Навигация

2012

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

2011

IV МНПК "Проблемы формирования новой экономики ХХI века"

II МНПК студентов, аспирантов и молодых ученых "ДЕНЬ НАУКИ"

VII МНРК "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины"

VI МНПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

VII МНПК "Наука в информационном пространстве"

II МНК "Теоретические и прикладные вопросы филологии"

III МНПК "Качество экономического развития"

Проект "Научная весна-2011"

VI МНПК "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ- УЧЕНОМУ"

2010

МНПК «Проблемы формирования новой экономики ХХI века»

IV МНПК "Образовательный процесс: взгляд изнутри"

IV МНПК "Современные проблемы инновационного развития государства"

III МНПК "ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЭПОХИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: влияние на национальную экономику и отдельный бизнес"

VI МНПК «Наука в информационном пространстве»

V МНПК «Спецпроект: анализ научных исследований»

II МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

IV МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписка

RSS-материал

Free counters!


Рейтинг@Mail.ru

2009

II МНПК «Проблемы формирования новой экономики ХХI века»

I НПК «Язык и межкультурная коммуникация»

V МНПК "Наука в информационном пространстве"

II МНПК "Качество экономического развития"

IV МНПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

ІІІ НПК "Образовательный процесс: взгляд изнутри"

VI МНПК "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины"

IV МНПК "Альянс наук: ученый- ученому"

МНПК "Инвестиционные приоритеты эпохи глобализации"

2008

I МНПК "Проблемы формирования новой экономики ХХI века"

IV МНПК "Наука в информационном пространстве"

IV МНПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

МНПК "Инвестиционные приоритеты эпохи глобализации"

2007

III МНПК "Наука в информационном пространстве"

III МНПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

I МНПК "Качество экономического развития"

III МНПК "Альянс наук: ученый- ученому"

IV МНПК "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины"

2006

III МНПК "Социально-экономические реформы в контексте европейского выбора Украины"

2005

II МНПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

II МНПК"Альянск наук: ученый ученому"

I Всеукраинская НПК"Образовательный процесс: взгляд изнутри"

II НПК"Социально-экономические реформы в контексте европейского выбора Украины"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Международная научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Прокоф’єва О.О.

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗНАЧИМОСТІ ВІДМІННОСТЕЙ У ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗА ДОПОМОГОЮ MICROSOFT EXCEL

Постановка проблеми і її актуальність. Використання статистичних методів обробки даних у описі результатів психологічного дослідження є необхідним, тому що наведення відсоткового співвідношення результатів у таблицях і гістограмах недостатнє для пояснення тих чи інших психологічних явищ у вибірці.

У вищій школі студенти вивчають курс математичної статистики, але дуже часто не розуміють його важливості і прикладного значення через теоретичну спрямованість і розрахунки статистик вручну. Вивчення програм статистичної обробки даних, наприклад, SPSS, для математично непідготованого студента потребує великих затрат грошей або часу. Для нескладних психологічних досліджень, які, наприклад, використовуються студентами під час написання курсових і бакалаврських робіт, достатнім є використання програми Microsoft Excel і мінімальних математичних знань.

Метою статті є докладне пояснення розрахунку значимості відмінностей за статтю результатів виміру психологічних якостей на прикладі макіавеллізму за допомогою програми Microsoft Excel.

Західні психологи макіавеллізмом називають схильність людини до маніпулювання іншими в міжособистісних стосунках [1]. Ми провели дослідження цієї особистісної риси за допомогою опитника В.В.Знакова [2]. Вибірка складається з 313 респондентів у віці 16-23 років, які є студентами Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького. Серед них 24,3 % хлопців і 75,7% дівчат.

Бали, отримані респондентами записуємо у Excel у такому форматі:

A

B

C

1

Стать

Кількість балів за шкалою макіавеллізма

2

1

М

68

3

2

Ж

39

У нашій вибірці 4 респондента (що складає 1,28%) мають високий рівень макіавеллізму, 280 респондентів мають середній рівень макіавеллізму (89,46%), 29 респондентів мають низький рівень макіавеллізму (9,27%). Серед хлопців високий рівень макіавеллізму мають 2 особи (що складає 2,63%), середній рівень – 66 осіб (86,84 %), низький – 8 осіб (10,53 %) (рис. 1). Серед дівчат високий рівень макіавеллізму мають 2 особи (що складає 0,84%), середній рівень – 214 осіб (90,30 %), низький – 21 особа (8,86 %) (рис. 2).

