«Экономика и менеджмент – 2015: перспективы интеграции и инновационного развития». Секция " Национальные особенности антикризисного управления экономикой предприятия"

НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Берлізов І. А. РИЗИКИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Білозерцева В. В. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В КРИЗОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Бойченко Т. О., Скрипник Н. Є. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Гуцул Т. А. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В УКРАЇНИ
Демченко А. Ю. УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Дробишева О. О., Гюльназарян В. В. ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Євтушенко Г. В., Пастухова Н. В. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Кащіна К. С., Власенко М. О. ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Коваленко О. В., Горбик М. В. ДOCЛIДЖЕННЯ I OЦIНКA ПЛAТOCПРOМOЖНOCТI I ФIНAНCOВOЇ CТIЙКOCТI У CИCТЕМI AНТИКРИЗOВOГO УПРAВЛIННЯ
Комар Ю. М., Шпак А. В. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ
Крючко Л. С. АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКАМИ
Морщенок Т. С., Фалько К. І. ДЕЯКІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Попова В. В., Власенко М. О. НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Сивоконь А. О. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ
Стрельська О. Б. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ В КРИЗОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