«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». Коллективная монография

Untitled Document

Головень О. В., Клопов І. О. Концептуальні положення тактичного управління підприємством
Гросул В. А., Баламут Г. С. Оцінка ризикостійкості в системі стратегічного управління розвитком торговельного підприємства
Колосов А. М., Кучеренко С. К. Розвиток бізнес-структури підприємств в інтеграційних умовах
Лизньова А. Ю., Власенко М. О. Організаційні зміни в системі управління розвитком підприємств
Мироненко М. А., Коник Ю. М., Мироненко О. А. Перспективи запровадження концепції lean production на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України
Чернява Г. Л. Ефективна модель управління сільським зеленим туризмом
Голубева Г. Ф., Спасенников В. В. Анализ личностного и институционального доверия как основа изучения социального капитала в инновационном развитии
Катан Л. І. Економіко-математичне моделювання збалансованого використання сільськогосподарських угідь в контексті концепції сталого розвитку підприємств аграрної сфери
Максютенко І. Є. Інноваційний розвиток інформаційно-телекомунікаційних систем на авіаційному транспорті
Нижегородцев Р. М. Сценарии экономической динамики
и перспективы развития инновационного бизнеса
Покотилов А. А., Радионова Н. В. Многообразие форм проявления перемены труда – фактор становления нового качества мобильности социально-экономических отношений современности
Транев Стоян Теоретическая модель координации в конфликтной среде
Хамініч С. Ю., Заріцька В. М. Особливості та проблеми формування інноваційного потенціалу вищих навчальних закладів
Гринько Т. В., Гвініашвілі Т. З. Економічна сутність та етапи управління змінами на підприємствах
Долбнєва Д. В. Організація служби внутрішнього аудиту як вимога динамічного розвитку вітчизняних підприємств
Крупський О. П.

Процес формування і розвитку організаційної культури туристичних підприємств.

Куценко В. Й. Інноваційна економічна теорія сталого розвитку
Скрипник Н. Є., Подвальна А. Г. Забезпечення сталого розвитку регіонів України в умовах геоекономічної нестабільності
Гринько Т. В., Єфімова С. А. Роль інноваційного потенціалу підприємств у забезпеченні їхньої інноваційної активності
Дідченко О. І., Плаксіна Є. М. Підходи до оцінки фінансового потенціалу як важливої складової інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства
Максімчук О. С., Кошевий М. М. Тенденції та стан інноваційного розвитку підприємств транспортної галузі України            
Бикова В. Г. Конвергенція концепцій економічної безпеки і управління потенціалом наукомістких підприємств
Коваленко О. В., Єрьоменко Г. С.  Основні вимоги та критерії добору персоналу
Лизньова А. Ю., Навоєнко В. І.  Управління витратами поліграфічного підприємства
Стоян К. С.  Сучасні технології в управлінні підприємствами туристичної галузі
Тимощенко К. С.  Індикатори кількісної оцінки рівня фінансової безпеки суб’єктів підприємництва
Тімар І. В.  Проблеми та перспективи розвитку суб’єктів сфери рекреаційних послуг Автономної Республіки Крим