«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». Поступившие работы. Том 3


Dziuba Radosław  Instrument for Pre-accession IPA of the European Union as a Factor stimulating Innovation Economy Candidate Countries
Бараннік В. О.  Інноваційна складова розвитку підприємства в системі економічної безпеки держави та сталого розвитку
Бикова В. Г., Ряснянський Ю. М.  Концептуальні положення управління інноваційним потенціалом наукомістких підприємств
Божок Д. А.  Риски в инновационной деятельности
Водолаз О. А. Дослідження сучасних моделей оплати праці в європейських країнах з метою використання їх досвіду в економіці України в умовах глобалізаційних викликів
Григорчук І.  І.  Управління збутовою політикою промислового підприємства
Дідченко О. І., Плаксіна Є. М.  Підходи до оцінки фінансового потенціалу як важливої складової інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства
Єфімова С. А.  Управління інноваційним потенціалом організації
Загурский К. В.  Инновационные процессы в системе открытых инноваций
Зейналова З. Р.  Інвестиційна політика як шлях до ефективного економічного розвитку України
Кисельова А. Ю., Олійник В. Я.  Інноваційний чинник розвитку економіки
Краснюк  М. Т.  Збільшення капіталізації  та ресурсної бази вітчизняних нафтогазових компаній через застосування гібридних технологій інтелектуального аналізу корпоративних даних
Кушакова Н. О.  Енергозбереження як головний чинник зниження собівартості продукції у металургійній галузі
Лизньова А. Ю., Мудрак Л. А.  Управління ринковою вартістю промислового підприємства
Лизньова А. Ю., Туршин В. С.  DEA-аналіз як метод прийняття альтернативних управлінських рішень
Лобанова М. С.  Інтелектуально-орієнтоване управління в сфері виробництва
Луцишин З. О., Фролова Т. О.  Економічні концепти  щодо управління інвестиціями в транзитивній економіці 
Мазур О. Є.  Інвестиційна криза підприємств роздрібної торгівлі України
Максютенко І. Є. Оновлення інформаційно-телекомунікаційних систем на авіаційному транспорті
Нецветаєв В. А., Мусієнко А. Ю. Уточнені оптимальні інвестиційні портфелі
Нудьга І. О.  Система управління інноваційними процесами на промисловому підприємстві 
Топалов С. А., Топалова Д. Ю.  Формування інвестиційно-інноваційних  процесів на промислових підприємствах
Тубальцева Н. П. Мотиваційна складова інноваційного потенціалу
Феняк Л. А.  Роль амортизації у формуванні інвестиційних ресурсів підприємства
Хачатурян О. С. Формування інтелектуально-інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства
Шкура І. С.  Теоретичні підходи щодо визначення поняття «глобалізація»
Шульженко Ю. В. Інвестиційна привабливість економіки України
Катан Л. І., Чепіга О. А.  Вдосконалення фінансового механізму забезпечення фінансовою стійкістю підприємства
Тимощенко К. С.  Макроекономічні зміни рівня      фінансової безпеки підприємств
Шляга О. В., Карнаушенко С. С.  Фінансово-економічні механізми забезпечення ефективної діяльності підприємства