Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Третья международная научно-практическая конференция "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому" (7-8 мая 2007 г.)

СВІТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОЗИЦІЮВАННЯ НА НЬОМУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

К.е.н . Куреда Н.М., Коміссарова В.В., Проценко Н.О.

Запорізький національний університет

Важливою закономірністю розвитку світової економіки минулого сторіччя стало неперервне та швидке зростання виробництва та споживання енергії. Обсяги та структура споживання енергії в країнах світу залежатиме від технологічного забезпечення і вдосконалення промислового виробництва. Наукові дослідження в області розвитку цього ринку досить вузько спеціалізовані, наприклад, щодо енергетичного моделювання. [1] Разом з тим електротехнічна продукція по – перше, неоднорідна, а по – друге, є специфічним товаром – основними фондами, які на тривалий період визначають продуктивність виробництва в енергетичних галузях країн, по – трет є, ця продукція – об ’ єкт маркетингового планування.

В даній статті виявляються позиції основних виробників електротехнічної продукції (в тому числі і українських) на світовому ринку.

Світовий ринок електротехнічної продукції представлений трансформаторами, електрогенераторами, електродвигунами, високовольтними опорами, радіоелектронною апаратурою, світлотехнічним і електротермічним обладнанням і т.п.

Обсяг виробництва і збуту продукції трансформаторобудівництва в світі в даний час складає приблизно 15 млрд. дол. Близько двох третин цієї суми доводиться на силові трансформатори. [2]

Провідне місце по виробництву трансформаторів належить США, де щорічний обсяг виробництва перевищує 4 млрд. дол. Близько 60-66% від загальної суми відвантажень в США приходиться на силові і розподільні трансформатори, великого поширення набули стовпові, однорідні трансформатори щодо малої потужності (10-15 кВа). Друге місце на світовому ринку трансформаторів займає Японія, де щорічний обсяг виробництва більше 1,5 млрд. дол..

У Західній Європі основними виробниками цієї продукції є ФРН, Франція, Великобританія, Італія. Фірми цих країн випускають устаткування практично всіх класів напруги і потужностей. Окрім них виробниками трансформаторів, але більш обмеженої номенклатури, є: Швейцарія, Бельгія, Швеція, Норвегія, Греція, Ірландія, Італія та інші невеликі країни Європи.

Досить розвинене трансформаторобудівництво мають: Бразилія, Аргентина, Мексика, Колумбія, Південна Корея, Таїланд, Індонезія та інші нові індустріальні країни. Але вони орієнтовані на масову, відносно нескладну продукцію. Проте передбачається і тенденція на випуск складнішої продукції, використовуючи технологію і капітал зарубіжних фірм.

Серед фірм - виробників трансформаторів намітилась тенденція концентрації капіталу за рахунок злиття фірм. У Швейцарії три виробники розподільних трансформаторів: “ABB”, “Noser- glaser ” і “ Rauscher ” об'єдналися в асоціацію “ Trafosuisse ”. У Германії до об'єднання “Trafo- union ” увійшли компанії “ Siemens ”, “AEG” і “ Italtrafo ” з Італії і ряд дрібних компаній з Німеччини.

У Великобританії виробниками цієї продукції є всього 5 підприємств. Концерн “ABB ASEA Brown Bovery LTD” - найбільший виробник високоточного промислового устаткування. Масовим випуском трансформаторів зайнялися такі фірми як “ Cooper Power System ”, “ Magnetic ”, “ Sunbelt ” та інші. У Японії на ринку трансформаторів як і раніше домінують крупні електротехнічні компанії, що випускають широку їх номенклатуру, але разом з ними діють також і багато спеціалізованих фірм. [ 3]

В Україні виробниками трансформаторів є: ВАТ „ Запорожтрансформатор ”, Запорізький завод надпотужних трансформаторів, Запорізький завод малогабаритних трансформаторів, Хмельницький завод трансформаторних підстанцій. В інших країнах СНД виробниками цієї продукції є: Московський електрозавод, Тольяттінській трансформаторний завод, “ Уралелектротяжмаш ”, Біробіджанській трансформаторний завод, Мінський трансформаторний завод.

ВАТ " Запорожтрансформатор – безперечний лідер в області трансформаторобудівництва в Україні, не зважаючи на великі виробничі потужності, в процентному співвідношенні може лише част ково себе представити на світовому ринку [4] .

 

Таблиця 1. Структура світового ринку трансформаторів в продукції підприємства

Фірма - виробник

Питома вага в річному об'ємі виробництва на світовому ринку

ВАТ"Запорожтрансформатор "

1,2%

ABB

20%

Hitachi , Toshiba ( Япон і я)

15%

Siemens

8%

Jeumont-Schneider

7%

GEC

7%

Westinghouse

6%

Pauwels/Elin

5%

AEG

3%

Hawker Siddeley

2%

Ansaldo

2%

Інші ( Skoda , ELTA)

23,8%

 

Пріоритетними напрямами підвищення конкурентоспроможності продукції є:

- підвищення технічного рівня виробництва за рахунок впровадження прогресивних технологічних процесів і нового устаткування;

- поліпшення якісних характеристик продукції шляхом розробки нових видів продукції і модернізації продукції, що випускається ;

- розширення номенклатури виробів, що випускаються ;

- впровадження у виробництво світового досвіду в області електр о техн і ки по використанню нового вигляду матеріалів, методів контролю і др.;

- оновлення наявного парку устаткування в основному і допоміжному виробництвах.

 

Список використаних джерел:

1. Подолець Р. З. Енергетичне моделювання: іноземний досвід і напрями перспективних досліджень в Україні // Економіко–математичні моделі прогнозування. – 2006.

2. Давыдова Б. И., Котельников А.В. Реформа электроэнергетики // Энергия. – 2006 . - №9.

3. Исаев В.М., Суслов В.М., Степанов Ю.И. и др. Основне направления развития специальной электротехники // Электротехника. – 2005 . - №8.

4. Белкин Г.С., Дробышевский А.А., Ивакин В.Н. и др. Перспективные виды электротехнического оборудования // Электротехника. – 2006 - №9.