V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

К. е. н. Воронянська О. В.

Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НА ЯКІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Проведення економічного аналізу – це важлива складова діяльності підприємства, яке полягає у комплексному глибокому вивченні його роботи з метою оцінки результатів та виявлення можливостей підвищення ефективності господарювання та прийняття оптимального управлінського рішення. Проте, створення за останні роки великої кількості невеликих підприємств і фермерських господарств призвели до суттєвого скорочення в аграрних підприємствах спеціалістів-економістів. Внаслідок чого значно погіршилась робота з аналізу і планування виробничої діяльності.

Якщо зробити порівняльний аналіз роботи чотирьох аграрних підприємств, що займаються виключно виробництвом рослинницької продукції, знаходяться в одній природно-кліматичній зоні майже однакові площі сільськогосподарських угідь (від 2141 до 2796 га ), то видно, що рівень забезпеченості і результати виробничої діяльності значно відрізняються.

Для бази порівняння обрано аграрне підприємство з самим високим порівняно з іншими рівнем рентабельності. Це ТОВ «Агропродінвест». Треба зауважити, що в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь дане підприємство гірше інших забезпечено основними виробничими фондами (табл. 1). ТОВ «Агролюкс», ТОВ «Агросталь», ТОВ «Агро-Давидівка» забезпечені цим видом ресурсів відповідно в 2,7, 1,3, 2,4 разів краще. Забезпеченість оборотними засобами в ТОВ «Агропродінвест» відповідно на 15,3%, 30,9% та 16,6% краща, ніж в інших підприємствах. Значно відрізняється в досліджуваних підприємствах рівень забезпеченості трудовими ресурсами. В ТОВ «Агропродінвест» на одного середньорічного працівника припадає 194,6 га сільськогосподарських угідь, в ТОВ «Агролюкс» – 40,5   га, в ТОВ «Агросталь» – 109,5 га , а в ТОВ «Агро-Давидівка» – 20,8 га .

Таблиця 1. Порівняння роботи підприємств Якимівського району Запорізької області (ТОВ «Агропродінвест», ТОВ «Агролюкс», ТОВ «Агросталь», ТОВ «Агро-Давидівка») за результатами виробничої діяльності у 2012 році

Показники

ТОВ «Агро­продінвест»

ТОВ «Агро­люкс»

ТОВ «Агросталь»

ТОВ «Агро-Давидівка»

ТОВ «Агролюкс» до ТОВ «Агропродінвест», %

ТОВ «Агросталь» до ТОВ «Агропродінвест», %

ТОВ «Агро-Давидівка»

до ТОВ «Агропродінвест», %

Припадає

на 100 с. г. угідь:

вартості основних виробничих фон­дів, тис. грн.

111,3

297,4

143,9

263,6

267,2

129,3

236,9

середньорічної вартості обо­рот­них засобів, тис. грн.

232,5

196,9

160,6

194,0

84,7

69,1

83,4

витрат всього,

тис. грн.

186,4

317,6

157,6

382,3

170,5

84,6

205,1

Припадає площі

с.г. угідь на 1-го середньорічного пра­цівника, га.

194,6

40,5

109,5

73,2

20,8

56,2

37,6

Припадає на 100 га с. г. угідь: вартості валової продукції

в співставних цінах 2010 року, тис. грн.

87,4

307,3

113,5

145,5

351,8

129,9

166,6

вартості товарної продукції, тис грн.

100,0

358,2

148,8

306,5

358,2

148,8

306,5

прибутку, тис. грн.

93,6

40,6

-8,9

-75,9

43,4

-

-

зерна, ц

162,5

370,6

272,8

924,5

228,0

167,8

568,8

соняшнику, ц

239,1

192,2

182,0

165,6

80,4

76,1

69,2

Рівень рентабельності, %

50,2

12,8

-5,6

-19,8

-37,4

-55,8

-70,0

Норма прибутку, %

1,6

8,4

-2,9

-16,6

6,8

-4,5

-18,2

Результати виробничої діяльності у досліджуваних підприємств в 2012 році також суттєво відрізняються. В ТОВ «Агропродінвест» з кожних 100 га сільськогосподарських угідь отримано 87,4 тис. грн. валової продукції в порівняльних цінах 2010 року. В ТОВ «Агролюкс» – 307,3 тис. грн., що в 3,5 рази краще за попереднє підприємство. В ТОВ «Агросталь» отримано 113,5 тис. грн., що на 29,9% більше ніж в ТОВ «Агропродінвест», 145,5 тис. грн. отримали валової продукції в ТОВ «Агро-Давидівка», що на 66,6% більше базового підприємства.

Схожі результати отримано і при розрахунку вартості товарної продукції на 100 сільськогосподарських угідь. В ТОВ «Агролюкс», ТОВ «Агросталь», ТОВ «Агро-Давидівка» результати кращі за ТОВ «Агропродінвест» в 3,6, на 48,8% і в 3 рази відповідно. Проте, прибутку в розрахунку на 100 сільськогосподарських угідь в ТОВ «Агропродінвест» отримано більше як у два рази ніж в ТОВ «Агролюкс». А ТОВ «Агросталь» і ТОВ «Агро-Давидівка» отримали збитки від виробничої діяльності.

Існують певні невідповідно у використанні коштів на виробництво продукції. В ТОВ «Агролюкс» витрати виробництва на 70,5% більші ніж в ТОВ «Агропродінвест», в ТОВ «Агро-Давидівка» витрати перевищили витрати базового підприємства більше ніж в два рази, а в ТОВ «Агросталь» витрачено коштів на виробництво продукції на 15,4% менше ніж в ТОВ «Агропродінвест».

Таким чином, відсутність такого виду діяльності в аграрних підприємствах, як аналіз господарської діяльності, призводить до того, що спостерігається невідповідність між витраченими ресурсами і отриманими результатами, не ведеться пошук резервів підвищення результативності, прибутковості і підвищення економічної ефективності виробництва продукції.