Тези конференції «Економіка і менеджмент – 2024». Секція 2. Управління конкурентоспроможністю економічних суб’єктів: методи, інструменти, механізми.

Секція 2. Управління конкурентоспроможністю економічних суб’єктів: методи, інструменти, механізми.

Grynko T. V., Rybalko A. S. Directions of Increasing the Competitiveness of the Enterprise in the Conditions of a Changing Environment

Богатирьова А. О. Визначення ключових факторів успіху для стартапу

Гвініашвілі Т. З., Губанова А. В. Обґрунтування вибору методики оцінки рівня якості продукції

Горшков М. С. Управління конкурентоспроможністю економічних суб’єктів: методи та інструменти

Гринько Т. В., Аніщенко Д. Д. Управління змінами та розвитком підприємства: ключові аспекти та ефективні стратегії

Гринько Т. В., Дулєпов С. С. Управління змінами: стратегії розвитку для бізнес-структур у динамічному підприємницькому середовищі

Гринько Т. В., Сотула В. В. Сучасні проблеми управління змінами на підприємствах

Єрмаков М. С. Узагальнення типових ризиків для суб'єктів малого та середнього бізнесу

Куряча Н. В., Колесник В. Формування системи конкурентних переваг підприємства в умовах кризи

Маслій Л. В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства

Олійник Т. І., Кулиш Р. В. Забезпечення стійкості та успішної діяльності підприємств в умовах воєнного конфлікту в Україні

Олійник Т. І., Жартовський Є. Є. Управління оборотними коштами виробничих підприємств в умовах воєнного стану в Україні

Петриняк У. Я., Кузнецов Д. В. формування економічного потенціалу бізнес-структур на основі креативності

Прісєдько А. В., Гвініашвілі Т. З. Удосконалення системи якості на підприємстві як інструмент підвищення конкурентоспроможності

Руденко Д. В. Аналіз та оцінка впливу економічних криз на діяльність підприємств торгівлі

Рудова К. Р. Формування системи конкурентних переваг для підприємства

Сас С. П. Фінансова поведінка та грамотність населення України

Семенча І. Є., Гутирчик І. Ю. Система методів оцінювання конкурентної позиції підприємства

Семенча І.Є., Мурат І. В. Особливості ведення прибуткової економічної діяльності підприємств оптової торгівлі в кризових умовах

Шевцова О. Й. Конкуренція на ринку банківських послуг України

Штанько Є. І., Куряча Н. В. Удосконалення систем мотивації та стимулювання працівників в умовах кризи

Щитовська Б. В. Оптимізація матеріальних ресурсів на підприємстві як напрям підвищення його конкурентоспроможності

Щитовська Б. В., Стасюк Ю. М. Передумови та способи ефективного використання виробничих потужностей підприємства