V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Образовательный процесс: взгляд изнутри» (20-21 декабря 2012 г.)

К. філол. н. Тернова А. І.

Запорізький національний університет, Україна

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ НАВЧАЛЬНІ ЛАБОРАТОРІЇ ТА ЇХ РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТІВ

Сьогодні ми, викладачі вищої школи, усвідомлюємо, що повинні впроваджувати у ході навчання найефективніші методики викладання кожної дисципліни. Головними складниками якісної підготовки майбутніх журналістів-телевізійників має бути належна наукова й технічна бази. Засвоєння всіх теоретичних аспектів та набуття практичних навичок дає змогу майбутнім фахівцям упевнено почуватися у подальшій журналістській роботі, сприяє визначенню власної ніші для професійної реалізації кожному випускнику, а також спонукає до подальшого самовдосконалення набутих умінь та навичок, відповідно вимогам сучасного інформаційного простору та розвитку комунікаційних технологій.

Не зважаючи на фінансові труднощі, керівництва вузів створюють спеціалізовані навчальні лабораторії, свого роду студентські ЗМІ (газети, портали, радіо, телевізійні майстерні). Адже саме студентські ЗМІ виконують функцію трибуни для молоді, власне тієї її частини, яка отримує вищу освіту. Молодь – це майбутнє держави, тому потребує постійної творчої самореалізації. Висловлюватись вільно студенти мають змогу лише у певних вузівських мас-медіа, де немає жорстоких рамок, цензури та стандартів. Популярність студентських ЗМІ серед молоді цілком зрозуміла – творчий колектив студентів краще розуміє потреби своєї аудиторії. Друковані та електронні засоби масової інформації у вишах явище доволі розповсюджене, чого не можна сказати про власні радіо та ТБ.

Проте, у цьому напрямку теж помітні позитивні зміни. Так з’явилися студентські телестудії у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті ім.академіка Степана Дем’янчука, Запорізькому національному університеті, Волинському національному університеті ім. Лесі Українки, Луганському державному інституті культури і мистецтва, Харківській юридичній академії та державній академії культури ( ХГАК ), Одеській національній академії зв’язку ім.О.Попова, Східноукраїнському національному університеті ім. В.Даля, Днепродзержинському державному технічному університеті, Прикарпатському національному університеті, Маріупольському державному університеті, Національному університеті кораблебудування ім.адміралаМакарова, Київському міжнародному університеті тощо.

Цю інновацію активно підхоплюють в коледжах, технікумах, і не лише у тих, що готують спеціалістів за фахом (наприклад, Миколаївський коледж преси і телебачення), а й у інших, скажімо, у Смілянському технікумі харчових технологій НУХТ .

Провідні виші Києва пішли ще далі – укладають угоди про співпрацю із національними телекомпаніями України. Так, Національний університет ім.Тараса Шевченка, Національний університет театру кіно і телебачення ім.І. К. Карпенка-Карого, Національний університет культури і мистецтв, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Інститут екранних мистецтв ім. Івана Миколайчука, об’єднавши свої «творчі ресурси», мають програму « ТЕЛЕакадемія » на Першому Національному.

Звичайно, процес формування телевізійника, як і інших фахівців, є складним і довготривалим процесом та потребує як необхідної теоретичної бази знань та практичних навичок, так і «бажання» вчитися. Навички, які дають можливість майбутнім фахівцям чітко, грамотно і послідовно передавати глядачам визначенні поняття, уявлення, факти – інформацію, сприяють у подальшій роботі молодим спеціалістам. Формування основних параметрів професійної діяльності, критеріїв оцінки роботи, екранної творчості вибудовується на основі аналізу тенденцій функціонування телевізійних професій у цілому. При встановленні власних пріоритетів акцентується увага на необхідності усвідомлювати й те, що телебачення перебуває у постійному розвитку, весь час видозмінюється, доповнюється новими формами, ознаками і т. д.

