Отчет по конференции 25.03.2011г. (на языке оригинала)

Звіт про проведення IІ Міжнародної науково-практичної конференції
молодих учених та студентів «Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації» кафедрою менеджменту факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

1. Назва конференції, № за планом: IІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації» (№ за планом - 27, приказ Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 18.01.11 р. №1/9-27).
2. Назва вищого навчального закладу, на базі якого проведено конференцію: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
3. Дата проведення: 25.03.2011 р.
4. Кількість учасників від України - 102, окремо – від зарубіжних країн: 15.
5. Кількість студентів, що брали участь у конференції - 73, окремо молодих учених – 44.
6. Перелік навчальних закладів й інших установ та організацій, що взяли участь у конференції:
- Україна:
Академія муніципального управління,
Вінницький національний технічний університет,
Вінницький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ,
Донецький державний університет управління,
Донецький національний університет,
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
Інститут економіки та прогнозування НАН України,
Інститут регіональних досліджень НАН України,
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана,
Київський національний університет ім. Т. Шевченко,
Кримський інженерно-технічний університет,
Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана,
Миколаївський державний аграрний університет,
Національна академія статистики, обліку та аудиту,
Національний інститут стратегічних досліджень,
Національний технічний університет України «КПІ»,
Національний університет водного господарства та природокористування,
Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
Національний університет «Львівська політехніка»,
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова,
ОКВУЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»,
Полтавська державна аграрна академія,
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського,
Харківський гуманітарний університет «Народна Українська Академія»,
Харківський національний економічний університет,
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича,
Черкаський державний бізнес-коледж,
Чернігівський державний технологічний університет,
Севастопольська філія Європейського університету;
- Російська Федерація:
Академія праці і соціальних відносин,
Академія управління «ТІСБІ»,
Волгоградська академія державної служби,
Воронізький державний аграрний університет ім. К.Д. Глинки,
Організація Російської академії наук Інститут економіки Уральського відділення РАН,
Південний федеральний університет,
Поволзький державний університет сервісу,
Тюменський державний нафтогазовий університет,
Управління соціальним захистом населення (м. Ноябрьськ, Ямало-Ненецький автономний округ).
7. Програма конференції (у форматі *.pdf).
8. Збірники матеріалів тез конференції (у форматі *.pdf).
9. Резолюція, рекомендації, рішення.