Збірники конференції «Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (18–19 квітня 2019 року)

Електронна версія матеріалів конференції представлена у форматі *.pdf. Для перегляду файлу необхідна програма Adobe Reader. 

Вихідні дані наведено мовою видання.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 квіт. 2019 р. : у 8 т. – Дніпро : Біла К. О., 2019. 

ISBN 978-617-645-326-0

У збірнику надруковано наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 18–19 квітня 2019 року в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1 : Економіка підприємства: проблеми та перспективи економічного та соціального розвитку XXI сторіччя. – 2019. – 112 с.
ISBN 978-617-645-327-7

Т. 2. Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні та європейському просторі. – 2019. – 116 с.
ISBN 978-617-645-328-4

Т. 3. Концептуальні засади управління суб’єктами підприємництва: реалії та перспективи розвитку. – 2019. – 119 с.
ISBN 978-617-645-329-1

Т. 4 : Управління торгівельною діяльністю та формування економічної безпеки суб'єктів господарювання в умовах економічної нестабільності. – 2019. – 104 с.
ISBN 978-617-645-330-7

Т. 5. Стратегії інноваційного розвитку підприємств в умовах глобалізації. – 2019. – 104 с.
ISBN 978-617-645-331-4

Т. 6. Фінансовий та маркетинговий інструментарій забезпечення інноваційного розвитку сучасних підприємств. – 2019. – 111 с.
ISBN 978-617-645-332-1

Т. 7. Моделювання економічної поведінки суб’єктів підприємництва. – 2019. – 104 с.
ISBN 978-617-645-333-8

Т. 8. Економіко-управлінські аспекти розвитку соціально-економічних систем – 2019. – 120 с.
ISBN 978-617-645-334-5