«Экономика и менеджмент – 2015: перспективы интеграции и инновационного развития». Секция "Финансово-экономическая безопасность субъектов хозяйствования: вопросы теории и практики"

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Биков Я. Д. ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
Бикова В. Г. КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД В ОЦІНЮВАННІ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Дуброва Н. П., Іванченко В. В. БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ НИМИ
Дуброва Н. П., Коваленко О. А. ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Зубрицька Я. О., Бабура А. М. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Ібрагімов Е. Е. БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Киш Л. М., Тимощук Н. М., Гаврилюк Л. ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ ВТРАТИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Коваленко О. В., Форостенко Д. О. SWOT-АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ І ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗАГРОЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА
Лошак В. О., Власенко М. О. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Острик А. Ю., Стоєв В. Л. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ
Скрипник Ю. В. ПАРАМЕТРИ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Стеценко І. В. УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Тимощенко К. С. НЕДОЛІКИ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Хромушина Л. А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ САНАЦІЇ БАЛАНСУ В ПРОЦЕСІ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Хуторськой П. О., Макаров А. С. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Черешня В. М. РОЛЬ КРЕДИТУ У ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА
Шиянова К. А., Грабчук О. М. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА