Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Лук’яненко А.Ю.

Національний технічний університет України «КПІ»

РЕКЛАМА В ІНФРАСТРУКТУРІ СУЧАСНОГО РИНКУ

Сучасний ринок вимагає від виробників збут виробленої продукції. Реклама дозволяє виробникам, розширювати межі ринку, нарощувати виробництво, розширювати і поглиблювати асортимент і в результаті цього отримувати прибутки. Реклама засвідчує щорічне зростання інтегрованого бюджету на розміщення реклами. За допомогою реклами формується визначене уявлення покупця про особливості товару чи послуги. Звернення повинно бути правдивим, доказовим і виголошеним доступно, вчасно, щоб покупець звернув увагу на рекламований товар і придбав його.

Вибір засобів реклами відбувається у першу чергу на основі цілей рекламної комунікації, тобто проінформованість про товарну марку підприємства та ставлення до неї потенційного споживача. Через вплив на реалізацію товарів реклама впливає на виробництво, примушуючи виробляти тільки ті з них, які мають попит у потенційних споживачів. В економіці, яка виробляє більше товарів та послуг, ніж їх можна спожити або купити, реклама виробників та їхніх торгових посередників забезпечує споживачів інформацією про альтернативи вибору, а для виробництва створює сприятливі умови для ведення конкурентної боротьби, що сприяє зниженню цін на товари, що рекламуються, та просуває уперед науково-технічний прогрес у виробництві. Основною метою класичної реклами товару виробника є доведення до відома споживача інформації про існування товару виробника, про його характеристики, що так багато значать для значної кількості людей, що споживають або використовують подібні товари.

Рекламна діяльність стала чинником конкурентної боротьби, не менш важливим, аніж досягнення переваг у технічних новаціях та зниження собівартості. Від характеру та інтенсивності рекламного тиску з боку конкурентів залежить і рівень уваги споживачів до самої рекламної інформації. Чим більше споживач контролює процес контакту з рекламою, тим імовірніший шлях обробки інформації. Залежно від рівня знань та розуміння споживачем інформації про продукт (товар) він схильний судити про рекламу чи інший засіб маркетингової комунікації, виходячи із периферійних чинників, а не аргументації. На ринках з сильною конкуренцією реклама має визначити позицію товару виробника на ринку як єдино можливе рішення проблеми споживача, що вимагає від виробника певних рекламних зусиль на всіх етапах життєвого циклу свого товару, щоб бути готовим дати відсіч конкурентам та внести корективи у відповідь на дії конкурентів.

До діяльності рекламних компаній в Україні можна віднести діяльність як самих рекламних агентств так і агентств і фірм безпосередньо пов'язаних з ними. Рекламісти змушені вигадувати нові способи впливу на споживача. Нові рекламні технології більш результативні і зазвичай менш витратні з погляду вартості ефективного контакту. Це саме те, що потрібно зараз клієнтам: в умовах жорсткої економії рекламних витрат і зростання конкуренції компанії шукають дешеві, але дієві способи просування. У 2009 році найбільш динамічним сегментом реклами буде реклама в Інтернеті. Раніше Інтернет був недооцінюваний. Сайти більшості компаній створювалися лише для галочки і служили візитною карткою, а Інтернет займав мінімальну частку в медіа-міксі . Але досвід першопроходців показує, що інтернет-реклама багатьох видів товарів і послуг при правильному підході може стати в рази ефективніше і дешевше, ніж при використанні традиційних рекламних каналів. Тому провести відносно недорогу Інтернет-кампанію вигідніше, ніж витрачати десятки тисяч доларів на телебачення. Український ринок інтернет-реклами у 2008 р. відчутно збільшився і досяг позначки в $ 20 млн. зростання ринку веб-реклами в наступному році буде продовжуватися, але набагато більш повільними темпами через світову фінансову кризу.

За попередніми прогнозами, грошовий оборот ринку онлайн-реклами в наступному році зросте на 20 відсотків до 25 мільйонів доларів. За підсумками минулого року оборот українського ринку веб-реклами склав 12 мільйонів доларів.

Двадцять другого грудня Всеукраїнська рекламна коаліція презентувала підсумки рекламно-комунікаційного ринку України 2008 року і прогноз розвитку на 2009 рік. Обсяг рекламно-комунікаційного ринку України у 2008 році становить близько 11 млрд. 500 млн. гривень. Цей показник на 29% більше сумарного рекламного бюджету країни 2007 року. Наступного року ринок реклами втратить у цілому близько 14% обсягу і становитиме близько 10 млрд. гривень. Криза - кризою, а бренд лишається брендом . Великі компанії навіть за умов браку коштів намагаються не економити на розкрутці власної марки. Утім це стосується переважно міжнародних брендів .

Література:

1. Андрусенко Г.О. Основи маркетингу. – К.: Урожай, 1995. – 176 с.

2. Головкіна Н. //Маркетинг в Україні. – 2007. – №4. – С.9.

3. Діброва Т.Г. //Маркетинг в Україні. – 2003. – №6. – С.52.

4. Катернюк А.В. Рекламные технологии . Коммерческая реклама. Учеб . пособие . – Ростов-на-Дону: Феникс , 2001. – 316 с.

5. Реклама: Палитра жанров / Ученова В.В. и др.. – М.: РИП-Холдинг , 2000. – 95 с.