Вираженість макіавеллізму у хлопців

Рис. 1. Вираженість макіавеллізму у хлопців

Вираженість макіавеллізму у дівчат

Рис. 2. Вираженість макіавеллізму у дівчат

Таким чином, у хлопців високий рівень макіавеллізму представлений частіше, ніж у дівчат. Середній рівень макіавеллізму частіше проявляється у дівчат. Низький рівень макіавеллізму частіше проявляється у хлопців.

Зазвичай на цьому опис студентами відмінностей за статтю закінчується. Однак, де пояснення значимості відмінностей за рівнем макіавеллізму у хлопців і дівчат і їх статистичне підтвердження?

Для оцінки значимості розходжень між хлопцями і дівчатами у вибірці, а саме чи не випадковими похибками експерименту викликане знайдене розходження користуються t -критерієм Ст’юдента

( Формула ) (1) [3,с.344], з перевіркою нормальності розподілу дисперсій вибірок, де x – це хлопці, y – дівчата. Наша вибірка ( n =313), згідно [3, с. 341], має асимптотично нормальний закон розподілу. Дисперсії двох сукупностей порівнюються з використанням критерію Фішера: Формула (2) [3, с. 351]. Формули є достатньо складними, отже скористаємося формулами Microsoft Excel 2007 і послідовно розрахуємо t -критерій Ст’юдента для порівняння хлопців і дівчат за вираженістю макіавеллізму і встановимо значимість цих відмінностей.

1) Розраховуємо середні значення ( Формула ) . Для цього робимо фільтрацію даних за статтю (виділяємо строку заголовків, обираємо панель інструментів «Головна» ? інструмент «Редагування» ? «Сортування і фільтр» ? «Фільтр»). Робимо фільтр за коміркою В1 за статтю «М». Копіюємо отриманий масив даних зі стовпцю С . Знімаємо фільтрацію і вставляємо дані у стовпець D . Під стовпчиком розраховуємо середнє значення рівня макіавеллізму у хлопців. Для цього у строку формул програми вводимо формулу: =СРЗНАЧ(виділений відфільтрований масив даних по хлопцям) , наприклад: =СРЗНАЧ(D2:D75) . Це значення Формула . Робимо сортування за коміркою В1 за статтю «Ж». Копіюємо отриманий масив даних зі стовбцю С . Знімаємо фільтрацію, вставляємо дані у окремий стовпчик E . Під цим стовпцем розраховуємо середнє значення рівню макіавеллізму у дівчат за такою формулою: =СРЗНАЧ(виділений відфільтрований масив даних по дівчатам) , наприклад: =СРЗНАЧ(E2:E238) . Це значення Формула .

2) Розраховуємо кількість спостережень серед хлопців ( n 1 ) і серед дівчат ( n 2 ). Для цього у стовбці D у рядку під розрахунком середнього значення вводимо формулу: =СЧЁТ(масив даних по хлопцям) , наприклад: =СЧЁТ(D2:D77) . Це n 1 . Потім у стовбці E у рядку під розрахунком середнього значення вводимо формулу: =СЧЁТ(масив даних по дівчатам) , наприклад: =СЧЁТ(E2:E238) . Це n 2 .

3) Розраховуємо дисперсії для хлопців ( Формула ) і дівчат Формула ) окремо. Для цього рядком нижче у стовбці D вводимо формулу: =ДИСП(масив даних стовбцю D) , наприклад: =ДИСП(D2:D77) . Це значення Формула . Потім у стовбці E вводимо формулу: =ДИСП(масив даних стовбцю E) , наприклад: =ДИСП(E2:E238) . Це значення Формула .

4) Розраховуємо ступені свободи ( k 1 , k 2 ) . Рядком нижче у стовбці D вводимо формулу: =СЧЁТ(масив даних стовпця D)-1 , наприклад: =СЧЁТ(D2:D77)-1 . Це ступінь свободи для даних по хлопцям, k 1 . Рядком нижче у стовбці E вводимо формулу: =СЧЁТ(масив даних стовпця E)-1 , наприклад: =СЧЁТ(E2:E238)-1 . Це ступінь свободи для даних по дівчатам, k 2 .

5) Розраховуємо критерій Фішера , згідно формули (2). Для цього рядком нижче вводимо формулу: =ЕСЛИ( Формула > Формула ; Формула / Формула ; Формула / Формула ), підставляючи замість Формула , Формула , Формула координати відповідних комірок з даними, наприклад: =ЕСЛИ(D317>E317;D319/E319;E319/D319) . Це значення F .

