Анонс конференции «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (20-21 февраля 2015 г.)

  Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
 
VІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених
«Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»
20-21 лютого 2015 року
 
Прийом робіт до   13.02.2015
 
Конференція проводиться кафедрою перекладу Дніпродзержинського державного технічного університету відповідно до Плану конференцій на 2015 рік Міністерства освіти і науки України.
Матеріали конференції будуть розміщені на web-ресурсі науково-практичних конфе­ренцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою (з присвоєнням йому ISBN), який буде надруковано до початку конференції. Очні учасники отримають авторський примірник 20.02.15, а дистанційні – поштою протягом двох тижнів після конференції.
Конференція відбудеться 20 лютого 2015 року о 10.00 в Дніпродзержинському державному технічному університеті, реєстрація учасників розпочнеться о 09.00. Під час роботи конференції планується проведення Круглого столу «Переваги та  недоліки російських, українських та західних посібників з мов».
Проїзд: автовокзал та залізничний вокзал – площа ДМК Трамвай № 2; марш. таксі № 11,30,4; від площі ДМК – марш. таксі № 3А.
Планується робота наступних СЕКЦІЙ:
1. Лінгвістика і методика викладання іноземних мов.
2. Психолінгвістичні проблеми викладання іноземних мов у вищий школі.
3. Форми і методи викладання іноземних мов у вищий школі .
4. Інноватика викладання української мови як іноземної.
5. Сучасна російська мова в аспекті викладання як рідної та іноземної.
6. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства (когнітивні та методологічні аспекти перекладу).
 
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
 
Термін подання робіт: до 13 лютого 2015 року.
 
Вимоги до подання матеріалів (MS Word)  укр.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:
Садовой Олександр Валентинович проректор ДДТУ з наукової роботи, проф.
 
Заступник  голови:
Воронова Зоя Юріївна зав. кафедри перекладу, к. філол. н., доц.
 
Члени оргкомітету:
Наказний  М.О., д. пед. н., профессор;
Щербина М.А., к. філол. н., доцент;
Романюха М.В.,  к. філол. н., доцент;
Радченко Т.А., к. пед. н., доцент.
 
Вчений секретар конференції:
Найда А.М., канд. філол. н., доцент
 
Відповідальний редактор:
Біла Катерина Олексіївна
 
Контактний телефон в робочі дні с 900 до 1700
+38 (067) 972-90-71              Біла Катерина Олексіївна

 

ДОПОВІДАЧІ ТА АУДИТОРІЯ

На конференцію запрошуються аспіранти, молоді викладачі та співробітники ВНЗів і наукових організацій України та інших країн СНД.

 

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі в конференції необхідно не пізніше 13 лютого 2015 року надіслати вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу 9729071@gmail.com:

  1. текст доповіді, оформлений згідно з нижченаведеними вимогами;
  2. заявку на участь у запропонованій формі (студентам необхідно вказати контактний телефон свого наукового керівника, без цієї інформації робота не буде прийнята до розгляду);
  3. копію документа про оплату або його реквізити (номер, дату і суму платежу).
  • У темі листа необхідно вказати номер вибраної секції та прізвище першого автора (Наприклад, <2, Іванов А.В.>).
  • Зверніть увагу: відділ обробки інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом двох днів! У разі відсутності повідомлення – продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за вищенаведеним номером телефону.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Обсяг тез – від трьох повних сторінок тексту формату А4, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з полуторним міжрядковим інтервалом. Параметри сторінки: абзац – 10 мм; поля 20 мм з усіх сторін. Вирівнювання тексту за допомогою пробілів і табуляції не допускається.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Оформлення заголовка тез:

1. Прізвища авторів друкувати через кому по центру сторінки жирним шрифтом, вказати науковий ступінь автора (наприклад, "К.філол.н. Іванов А.А.").

2. Нижче вказати місце роботи автора курсивом по центру, крапку в кінці заголовка не ставити.

3. Назва доповіді друкувати під місцем роботи по центру жирним шрифтом прописними літерами, крапку в кінці заголовка не ставити.

Приклад оформлення заголовка тез

 

К. філол. н. Головач У. В.

Український католицький університет, м. Львів

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО І ЕТНОПСИХОЛІНГВІСТИКА У СВІТЛІ ТЕОРІЇ КОМУНІКАЦІЇ

 

 

Рисунки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним між­ряд­ко­вим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається! Усі рисунки і таблиці повинні мати назву.

Формули слід набирати з допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати в круглих дужках (2).

Список літератури не є обов’язковим. Але за його наявності він повинен містити ві­домості з доступних читачам джерел і бути оформлений за діючим ДСТУ. Список лі­те­ра­ту­ри набирається шрифтом Times New Roman, 12 кеглем з одинарним міжрядковим інтер­ва­лом. Посилання на літературу в тексті подаються в прямих дужках [12]. Приклад оформ­лен­ня літератури дивіться на сайті www.confcontact.com.

Підрядкові примітки не допускаються.

Тези з великою кількістю помилок, які не відповідають зазначеним вище вимогам до збірника, не включаються і не повертаються. За достовірність фактів, цитат, назв, назв та інших відомостей відповідають автори доповідей.

На одну доповідь (незалежно від кількості авторів) надсилається один авторський ек­земп­ляр збірка тез. У разі необхідності додаткові екземпляри можуть бути замовлені заздалегідь. Вартість 1 додаткового збірника складає 30 грн.

 

ФОРМА ЗАЯВКИ для участі в конференції

ПІБ авторів, вчений ступінь                                                               
 
Назва доповіді                                                                                     
 
Обрана секція                                                                                    
 
Місце роботи, посада
 
Контактна адреса в такому форматі:
ПІБ отримувача
Вулиця, № будинку, № квартири
Місто
Індекс
 
 
 
 
Контактний телефон                                                                           
 
e-mail                                                                                                   
 
Кількість оплачених додаткових збірників (у вартість публікації включений тільки один авторський екземпляр)

 

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ

 

Вартість участі в роботі конференції становить 30 грн за 1 сторінку доповіді (у ціну входить: публікація доповіді в збірнику матеріалів конференції та поштові витрати з доставки авторського примірника рекомендованим листом по території України) і перераховується на: розрахунковий рахунок 26009060004523 в КБ «Приватбанк», МФО 305299 м. Дніпропетровськ, код ЄДРПОУ 2904010382, отримувач – ПП Біла К.О. Призначення платежу: за поліграфічні послуги _________(вказати ПІБ першого автора доповіді); При неправильному заповненні графи «Призначення платежу» робота не вважатиметься сплаченою! Платіж без ПДВ. Поштовим переказом оплату не здійснювати!

 

УВАГА! Перевірте правильність заповнення квитанції про оплату, зверніть особливу увагу на номер розрахункового рахунку і призначення платежу!

 

З повагою, координатор проекту

Біла Катерина Олексіївна