Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Инетрнет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Нос І.М., Стецик О.Р.

Львівський державний університет внутрішніх справ , Яворівський РВ ГУМВСУ у Львівській області

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

У сучасному суспільстві інформація відіграє надзвичайно важливу роль. Кажуть, хто володіє інформацією, той править світом.

Інформація – це результат взаємодії людини з текстом, звуком, відеосигналом, тобто взаємодія, яка змінює модель поведінки людини. Тільки така взаємодія є справді інформаційною. З нею тісно пов'язані численні права і свободи громадян, життєві інтереси суспільства та держави. Тому неповнота, несвоєчасність або неточність інформації може завдати їм суттєвої шкоди. Стан захищеності інтересів громадян, суспільства та держави в інформаційній сфері називають інформаційною безпекою. Ми пропонуємо своє визначення інформаційної безпеки, а саме – це стан захищеності інформаційних ресурсів щодо людини, організації, суспільства, держави та її здатність протистояти загрозам, відтворюватися і розвиватися. Конституція України проголосила право на інформацію одним з основних прав і свобод громадян. Закон України «Про інформацію» гарантує усім громадянам України, юридичним особам і державним органам «право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення і зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій».

Споживання інформації – це внутрішній акт, взаємодія мозку, даних і понятійних категорій. Якщо здійснюється такий взаємозв’язок, якщо у людини якимось чином змінюється сприйняття і розуміння навколишнього, то відбувається споживання інформації. Якщо просто відбувається струс повітря і ні у кого в голові нічого не відбувається, значить, інформацію не отримано. Запобігти категоріальному змішанню в інформації – велика проблема. Захист людини, її часу, витраченого на споживання інформації – це, безумовно, головне в інформаційній безпеці. Щонайкраще структурувати цю складну різноманітну проблему можна технологічно.

Інформаційна технологія складається з таких трьох основних елементів: створення інформації, її зберігання та споживання. З огляду на те, щоб створити безпеку необхідно забезпечити надійність роботи всіх трьох елементів системи.

Отже, виходячи із інформаційної технології захисту, можемо зазначити, що інформаційна безпека - це комплексна система механізмів захисту (технологічний, правовий, технічний захист інформаційної сфери), які забезпечують її формування і розвиток в інтересах населення, підприємництва і держави загалом та спрямовані на запобігання несанкціонованого доступу до інформації, її розголошення, втрати, знищення, спотворення, незаконного використання, фальсифікації, тиражування.

Інформаційна безпека спрямована на захист інформаційних систем і підтримуючої інфраструктури, яка має можливість реально впливати на стан справ в інформаційній сфері, ступінь цього впливу відслідковується системою моніторингу показників інформаційної безпеки.

Широке впровадження інформаційних технологій у сфері державної діяльності, економіки, фінансів, банківської справи тощо зумовило підвищення вимог до забезпечення безпеки інформації в автоматизованих системах. Практика показує, що зростання комп’ютерної злочинності виступає однією з характерних та закономірних ознак сучасного стану глобального інформаційного суспільства.

Український ринок електронного бізнесу розвивається на фоні загального розвитку бізнесу нашої країни. Виробничою необхідністю будь-якої фірми є впровадження електронних методів в сучасний бізнес, де вирішальним цілком є економічна вигода від застосування нових технологій. На сьогоднішній час багато великих і середніх українських підприємств, установ, організацій вже зрозуміли наскільки зручним є використання ними Інтернету в бізнесі. Але не достатньо розмістити на Web–сторінці інформацію тієї чи іншої фірми, її необхідно ще й досить добре захистити від несанкціонованих відвідувачів, і тому з цією проблемою захисту розміщеної на Web- сайті інформації зустрічається кожне підприємство, установа, організація для яких Web- сайт відіграє більш-менш важливу роль. В мережі Web- сайт розміщений для загального доступу громадян. Отже, разом з можливістю такого доступу існує також можливість вносити несанкціоновані власником чи законним розпорядником зміни до розміщеної на сайті інформації відвідувачам, і ця можливість є не лише теоретичною.

Мережа Інтернет функціонує як засіб масової інформації та одночасно є комунікаційним засобом. Проблема забезпечення права на приватність користувачів Інтернет ускладнюється екстериторіальним чинником.

З розвитком Інтернет-технологій багато провідних закордонних фірм, що спеціалізуються в сфері інформаційних технологій, щорічно вкладають величезні кошти в створення відповідного інструментарію інтелектуальної інформації. Однак, навіть найбільш фантастичні вкладення тут виправдані, адже обсяги використання інформації зростають, тим більше, що прогнозується в системі Інтернет мільярд користувачів.

Література:

1. Почепцов Г.Г., Чукет С.А. Інформаційна політика: Навч . посібник. - К.: Знан­ня, 2006. - 663 с.

2. Живко З.Б., Мельникович В.М., Нос І.О. Юридичні аспекти інформаційної безпеки держави // Сучасні інформаційні комунікаційні технології: Збірник тез. – К.: ДУІКТ, 2008. – С. 146–147.