«Экономика и менеджмент – 2015: перспективы интеграции и инновационного развития». Секция "Финансовый механизм предприятия в условиях интеграции"

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ

Катан Л. І., Попруга Д. О. ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМКИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
Конєва І. І. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
Кузьміна К. П., Власенко М. О. ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНИХ ДЖЕРЕЛ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Павленко О. П., Мошник Є. М., Лопаткіна А. О., Бедрань Ю. В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ
Палько Л. В. ФІСКАЛЬНИЙ ПРОСТІР ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ
ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ
Скрипченко М. О., Тімар І. В. ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Тімар І. В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ
Хуторськой П. О. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ В КРИЗОВИХ УМОВАХ