«Экономика и менеджмент – 2015: перспективы интеграции и инновационного развития». Секция "Учет и анализ в системе управления деятельностью предприятий"

ОБЛІК ТА АНАЛІЗ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Антохіна Ю. В. ОПЛАТА ПРАЦІ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
Височан О. С. АБЕРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Гаркуша К. С. ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ПОДАТКІВ В ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ
ЗАПАСІВ
Герасимова В. Б. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Єрмаков М. С. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Жужгов М. І. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Заморенний Я. Р. НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Зінченко О. В. МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Зражевський Є. В., Скрипник Н. Є. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ В КРИЗОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Коваленко В. О., Власенко М. О. СТАТИСТИКА ПІДПРИЄМСТВ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ СНР
Комелєва Т. С. МЕТОДИ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Куценко В. Й., Поліщук О. М. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
Міронюк А. А. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО АУДИТУ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ НА РИНКУ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ
Мулик Я. І. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ РІВНЯ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
Осадчая Т. С. УЧЕТ ТРАНЗАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ СРЕЗ
Сидоренко В. Д. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА