Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

К.т.н . Калюжний В.В.

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Доцільність управління унікальністю продукту проекту

Коли мова йде про «провал» або «крах» проекту, то під цим слід розуміти, за суттю, що це розмова лише про нікчемність продукту проекту і не про що інше. Адже споживача не цікавить сам процес створення чи розробки (тобто проект), йому потрібний тільки результат цього процесу (тобто продукт). Нажаль, відсоток таких проектів поки що залишається занадто високим і досягає приблизно 40 % [1], що дозволяє вважати це питання актуальним.

Детальна характеристика продуктів проектів, через які проекти зазнали поразки, наведена у роботі [2]. Наприклад, продукт проекту опинився настільки новим зовні чи конструктивно, що споживачі його не зрозуміли, а тому й не купували, або продукт проекту – це відверте копіювання продукції конкурентів. Адже, незважаючи на те, що всі заплановані проектні роботи були виконані чітко, все однак при завершенні проекту отримано продукт, який кваліфікується як не ефективний чи, взагалі, нікчемний. Стабільність появи у часі численної кількості невдалих проектів, надає впевненості, що існує якась причина, і скоріше за все, через відсутність управління якоюсь компонентою продукту проекту під час процесу його створення.

Для з’ясування можливих причин розробки і появи на ринку невдалих продуктів проектів, є сенс звернутися до визначення самого проекту, яке наведено, наприклад, у Своді знань по управлінню проектами ( pmbok ) [3]. Отже, проект – це тимчасова дія, що призначена для створення унікального продукту [речі, процеси і матеріали, які мають фізичні параметри], або послуги [практичні функції]. Як випливає з визначення, будь-якому продукту проекту притаманна така компонента, як його « унікальність ».

Далі, у цьому ж Своді знань наведений короткий коментар, що мається на увазі, говорячи про унікальність продукту проекту: « Унікальність означає, що продукт або послуга принципово відрізняється від інших аналогічних продуктів або послуг. У проекті розробляють те, що не розроблялося раніше, і в цьому його унікальність ». Таким чином, будь-який продукт проекту може бути охарактеризований його унікальністю – однією з найважливіших його властивостей, яка, до того ж, є його обов’язковою та невід’ємною компонентою. З цього можна зробити висновок, що унікальність – це більш важлива властивість продукту проекту, чим прийнято вважати. Саме через неї, у більшості випадків, залежить успішність продукту проекту на ринку товарів та послуг. Той факт, що унікальність є важливішою характеристикою продукту проекту, зазначено у Своді знань по управлінню проектами [3].

Унікальність може мати різний рівень, тобто це є перемінний або гнучкий параметр продукту проекту. А якщо параметр перемінний, на нього можна впливати, примусово змінюючи у той чи інший бік – посилюючи або знижуючи, та саме так, позбавитися численної кількості невдалих продуктів проектів через коригування їхній унікальності.

Загальновідомо, щоб ефективно управляти будь-якими параметрами продукту чи процесу, треба мати добре уявлення про об’єкт управління: знати його властивості та можливості, наприклад, прикінцеві (критичні) значення, характеристики та закономірності його змін тощо. І в цьому плані унікальність продукту проекту не є виключенням. Ми вже казали, що вона може бути різною за рівнем. І це не єдина змінна властивість унікальності. Вона може бути ще й різною за, назвемо умовно, за видом. Сутність цієї властивості унікальності пояснюється наступним міркуванням. Проектування нового офісу, здійснюється з використанням добре відомих речей і технологій. Тому, хоча й новий офіс дійсно унікальний, але він легко упізнається замовником. Але продукт проекту може бути створений на базі нового відкриття чи нових результатів досліджень, та мати незвичайний вигляд, та саме тим викликати недовіру до нього споживача, навіть, відштовхнути від нього. Наприклад, праска із скла [4], мимоволі викликає боязливість, що вона розіб’ється при падінні праски або лопне при нагріві чи попаданні на неї води. І це вже не звичайна комбінація з відомих речей. Це розроблено щось принципово нове. Це вже зовсім інша унікальність за видом. Враховуючи викладене, можна запропонувати наступну модель унікальності продукту проекту для з’ясування можливих напрямків впливу на цю компоненту управлінськими рішеннями:

Модель унікальності продукту проекту

Література:

1. Петруненков А.А. Организация разработки нового товара : Учебно-методическое пособие . – М.: Монолит , 2002. – 288 с.

2. Калюжний В.В. Виявлення причин провалів інноваційних проектів, визначення та діагностування проблеми // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. праць. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.І.Даля, 2007. – № 1 (21). – С. 130–138.

3. Руководство к Своду знаний по управлению проектами ( Руководство pmbok ® ). – 3-е изд . – Project Management Institute , Four Campus Boulevard Newtown Square , Pennsylvania , 19073-3299, USA , 2004. – 388 с.

4. Утюг из стекла. - http://www.novate.ru.