Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Третья международная научно-практическая конференция "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому" (7-8 мая 2007 г.)

ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ БАНКАМИ УКРАЇНИ

К. е. н. Цибіна Л.В., Чібіряк А.Г.

Запорізький національний університет, Криворізький факультет

 

Успішний розвиток української економіки все більше залежить від банківської системи, від її здатності генерувати необхідні обсяги кредитних ресурсів.

В умовах економічного зростання посилюється ощадна активність населення і ощадно-кредитна система повинна взяти на себе провідну роль у фінансовому забезпеченні структурної перебудови економіки. Для цього необхідно підвищити рівень довіри банків: потрібні надійні гарантії повернення коштів громадян.

Фізичні особи – провідна сила у сфері заощаджень. У Федеративної Республіці Німеччині наприклад, понад 60% загальних інвестиційних ресурсів, які живлять економіку – це заощадження населення. [1] В Україні 117,1 млрд. грн. або 68,4% грошової маси зосереджено у ф ізичних осіб; 61,6 млрд. грн., тобто половина, використовується як заощадження; грошова готівка, що перебуває у населення поза банками становить 55,4 млрд. грн.; частина доходів населення перебуває поза статистичним обліком і є не декларованою [1] . Вищенаведене свідчить, що Україна володіє власними коштами, які можуть стати основою фінансового забезпечення структурної перебудови економіки, але за умови здійснення державою комплексу правових та економічних заходів.

Такими заходами у сфері кредитної справи повинні бути:

- прийняття Верховною Радою України Закону „Про ощадну справу”, що забезпечить правову основу її розвитку;

- створення економічних передумов для активізації процесу залучення довгострокових коштів фізичних осіб;

- розробка спеціальних програм з визначення пріоритетних галузей економіки для вкладення заощаджень;

- формування стійкої довіри населення до банківської системи гарантування вкладів фізичних осіб: депозитне страхування на випадок банкрутства банків, правової основи розгляду і задоволення скарг вкладників;

- організація та застосування накопичувальних інвестиційних схем, пенсійних рахунків, рахунків на оплату навчання, на придбання житла;

- запровадження національної системи масових електронних платежів;

- застосування новітніх технологій: інтернет-банкінг , телебанкінг .

В першу чергу необхідно вдосконалити систему гарантування вкладів населення. Розмір обов’язкового відшкодування з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні регулярно підвищується і на даний момент становить 25000 грн. на одного вкладника. Але в Болгарії, наприклад, ще в 2005 р. рівень гарантії з Фонду гарантування вкладів у банках становив 25000 левів (12782 євро), в 2007 р. її обсяг має сягнути рівня 20000 євро, відповідно до прийнятих країною зобов'язань щодо приєднання до Європейського Союзу. Для збільшення суми гарантованого відшкодування необхідно наростити капітал Фонду гарантування вкладів. Пропонують декілька шляхів:

- збільшення кількості джерел формування коштів Фонду. НБУ готовий перераховувати 20% щорічно свого прибутку у Фонд. Така практика застосовується в Японії, Німеччині, Нідерландах, Іспанії;

- диверсифікація інвестицій Фонду гарантування вкладів. Нині його кошти розміщуються лише в державних цінних паперах. Можливим є їх розміщення в іпотечні цінні папери;

- перехід до диференційованих ставок за внесками банків до фонду. Це стимулюватиме банки до підвищення якості управління ризиками, що в підсумку сприятиме зростанню стійкості та надійності банківської системи в цілому. З іншого ж боку, система диференційованих ставок дасть людям змогу швидко оцінювати ступінь надійності банку, адже все буде гранично прозоро: чим більший внесок банку до фонду, тим ризикованіше з ним мати справу;

- прийняття рішення про участь Ощадбанку у фонді, який є одним з найбільших операторів ринку вкладів населення.

Використання вищевикладених напрямків збільшить капітал Фонду гарантування та суму відшкодування, що буде стимулювати фізичних осіб зберігати свої заощадження в банках.

Досвід роботи в системі Ощадбанка показує, що для успішного залучення депозитів та нарощування їх обсягу необхідно забезпечити наступні умови:

- розгалужену філійну мережу в безпосередній близькості до клієнтів;

- наявність спеціалістів високого рівня, які б орієнтувались в усьому розмаїтті продуктів, що пропонуються установою банку з розумінням особливостей ринкових закономірностей та відносин;

- наявність пропозиції широкого спектра послуг - цільові депозити: заощадження на подорожі, на весілля, на навчання; удосконалення вже існуючих видів вкладів; накопичення коштів на депозитних рахунках з можливістю подальшого кредитування під заставу депозиту; запровадження, так званих, now -рахунків, що поєднують в собі принципи зберігання і використання строкових депозитів та вкладів на вимогу;

- належну рекламну кампанію;

- виплату досить високих відсотків по депозитам для забезпечення конкурентної спроможності щодо інших банків, яка при цьому все ж не повинна перевищувати відсоткові ставки, що виплачуються на інших фінансових ринках.

Таким чином, удосконалення системи гарантування вкладів підвищить надійність банківської системи, сприятиме припливу вкладів населення, збільшенню обсягів кредитування економіки.

 

 

Список використаних джерел:

1. Бакун О. Гарантування вкладів – складова гарантії фінансової стабільності // Вісник НБУ. – 2004. – Липень. – С. 48-50.

2. Дмитренко М. Ощадно-кредитна система у контексті формування в Україні власної інвестиційно-інноваційної політики // Вісник НБУ. – 2006. – Січень. – С. 16-18.

3. Огієнко В., Раєвська Т. Досвід захисту вкладів у Болгарії // Вісник НБУ. – 2006. – Квітень. – С. 17-21.