Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция "АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ" (20 марта 2009 г.)

Кохан В.Ф., д.фіз.-мат.н. Огірко І.В.

Українська академія друкарства

АНАЛІЗ ІНТЕРНЕТ-САЙТІВ ПРО РОЗЧИНИ ДЛЯ ЗВОЛОЖЕННЯ В АРКУШЕВИХ ОФСЕТНИХ ДРУКАРСЬКИХ

Постановка проблеми. Описані сайти про електронні публікації [1-8], зволожуючий розчин розглядається як готова експлуатаційна речовина яка застосовується в поліграфії.

В той самий час – відсутні аналіз узагальнення даних про хімічний склад і їх вплив на зволожувальний розчин.

Метою даної роботи є аналіз сайтів про хімічну будову зволожувальних розчинів для аркушевих офсетних друкарських машин. Для аналізу будови зволожуючих речовин (присадок, сикативів, антисикативів і противідмарювльних порошків) проведено вивчення електронних видань основних компаній –виробників зволожувального розчину.

Результати дослідження. Разом із спиртом сьогодні в зволожуючий розчин додають, залежно від якості води і вигляду зволожуючого розчину, певні добавки. Вони служать для регулювання і стабілізації значення рН, для кращої змочуваності пробільних елементів друкарської форми, для прискорення процесу її гідрофілізації. Вони не повинні негативно впливати на окислювальну полімеризацію друкарської фарби, викликати корозію металів друкарської форми і повинні перешкоджати появі в зволожуючому розчині мікроорганізмів.

Всі добавки в зволожуючий розчин містять комплекс речовин, що стабілізують процес друку:

— буферні системи, утримуючі рН в заданих межах;

— поверхнево-активні компоненти, що зменшують поверхневе натягнення води;

— антикорозійні речовини;

— антигрибкові речовини.

Буферні системи дозволяють нейтралізувати вплив кислих і лужних речовин, що містяться в папері і фарбі протягом достатній довгого часу.

Добавки в зволожуючому розчині повинні міститися в строго певних кількостях, які завжди вказуються фірмою-виготівником. В разі передозування зволожуючої добавки:

— дуже сильно знижується поверхневе натягнення на кордоні «вода — фарба», що може викликати емульгування фарби;

— надлишок солей зволожуючого розчину взаємодіє з фарбою, що також викликає емульгування.

При роботі з металізованими фарбами слід звернути особливу увагу на зволоження. Із-за небезпеки окислення металевих пігментів (втраті блиску) подача зволожуючого розчину має бути мінімальною. Рекомендується відмовитися від кислих добавок в зволожуючий розчин і використовувати спеціальні добавки для металізованих фарб [2; 3; 5; 7].

Види добавок, які додаються у зволожуючий розчин. Ar-found sheet-feed - добавка в зволожуючий розчин для листових офсетних машин. Призначена для стабілізації pH (5-5,5 pH). Сприяє швидкому встановленню балансу краска/вода і якісній передачі півтонів. Запобігає емульгуванню фарби, усуває тінізацію друкарської форми.

Fountain Drier. Добавка для прискорення висихання фарби призначена для всіх типів офсетних машин. Зменшує емульгування і прискорює процес висихання при роботі на невсмоктуючих матеріалах.

Gold Found. Лужна добавка в зволожуючий розчин, призначена для металізованих фарб. Вводиться в кількості 2-3% від об'єму зволожуючого розчину. Утворює на офсетних друкарських формах стійку плівку і запобігає попаданню фарби зволожуючий розчин, а так само перешкоджає піноутворенню [6].

Добавка в зволожуючий розчин для листового офсету - STABILAT D (ACEDIN D). Стандартна добавка в систему зволоження, вживається для води із загальною жорсткістю до 15 dH і вмістом гідрокарбонатів до 250 мг/л. Вживання STABILAT D дозволяє добитися мінімальної подачі зволожуючого розчину і відмовитися від гумування при зупинках друкарської машини. Значно скорочується поява водоростей, грибків і мікроорганізмів в системі зволоження при вживанні спеціальних консервантів. Личить для більшості типів зволожуючих апаратів.

Основні добавки для зволожувальних розчинів фірми DS Druckerei-Service GMBH.

Коли потрібна постійно висока якість друкарської продукції, потрібно приділяти спеціальну увагу безлічі параметрів друку. Вибір правильної добавки у зволожувальний пристрій не лише зменшує проблеми, але і економить гроші. Використання зволожуючих розчинів DS забезпечує швидке досягнення балансу « фарба — вода ». В результаті, відходи паперу значно зменшуються. DS пропонує широкий вибір продуктів для зменшення вмісту спирту в зволожуючому розчині [4].

Концентрати зволожуючих розчинів — STABILAT D (ACEDIN D), ACEDIN DH, ACEDIN D 2010, ACEDIN DH 2010

STABILAT D (ACEDIN D). Добавка в зволожуючий розчин для офсетного листового друку.

Стандартна добавка в систему зволоження, вживається для води із зниженою (м'якою) і середньою загальною жорсткістю до 15 dH і вмістом гідрокарбонатів до 250 мг/л.

Вживання STABILAT D дозволяє добитися мінімальної подачі зволожуючого розчину і відмовитися від гумування при зупинках друкарської машини.

Запобігає появі водоростей, грибків і мікроорганізмів в системі зволоження завдяки спеціальним консервантам.

