«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». Поступившие работы. Том 5

Untitled Document

Антохина Ю. В., Бойченко Т. О.  Стимулирование трудовой активности как фактор эффективной организации оплаты труда на предприятии
Бабич А. О.  Використання сучасних інструментів управління витратами підприємства
Барчуков Г. Г.  Оцінка ефективності використання оборотних активів підприємства
Бикова В. Г., Шевченко В. А.  Матричний підхід до оцінки господарської діяльності підприємства
Білий Д. Є., Ревенко О. В.  Необхідність планування прибутку підприємства
Бойко Ю. В.  Необхідність управління фінансовими ризиками на підприємствах в Україні
Гамова О. В., Феофанов Л. К., Лінецька Д. Д. Удосконалення системи внутрішнього контролю розрахунку та обліку  амортизації
Даниленко Н. В., Зражевский Е. В.  Особенности определения затрат предприятий торговли
Ісаншина Г. Ю.  Інноваційна діяльність – особливості обліку в Україні
Козачок І. А.  Аналіз та контроль показників використання фінансових ресурсів в системі управління діяльністю промислового підприємства
Лизньова А. Ю., Лотоцький Б. В.  Методи оцінки вартості підприємства
Меліхова Т. О., Манойло Т. В.  Концептуальні основи відображення в обліку надходження ТМЦ та обладнання та обґрунтування віднесення їх до капітальних інвестицій або до запасів
Паянок Т. М., Дерев’янко В. М.  Регресійний аналіз залежності структурних компонентів інтелектуального капіталу
Паянок Т. М., Тилькун К. О.  Модифікація моделі Е. Альтмана для прогнозування ймовірності банкрутства підприємств легкої промисловості України
Подмешальська Ю. В.  Проблеми впровадження управлінських інформаційних систем на підприємстві
Попкова Л. В., Іванова А. І.  Актуальні питання планування та оцінки діяльності суб’єктів господарювання у сфері послуг
Сохач К. Ю.  Особливості управління прибутком виробничого підприємства
Столпова К. В.  Оцінювання результативності стратегії зниження витрат
Суркова О. В.  Особливості управління ризиками на підприємствах
Чакалова Н. С.  Дослідження складових формування механізму управління дебіторською заборгованістю
Kasian S.,  Dziuba R.  Akademickie inkubatory przedsiębiorczości jako przykład pobudzania innowacyjności wśród studentów i młodych naukowców
Безгин К. С.  Диагностика образа инновационной ценности
Борисенко Д. В.  Соціально-орієнтований маркетинг як метод залучення нових споживачів
Власенко М. А., Матвийчук Ю. В.  Повышение уровня реализации товаров предприятия с помощью инструментов трейд маркетинга
Голіцина Г. М. Сучасний стан та перспективи розвитку івент-маркетингу в Україні
Гринько Т. В., Заморенний Я. Р.  Переваги інтернет-магазину як елементу збутової політики підприємства
Громцева Д. К., Крупський О. П.  Аналіз державної установи на прикладі КЗ ЦПМСД Дніпропетровського району
Гуменный А. А., Мищенко А. С., Мананников П. А., Шевченко Г. Я.  Об одном подходе к оценке эффективности внутренних сетевых информационных ресурсов предприятий
Дмитренко В. О., Андріяшина О.В.  Сучасні заходи рекламної кампанії підприємства
Зеленська І. П., Юрко Д. І.  Принципи організації управління маркетингу на підприємствах
Іордек Ю. І., Безнос С. В.  Роль інноваційного маркетингу в промисловій і торговій політиці підприємства
Карячка І. К. Інтернет-магазини: проблеми та перспективи розвитку в Україні
Хамініч С. Ю., Лесников О. О. Розвиток сучасних методів збуту автомобільних шин
Лизньова А. Ю., Пілюгіна В. В.  Концептуальні засади управління асортиментною політикою підприємства
Можевенко Т. Ю.  Планирование рекламных коммуникаций предприятия
Натрус К. С., Сокол П. М.  Просування горілчаних виробів на українському ринку товарів в умовах жорсткої конкуренції
Обозна А. О., Крючковська Т. О.  Застосування маркетингових технологій фермерськими господарствами Миколаївської області
Романенко О. О. Особливості формування маркетингової стратегії підприємств харчової промисловості
Сердюк Ю. С., Сутиріна С. О.  Організація та контроль  маркетингової діяльністі підприємства
Хижняк Ю. Е., Зарицкая В. Н.  Мобильный маркетинг – современный инструмент маркетинговых коммуникаций
Швырёва О. В.  Некоторые последние тенденции в банковском маркетинге