«Экономика и менеджмент – 2015: перспективы интеграции и инновационного развития». Секция "Управление инвестиционно-инновационным потенциалом предприятий в условиях глобализации"Grynko T. V. THE IMAGE AS ONE OF THE FACTORS OF INCREASING ENTERPRISE COMPETITIVENESS
Makhalov Sergii ENTERPRISES MANAGEMENT OF INVESTMENT AND INNOVATION IN THE GLOBALIZATION CONTEXT
Гвініашвілі Т. З. ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА
Дадашов Е. Х. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Дяченко А. А., Власенко М. А. КЕЙТЕРИНГ КАК ИННОВАЦИЯ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ
Єгорова Ю. А. ІНВЕСТУВАННЯ  У РОЗВИТОК СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ
Єлець О.П., Нестеренко Є. І. ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Iзюмцeвa Н. В., Пугaчoвa К. І. ВДOCКOНAЛEННЯ МEХAНIЗМУ УПPAВЛIННЯ  IНВECТИЦIЙНO-IННOВAЦIЙНИМ ПOТEНЦIAЛOМ ПIДПPИЄМCТВ ЗA УМOВ ФOPМУВAННЯ ГЛOБAЛIЗAЦIЙНИХ ПPOЦECIВ
Картичак О. І. РИЗИКИ ІНВЕСТУВАННЯ В ІРО УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ
Кожем’яка М. А., Власенко М. O. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВІТОК ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Конащук В. Л., Чикарьова О. С. ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
Король М. С., Крупский А. П. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ УСЛУГ
Крот О. В., Скрипник Н. Є. ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  ПІДПРИЄМСТВА
Кучеренко С. К. ДОСВІД ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ  В  УКРАЇНІ
Лихопой О. В. ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Морщенок Т. С., Федорова А. С. ПРОБЛЕМА ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
Нечта Д. В. ФОРМУВАННЯ IННОВАЦIЙНОЇ ПОЛIТИКИ ПIДПРИЄМСТВА
Повержук У.-Ю.М. СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Рекова Н. Ю., Пипко С. О. ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
З УРАХУВАННЯМ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТРЕБ
СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Сазонець І. Л.,  Покуль О. В. НЕОБХІДНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ УЧАСТІ ПІДПРИЄМСТВ−ВОДОКОРИСТУВАЧІВ У РОЗВИТКУ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Севастьянов Р. В., Миколаєнко Є. С. ФАКТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Теодорович М. О., Власенко М. О. СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК УПРАВЛІНСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
Хуторський П. О., Музика Н. М. ПРИОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Шляга О. В., Кононенко В. В., Максименко О. Є. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА
Шляга О. В., Ніколаєв С. В. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТУ
Шляга О. В., Новосад М. І. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