6) Розраховуємо F кр . Для цього у наступному рядку вводимо формулу: =FРАСПОБР(вказуємо імовірність;вказуємо першу ступінь свободи; вказуємо другу ступінь свободи) . Імовірність для психологічних досліджень звичайно встановлюють ? =0,05. Це означає, що відмінності достовірні на 5-% рівні значимості, тобто ми маємо на увазі, що імовірність того, що відмінності недостовірні все ж таки складає 5%. Першою вказуємо меншу ступінь свободи, другою – більшу. У нашому випадку формула має такий вигляд: =FРАСПОБР(0,05;D320;E320) , де D320 – ступінь свободи у хлопців (=75), E320 – ступінь свободи у дівчат (=236). Отримуємо значення F кр .

7) Наступним кроком є перевірка гіпотези про рівність дисперсій . Нуль-гіпотеза: дисперсії рівні, тобто Н 0 : Формула . Якщо F < F кр. , то Н 0 приймається і розрахунки продовжуються. Якщо F > F кр. , то Н 0 відхиляється, дисперсії нерівні. При достатньо великих об’ємах вибірок (при n >40) вибіркові посередні мають приблизно нормальний закон розподілення і розрахунки можна продовжувати [3, с. 312].

8) Розраховуємо ступінь свободи для формули (1) ( k ). Для цього рядком нижче вводимо формулу: =СЧЁТ(нефільтрований масив даних стовпця C)-2 , наприклад: =СЧЁТ(C2:C314)-2 . Це значення k .

9) Розраховуємо критерій Стьюдента , згідно формули (1). Для цього рядком нижче вводимо наступну формулу: =( Формула - Формула )/КОРЕНЬ(( n 1 * Формула + n 2 * Формула )/k)*(1/ n 1 +1/ n 2 )) , підставляючи замість Формула , Формула , Формула n 1 , n 2 координати відповідних комірок, наприклад: =(D317-E317)/КОРЕНЬ((D318*D319+E318*E319)/D332)*(1/D318+1/E318) . Це значення t .

10) Розраховуємо t кр . Для цього у наступному рядку вводимо формулу: =СТЬЮДРАСПОБР(вказуємо імовірність; вказуємо ступінь свободи k ) . У нашому випадку формула має такий вигляд: =СТЬЮДРАСПОБР(0,05;D332) . Отримуємо значення t кр .

11) Перевіряємо значимість відмінностей . Нуль-гіпотеза: значимих відмінностей між хлопцями і дівчатами за рівнем макіавеллізму немає, тобто Н 0 : Формула = Формула . При значимих відмінностях – Н 1 : Формула ? Формула . Якщо |t| > t кр . , то Н 0 відхиляється, Н 1 приймається. Якщо приймається Н 1 , то необхідно встановити, у хлопців ( х ) чи у дівчат ( y ) значимо більше виражена психологічна якість, що вивчається. Якщо Формула > Формула , то якість більш виражена у хлопців, якщо Формула < Формула у дівчат.

У нашому прикладі, розраховані дані мають такий вигляд:

С

D

E

(масив даних по хлопцям і дівчатам разом)

(масив даних по хлопцям)

(масив даних по дівчатам)

x

y

317

Середнє значення ( Формула , Формула )

74,51316

73,18987

318

Кількість спостережень ( n 1 і n 2 )

76

237

319

Дисперсія Формула )

196,8932

112,1884

320

Ступені свободи ( k 1 , k 2 )

75

236

F

1,755023

F кр

1,343855

Перевірка рівності дисперсій

H1

332

k

311

t

0,001989

t кр

1,967621

Перевірка значимості розходжень

H0

У наслідок проведених розрахунків ми можемо з імовірністю 95% зробити висновок про те, що за рівнем вираженості макіавеллізму хлопці і дівчата значимо не відрізняються. Таких висновків було неможливо зробити тільки за діаграмами. Використання ж програми Microsoft Excel дозволило зробити статистично значимі висновки з економічним використанням часу.

Література:

1.Ames M., Kidd A.H. Machiavellianism and women’s grade point averages // Psychological Reports. – 1979. – V. 44. - № 1. – P. 223-228.

2.Знаков В.В. Макиавеллизм: психологическое свойство личности и методика его исследования // Психологический журнал. – 2000. – Том 21. - № 5. – С. 16-22.

3.Кремер Н.Ш. Теория вероятности и математическая статистика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 543 с.

4.Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологи. – СПб.: Речь, 2003. – 350 с.