Зміст колективної монографії «Підприємництво: сучасні виклики, тренди та трансформації» (квітень 2023 р.)

Шановні автори! Статті колективної монографії розміщено.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Острянин С. О. Реалізація узагальненої моделі управління рекламною діяльністю підприємства в умовах інформаційної економіки

Кучеренко С. К. Оцінка ефективності систем управління підприємств та моделювання їх показників

Левкович О. В. Управління структурою капіталу суб’єкта підприємництва в сучасних інформаційних реаліях

Яковенко В. С. Новітні можливості та форми організації бізнесу в циркулярній економіці

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Гринько Т. В., Гвініашвілі Т. З. Формування системи конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва в умовах цифровізації

Іванов Р. В., Катан В. О., Гуртовий Ю. В. Оцінка впливу стану сільського господарства на економічну безпеку країни

Крупський О. П., Стасюк Ю. М. Управління ризиками суб’єктів підприємництва в сучасних умовах господарювання

Петриняк У. Я. Система управління та конкурентоспроможність бізнес-структур в умовах глобалізації

РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Олійник Т. І., Коноплянко Д. О. Методологічні особливості формування механізму стратегічного розвитку вітчизняних підприємств

Павлов Р. А., Павлова Т. С. Образ постмодерністського споживача продуктів культури

Семенча І. Є. Методика діагностики економічного стану бізнесу з урахуванням закону розвитку систем

РОЗДІЛ 4. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В ІННОВАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Байлова О. О. Упровадження системи бюджетування на підприємстві

Гордєєва-Герасимова Л. Ю. Формування системи інформаційних підприємницьких мереж як чинник розвитку бізнесу 

Куряча Н. В. Особливості організації та функціонування державних підприємств

Македон В. В. Оптимізація реалізації інноваційних проєктів на підприємстві з метою зростання його економічного потенціалу

Ульянова Л. П., Чайка Ю. М., Щетинін А. І. Теоретичні основи організації ефективного функціонування українських підприємств у контексті концепції сталого економічного розвитку

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ ПІД ВПЛИВОМ СУЧАСНИХ ЗАГРОЗ В УКРАЇНІ

Бобирь О. І., Бондаренко Н. М. Вплив фінансових криз на економічні трансформації бізнесу в Україні

Пащенко О. В. Трансформація європейського ринку туристичних послуг під впливом сучасних загроз

АНОТАЦІЇ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