Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Апчел О.С.

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ, СПРЯМОВАНИХ НА СТВОРЕННЯ ЦІННОСТЕЙ

В сучасному динамічному ринковому середовищі стратегічна позиція підприємств залежить від їх здатності виявляти своєчасну гнучкість на зміни та приймати адекватні рішення. Так, в умовах, що склалися в економічній системі, стає очевидним, що як для споживача, так і для виробника, головними пріоритетами, каталізаторами і орієнтирами їхньої діяльності стають не товари і навіть не гроші, а цінності. Дане поняття включає все, що є важливим і визначальним для кожного економічного суб’єкта. Тому забезпечити стратегічну стійкість та довгострокову конкурентоспроможність матимуть змогу лише ті компанії, в яких діятиме ефективний механізм управління потоком створення цих цінностей.

Для розробки ефективного механізму управління потоком створення цінностей важливо дати чітке розуміння того, де саме протікає безпосередній процес створення цінностей на прикладі кондитерських компаній. Аналіз особливостей організаційної та виробничої структур підприємств з виробництва кондитерських виробів дає всі підстави стверджувати, що необхідно виділяти операційні структури трьох рівнів. Так, технологічні лінії з виробництва певних видів продукції у сукупності утворюють операційну систему І-го рівня (наприклад, лінії з виготовлення цукерок, карамелі, печива, вафель тощо). Об’єднуючись, дані виробничі лінії обумовлюють необхідність створення відповідних їм цехів, що треба відносити до операційних систем ІІ-го рівня (наприклад, цехи з виробництва цукерок, печива, шоколадний, карамельний цех тощо). Цехи, в свою чергу, можуть бути об’єднані в окремі кондитерські фабрики, або виробничі площадки, тобто операційні системи ІІІ-го рівня. А як наслідок поєднання даних фабрик є утворення відповідних кондитерських компаній чи корпорацій (рис.1).

Розподіл операційних систем за рівнями в межах кондитерської компанії

Рис. 1. Розподіл операційних систем за рівнями в межах кондитерської компанії

Умовні позначення :

КФ – кондитерська фабрика

Ц – цех

ТЛ – технологічна лінія

Відмітимо, що рівень «Кондитерська компанія» відноситься до системи управління, тобто це є своєрідний центр керування процесами, що відбуваються на всіх рівнях операційної системи. Структура даного центру відтворена в типовій організаційній структурі підприємств з виробництва кондитерських виробів.

Залежно від набору та розподілу домінантних цінностей споживача і виробника, можна виділити такі ціннісні сегменти ринку:

1) супер-преміум та преміум сегмент;

2) преміум та дорогий сегмент;

3) середній сегмент;

4) дешевий сегмент

Враховуючи запропоновану нами типізацію операційних систем на основі концепції домінантних цінностей, можна згрупувати дані операційні системи, які на рівні кондитерських компаній відносяться до ІІ рівня, на основі таких параметрів, як ціннісний сегмент та тип клієнта.

Формула

Рис. 2. Групування операційних систем І рівня за ознаками цінового сегменту та типу клієнта

В свою чергу, типи клієнтів (замовлень) залежно від складності вимог щодо бажаного набору цінностей можуть бути наступними:

- ексклюзивні (потребують надання продуктів з унікальними цінностями, що обумовлює високий рівень складності операційної системи);

- індивідуальні (зумовлюють необхідність орієнтування операційних систем на виготовлення виробів з додатковими цінностям для певних сегментів споживачів);

- гнучкі (не вимагають особливих параметрів операційної системи при створенні бажаних ними цінностей);

- масові (орієнтують виробника на створення переважно базових цінностей, що можуть задовольнити вимоги широкого кола споживачів).

Перехідні типи 1 і 2 є такими, що можуть мати більш виражені ознаки ексклюзивної чи вимогливої системи (для типу 1), або масової чи поліпшено-масової (для перехідного типу 2). Вони є характерними для тих кондитерських компаній, які ще чітко не визначилися з бізнес-стратегією або перебувають на етапі переходу до бажаного типу операційної системи. Тобто ці два типи операційних систем є своєрідними крайніми точками їх ступеня складності.

Література :

1. Апчел О.С., Батенко Л.П. Категорія цінності та її сучасна парадигма // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Економік а підприємства: теорія і практика. – Ч.І. – К.: КНЕУ, 2008. – С. 20-29.

2. Галушко О.С. Структурно-змістовна характеристика моделі ланцюга створення цінності // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 2 (122). - №6. – 2008. – С. 63-67.

3. Сливотски А. Миграция ценности. Что будет с вашим бизнесом послезавтра? / Адриан Сливотски ; пер. с англ. А.А. Шапошниковой; (под ред. М.В. Фербера и А.В. Степанова). – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006. – 432с.