Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Третья международная научно-практическая конференция "СПЕЦПРОЕКТ: анализ научных исследований" (10-14 июля 2007 г.)

ЛІЗИНГ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ

  Антонюк Т.В.

Національний авіаційний університет

З переходом української економіки від адміністративно-командної системи управління до ринкової, та приватизацією основних галузей економіки багато з них виявилися неспроможними забезпечувати свій розвиток в умовах нового конкурентного середовища. Вже на початок нового тисячоліття основною проблемою, що постала перед більшістю галузями економіки України стала зношеність основних фондів. Не оминула ця проблема і авіаційну галузь. Практично всі авіакомпанії України на даний час експлуатують старі типи літаків, які були на балансі вітчизняних авіапідприємств до розпаду СРСР. Рівень моральної та фізичної зношеності парку ПС авіакомпаній України становить більш як 75% [3], і вже протягом декількох років більшість літаків припинить свої польоти з причини спрацювання ресурсу. Пріоритетним інструментом поновлення застарілого авіаційного парку України є лізинг.   Відповідно до статистичних даних фірми Boеing (було проведено опитування біля 500 авіакомпаній світу) 44% авіакомпаній світу використовують лізинг літаків, 40% - лізинг і власні літаки і тільки 16% - власні літаки [1].  

Така популярність лізингу серед інструментів поновлення парку авіакомпаній зумовлена наступними його перевагами:

1) можливість довгострокового (до 15 років) фінансування придбання ПС з мінімальним внеском власних коштів;

2) можливість організації лізингодавцем ефективної системи підтримки льотної придатності літаків, що надаються у лізинг («мокрий» лізинг);

3) можливість отримання від лізингодавця додаткових гарантій льотної придатності і гарантій льотно-технічних характеристик;

4) зниження витрат на придбання ПС за рахунок використання системи державного субсидування частини лізингових платежів, використання податкових пільг по лізингу, можливість прискореної амортизації предмету лізингу, можливість отримання урядових гарантій, що виникають в рамках урядових програм з підтримки авіаційної галузі [2].

З огляду на практичну відсутність пропозиції якісних послуг лізингу авіатранспортної техніки на внутрішньому ринку України (на даний момент такі послуги надає тільки 4% підприємств-лізингодавців [4]) пріоритетним є імпорт лізингових послуг. Проведемо порівняльну характеристику послуг авіаційного лізингу українських підприємств та провідних західних лізингових компаній (табл. 1).

Таблиця 1. Порівняльна характеристика послуг авіаційного лізингу західних та вітчизняних   компаній-лізингодавців [4-6]

Українські лізингодавці

( «Інвестиційно-лізингова компанія «Рента», «Компанія «Лізинговий дім», «Українська фінансова лізингова компанія», « Фінлекс-Консалтінг » « Укртранслізинг »)

Іноземні лізингодавці

(ILFC, GECAS)

- модельний ряд пропонованих у лізинг літаків переважно обмежений літаками вітчизняного виробництва;

- надання послуг фінансового лізингу;

- можливість надання у лізинг тільки нових літаків.

 

- модельний ряд пропонованих у лізинг літаків майже необмежений;

- надання послуг фінансового та оперативного лізингу;

- можливість надання послуг «мокрого лізингу»;

- можливість надання у лізинг літаків що були у використанні (віком до 25 років).

 

Така суттєва якісна перевага лізингових послуг провідних західних лізингодавців зумовлена їх значною фінансовою забезпеченістю та великим досвідом функціонування на даному сегменті ринку.

В Україні із більш як 100 авіакомпаній договори на лізинг іноземних ПС мають лише дві: « Аеросвіт », «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) [4]. Причини такого обмеженого використання міжнародного лізингу ПС авіапідприємствами України полягають насамперед в недосконалості регуляторного механізму, зокрема на сьогодні практично відсутні будь-які пільги на операції лізингу іноземних ПС.

В більшості країнах світу авіаційний лізинг є особливо пільговою галуззю і отримує значну підтримку з боку держави. Серед основних інструментів стимулювання та підвищення ефективності авіаційного лізингу на державному рівні виділяють:

- податкові та митні пільги лізингоотримувачу;

- дозвіл на використання механізму прискореної податкової амортизації;

- державні гарантії лізингодавцю ;

- субсидування окремих проектів лізингу авіатехніки;

- створення державних лізингових підприємств, що спеціалізуються на лізингу авіатехніки [1], [2].

Таким чином, стратегія розвитку авіаційної галузі має насамперед передбачати створення ефективного регуляторного механізму лізингу, як основного фінансового інструменту оновлення парку ПС авіапідприємств України.

 

Список використаних джерел:

1. Кероев Р. Лизинг в полёте // Лизинг-ревю . -   2006. - № 1. – С.11–12.

2. Мьякенька Н. Лизинг в авиации // Весь транспорт. – М., 2004. - №1-2. - С.63.

3. Дані Департаменту льотної придатності.

4. www.leasing.org.ua

5. www. gecas .com

6. www. ilfc .com