«Экономика и менеджмент – 2015: перспективы интеграции и инновационного развития». Секция "Маркетинговые технологии в системе обеспечения инновационного развития современных предприятий"

Васьків Р. І. РОЛЬ ЦИФРОВИХ КАНАЛІВ ПРИ НАЙМІ, НАВЧАННІ, УТРИМАННІ, ОЦІНЦІ ПЕРСОНАЛУ ТА ПОБУДОВІ HR-БРЕНДУ
Веретельник А. С., Власенко М. А. ИННОВАЦИОННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УКРАИНЕ
Волошина Ю. Є. ОСОБЛИВОСТІ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ В МЕРЕЖІ ПРОДУКТОВИХ МАГАЗИНІВ «АТБ»
Гапонова І. В. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»)
Губарева Ю. А. ЭФФЕКТИВНЫЙ АУДИОМАРКЕТИНГ
Давидова Д. О., Власенко М. О. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ
Копильчак Б. В. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ: ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД
Кузик О. В. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ
Лукьяненко А. В., Власенко М. А. ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГА ИННОВАЦИЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Мещарякова В. В., Наторіна А. О. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Морковин А. Н. ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ENTERPRISE MARKETING MANAGEMENT В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Мурсаллі Р. А. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
Назарець Є. О. РОЛЬ МАРКЕТИНГУ У РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ
Підберезкіна М. О., Власенко М. О. ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК НОВА ТЕХНОЛОГІЯ БІЗНЕСУ
Попова О. М., Власенко М. О. МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Редченков А. А., Власенко М. О. МАРКЕТИНГОВЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Сокол П. М., Недзельська М. М. УПРАВЛІННЯ ПРОСУВАННЯМ ТОВАРІВ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ
Хуторськой П. О., Божко Л. В. МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ  В СУЧАСНИХ  УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Шляховий Д. О., Власенко М. О. ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ЯК НОВИЙ ВИД БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Шупта І. М. ЕТИЧНІ ДИЛЕМИ В МАРКЕТИНГОВІЙ І РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