Для закріплення теоретичних знань, набуття практичних навичок і вмінь, проходження різного роду практик – засад становлення професійної майстерності, забезпечення всіх етапів якісної підготовки спеціалістів мас-медійної галузі – на факультеті журналістики Запорізького національного університету створена навчальна лабораторія журналістики, до складу якої ввійшли студентська радіостанція «Університет» (реорганізована 2011 р. у інтернет-радіо ), прес-центр ЗНУ , газета «Запорізький університет», інтернет-портал «Пороги» та студентська телестудія « Юніверс-ТБ ».

Навчальний план факультету журналістики ЗНУ складено таким чином, що вже з першого курсу студенти у ході практикумів, лабораторних і практичних занять у спеціалізованих класах опановують різні напрямки журналістського ремесла: операторську, дикторську майстерність, вчаться писати сценарії та тексти для закадрових коментарів у телевізійному матеріалі й у радіоефірі. Організовуючись у творчі групи – самостійно створюють молодіжні програми.

Студентська телестудія є базою для проведення й записів «круглих столів», інтерв’ю як із керівництвом вишу, так і з почесними гостями міста й університету, тренінгів із журналістами-практиками, зустрічей із відомими людьми, наукових засідань, конференцій, а також є «майданчиком» для підготовки відеоматеріалів у ході написання дипломних, магістерських робіт. Також на телестудії виготовляються різножанрові авторські телевізійні матеріали для у часті у різного роду конкурсах, фестивалях, олімпіадах і под.

У ході таких практикумів у навчальній лабораторії тележурналістики самостійно створюють аудіовізуальний продукт, який спрямований на задоволення інформаційних потреб студентського містечка, всіх підрозділів університету та органів студентського самоврядування. Для перегляду студентських матеріалів в університеті створено локальну мережу. У такий спосіб – «цільова аудиторія» максимально ефективно та оперативно інформується про актуальні події вишу з питань науки та освіти, суспільних та культурних… заходів. Як студентське телебачення, телеканал повністю відповідає тематиці аудіовізуальної продукції, тому програмне наповнення каналу стосується лише студентів та всього, що пов’язане з їхнім життям, навчанням та може бути їм цікаве. Окремі матеріали зорієнтовані на навчально-методичні розробки. Так, наприклад, студенти створюють відеозвіти , відеотренінги , фільмують майстер-класи, інтерв’ю для подальшого перегляду й аналізу, спеціальні репортажі, замальовки, проводять журналістські розслідування тощо. У такий спосіб знання, здобуті у ході вивчення теоретичних дисциплін, закріплюються на практиці (всі етапи продакшну ).

Телестудія укомплектована необхідними для зйомок та монтажу обладнанням й оснащенням: відеокамери, відеомагнітофони, телевізори, комп’ютери, канопус , аудіомікшерний та відеомікшерний пульти, знімальний майданчик із рір-прекцією , освітлювальними пристроями, додатковими необхідними аксесуарами для телевиробництва тощо. Всі комп’ютери об’єднані локальною мережею й забезпечені спеціалізованими програмами, необхідними для нелінійної обробки відео, звукових файлів ( Adobe Audition , Adobe Premierе Pro , Master Сollection CS4 , Sony Vegas Pro , Sony Sound Forge …).

Студенти факультету журналістики мають вільний доступ до відеообладнання , комп’ютерної техніки та в будь-який час (в разі цікавого для молодіжної громади інформаційного приводу) можуть скористатися студійним майданчиком. Це дає змогу вихованцям ЗНУ реалізувати себе у журналістській діяльності в якості авторів та створювачів власного програмного продукту. У спеціалізованих навчальних класах студії проводяться практикуми з основ студійної телезйомки, роботи у кадрі, операторської майстерності, постановки голосу, зі створення аудіовізуального продукту, проведення телеінтерв’ю тощо.

Отже, на нашу думку, саме такі методи організації навчального процесу сприяють належному засвоєнню всіх теоретичних аспектів та набуттю необхідних практичних навичок. Майбутні фахівці упевнено почуватимуться у подальшій журналістській роботі, займуть свою «нішу» у медійній сфері ( теле- , радіо- , інтернет-журналістика чи друковані ЗМІ), а також спонукатиме до подальшого самовдосконалення набутих умінь і навичок, відповідно вимогам сучасного інформаційного простору та розвитку комунікаційних технологій.