Электронные варианты сборника научных трудов по результатам конференции «Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития» (24–25 апреля 2014г.)

Уважаемые авторы!

Электронная версия материалов конференции представлена в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные приведены на языке издания.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Економіка і менеджмент – 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 квіт. 2014 р. : у 6 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2014

ISBN 978-617-645-170-9

У збірнику надруковано наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 24–25 квітня 2014 року в Палаці культури студентів імені Ю. Гагаріна Дніпро­пет­ровського національного університету імені Олеся Гончара.

Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1 : Економіка підприємства: стратегічні пріоритети розвитку в XXI сторіччі. – 2014. – 120 с.

ISBN 978-617-645-171-6


Т. 2 : Проблеми та перспективи розвитку системи управління  діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – 2014. – 140 с.

ISBN 978-617-645-172-3


Т. 3 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом та фінансовий механізм підприємств в умовах інтеграційних процесів. – 2014. – 100 с.

ISBN 978-617-645-173-0


Т. 4 : Конкурентоспроможність, конкурентні переваги та економічний розвиток підприємств. – 2014. – 140 с.

ISBN 978-617-645-174-7


Т. 5 : Маркетингові технології, облік та аналіз в системі забезпечення інноваційного розвитку підприємств. – 2014. – 124 с.

ISBN 978-617-645-175-4


Т. 6 : Проблеми та перспективи інноваційного розвитку: держава, регіон, галузь, суб’єкт господарювання. – 2014. – 160 с.

ISBN 978-617-645-176-1