий. На території країни освоєно 500 джерел. Найбільше у межах Українських Карпат. Мінеральна вода в надрах природно чиста і корисна для здоров’я людини. Витрати на її видобування замалі в порівнянні з ціною реалізації. Тому ринок мінеральної води характеризується доступністю та прибутковістю.

На українському ринку мінеральних вод представлено понад 300 виробників. Експортується газована мінеральна вода з Дніпропетровської, Тернопільської, Львівської, Одеської, Чернігівської областей. Негазовані води експортують практично з усіх адміністративних областей України. Найбільшу пропозицію мінеральної та питної води в Україні в останні роки забезпечують: «IDS Group», корпорація «Оболонь», «Росинка», «Ерлан», «Біола» (табл.1).

 

Таблиця 1. Лідери по виробництву мінеральної води в Україні

№ п/п

Назва виробника

Торгова марка мінеральної води

1

IDS Group

«Миргородська», «Моршинська», «Трускавецька»

2

Оболонь

«Прозора»

3

Росинка

«Софія Київська»

4

Ерлан, Біола

«Знаменівська»

 

На інших виробників припадає дещо більше 1/3 від загального розливу води в країні. Ринок мінеральної води має ознаки олігополістичного, тому що представлений великими компаніями, які володіють унікальним складом води. Наявність великих потужностей та капіталу для технічного розвитку дозволяє цим підприємствам витіснити з арени маленькі нерозвинуті підприємства або поглинути їх.

Даний ринок характеризується лояльністю споживачів до вітчизняних брендів. Зазначена прихильність була сформована в рамках високих цін на імпортну продукцію, що представлена, наприклад, ТМ «Боржомі» У цілому ринок мінеральної води надто консолідований. На десять найбільш могутніх виробників припадає більше 50 % ринку в сегменті газованих вод, більше 70 % – негазованих. Залишок ринку розподілено між невеликими  місцевими торговими марками.

В даний час ринок мінеральної та питної води є приваблює нових гравців, і, на думку експертів, надалі ця тенденція збережеться. За дослідженнями вітчизняних експертів найближчим часом в Україні не очікується покращання екологічної ситуації. Навколишнє середовище, навпаки з часом все більше забруднюється. В таких обставинах вода, а тим паче мінеральна вода, виступає у ролі очисника організму людини. Це дає підставу сподіватись підприємствам-виробникам мінеральних вод на подальше підвищення попиту на продукцію. Такі сподівання підсилюються хоча і не значним, але поступовим зростанням доходів населення.

Психологія людини влаштована таким чином, що постійно потребує підвищення якості життя. Тому, споживаючи якісну мінеральну воду, покупець не захоче обізнано повертатись до споживання низькоякісної води. Розробка нових родовищ мінеральної води  – це один з основних напрямків освоєння виробництва українських мінеральних вод. Багато з них на сьогодні не використовують для промислового розливу або в оздоровчих цілях санаторіями-профілакторіями. За прогнозами експертів споживання мінеральних вод  національних виробників зростатиме і досягне незабаром  20–25 літрів за рік на душу населення.

Ще одним з найважливіших факторів, що впливає на перспективи розвитку ринку мінеральних вод в Україні, є погіршення екологічної ситуації. Ця тенденція зумовлює зростання рівня вживання бутильованої мінеральної води, а отже і підвищення прибутку підприємств.

На  ринкову ситуацію прямий вплив спричиняє політична ситуація в країні та правове регулювання харчової промисловості. Ринок мінеральних вод, на відміну від інших галузей економіки країни, має позитивну динаміку в перспективі, оскільки Україна характеризується доволі високим рівнем споживачів бутильованої води. На даний час ринок переживає не найкращі моменти, оскільки спостерігається скорочення підприємств яке спричинене рядом факторів: економічна криза, політична та соціальна нестабільність.

Попри наявність вагомих чинників розвитку даного ринку, дослідники виділяють ряд проблем для існуючих товаровиробників та для виходу на ринок нових. Так, однією з головних проблем виділяють сформованість вподобань споживачів. Проведені дослідження показали, що найбільша частка покупців надає перевагу торговій марці «Миргородська» [2]. При тому, що асортиментний ряд мінеральної води на полицях магазинів представлений і штучно мінералізованою водою низької якості з меншою ціною, більша прихильність віддається все ж таки відомим маркам. Це свідчить про сумнівні перспективи для виробників товарів-замінників.

Не менш проблемним аспектом є спроба підробити продукцію відомих брендів. Тому виробники постійно удосконалюють захист своєї продукції від підробок,процес  оновлення дизайну упаковки не стоїть на місці. Безупинний контроль за якістю своєї продукції з боку підприємств-лідерів стає суттєвою перешкодою для виходу на ринок недобросовісних виробників.

Вихід на ринок мінеральної води для молодих компаній ускладнюється й наявністю ряду бар’єрів. Найбільш суттєвим бар’єром виходу на ринок є економія діючих підприємств завдяки ефекту масштабу. До того ж, могутні виробники  вже контролюють сировинні джерела, якими не володіють нові підприємства.  Підприємства, які опанували більшу частку ринку мають менші питомі витрати і в змозі «задавити» новачків економічними важелями, зміцнюючи конкурентні позиції.

Ще одним бар’єром виходу на даний ринок є  для нових підприємств  являється низька ймовірність заволодіти могутніми каналами просування продукції. За результатами соціальних опитувань, покупець першочергову увагу направляє на  торгову марку, на склад мінералів у воді (основна маса покупців зупиняють свій вибір на лікувальних властивостях води).

Нарешті, вагомою проблемою для нових гравців є законодавчо-правова база, яка висуває конкретні вимоги до якості нової продукції з урахуванням існуючих стандартів. Ці стандарти прописані в Законах України «Про безпечність та якість харчових продуктів» та «Про питну воду та питне водопостачання» [3].

Адже, аналіз перспектив для ринку мінеральної питної води та проблем виходу на нього показав, що поява великої кількості нових гравців є малоймовірною, оскільки на сьогодні ринок практично сформувався, покупці висувають конкретні вимоги до якості продукції. Але для діючих підприємств існують можливості і далі розвиватись.

 

Список використаних джерел:

1.    Аналітичний огляд ринку питної води України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://inventure.com.ua

2.    Офіційний сайт асоціації виробників мінералальніх питних вод України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bottledwater.org.ua

3.    Ринок мінеральної води в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://volwestgroup.com.

4.    Дослідження ринку мінеральної води в Україні. ММІ Ukraine // Маркетинговые исследования в Украине. – 2011. – № 4 (47).