ACEDIN DH. Добавка в зволожуючий розчин для офсетного листового друку. Стандартна добавка в систему зволоження, вживана для води з підвищеною загальною жорсткістю від 15 dH і вище з вмістом гідрокарбонатів понад 250 мг/л. Вживання ACEDIN DH дозволяє добитися мінімальної подачі зволожуючого розчину і в більшості випадків відмовитися від гумування при зупинках машини.

ACEDIN D2010/DH2010. Концентрат зволожуючого розчину для офсетного листового друку. Служить для зниження вмісту ізопропилового спирту в зволожуючому розчині.

Особливості вживання STABILAT D, ACEDIN DH. Додається в зволожуючий розчин (вода + ізопропиловий спирт) або воду в кількості від 2 до 3% і забезпечує стабільний pH від 4,8 до 5,2. Додаткова подача ізопропилового спирту наводить до підвищення pH зволожуючого розчину приблизно на 0,04 на кожних 5% спирту, що додається.

ACEDIN D2010/DH2010 . При вживанні ACEDIN D2010 може бути значно понижена концентрація спирту в звичайних і плівкових зволожуючих системах. Стабільний і надійний друк можливий при 3 — 8%-ном вмісті спирту. Зниження вмісту спирту виробляється поетапно: починаючи з кількості спирту 8%, з подальшим зменшенням подачі спирту щонеділі на 2%.

Концентрати зволожуючих розчинів — ACEDIN D 1989, ACEDIN PLANO, ECODRY, ACEDIN FORM 171

ACEDIN D 1989 - Добавка в зволожуючий розчин для офсетного листового друку. Універсальна добавка в систему зволоження, вживана для води із зниженої (м'якою), середньої жорсткості і жорсткої води. Вживання ACEDIN D 1989 дозволяє добитися відмінних результатів при друці без використання ізопропилового спирту. Запобігає появі водоростей, грибків і мікроорганізмів в системі зволоження завдяки спеціальним консервантам. Значно зменшується забруднення довкілля.

Особливості використання - ACEDIN D 1989. Додається у воду в кількості 3—4%, забезпечує і стабільний pH від 4,8—5,2. Для запобігання корозії pH не має бути нижче 4,8.

ACEDIN PLANO 3000 ECODRY. При дозуванні 2—3% можливе здобуття зволожуючого розчину з pH 4,8—5,2. Для запобігання корозії рівень pH має бути нижче 4,8.

ACEDIN FORM 171. При дозуванні 2—3% ACEDIN FORM 171 забезпечується pH 4,8—5,2.

ACEDIN FORM 171 - Добавка в зволожуючий розчин для для офсетного листового друку УФ- і гібридними фарбами.

- Можливість зменшення використання ІПС до 6% при використанні УФ- і гібридних фарб.

- Швидкий запуск.

- Зменшує відкладення фарби і паперового пилу на офсетному полотні.

- Зменшує забруднення зволожуючої системи.

- Успішне вживання з CTP-пластинами [1].

Стабілат ДХ 2010. Добавка до зволожуючого розчину з буферними властивостями. Стабілізує pH, дозволяє швидко досягати балансу краска/вода, перешкоджає утворенню водоростей, грибків і мікроорганізмів в системі зволоження, дозволяє значно зменшити процентний вміст спирту в зволожуючому розчині.

Ньюсфаунт 1413. Добавка до зволожуючого розчину з буферними властивостями. Антикорозійна добавка, стабілізує рН, дозволяє швидко досягати балансу краска/вода, перешкоджає утворенню водоростей, грибків і мікроорганізмів в системі зволоження.

Алкалін 90. Лужна буферна добавка в зволоження. Позитивно впливає на висихання фарби. Робота з металізованими фарбами стає безпроблемною. Частки металу, що входять до складу фарби, не окислюються, унаслідок чого металізована фарба більше блищить. При використанні Алкалін 90 можна зменшити подачу зволожуючого розчину, унаслідок чого насиченість відтисків збільшується.

Сикативи і антисикативи

Універсальні сикативи, що підвищують швидкість закріплення фарб.

Oxi drier extra - сикатив, прискорюючий поглинання кисню, вводиться у фарбу безпосередньо перед початком роботи в кількості 2-5%. Найбільш сильний сикатив. Ідеально личить для друку на маловсмоктуючих і невсмоктуючих поверхнях.

Fountain Drier - універсальний сикатив для зволожуючого розчину. Ідеально подходитдля прискорення висихання фарби на невсмоктуючих матеріалах. Відмінний засіб для зменшення витрати фарби. Вводиться в зволожуючий розчин в кількості 2-3%.

Antiskin - антисикатив. Засіб для запобігання засиханню фарби. Запобігає появі плівок у відкритих банках, на поверхні барвистих валиків і в барвистому ящику в перебігу довгого часу.

Графо Драйер Екстра - сикатив для офсетних фарб. Містить окислювачі, прискорюючі висихання поліграфічних фарб, унаслідок чого фарба висихає зсередини. Підвищує міцність фарби до стирання.

Аква Сік - рідкий сикатив, що додається в зволожуючий розчин. Прискорює поверхневе висихання фарби, у тому числі і при роботі на невсмоктуючих поверхнях.

Противідмарювльні порошки

Протівоотмаривающие пороші на крохмальній основі SAFE.

Fine - противоотмарывающий порошок 20-25 мкм.

Medium - противоотмарывающий порошок 25-35 мкм.

Coarse - противоотмарывающий порошок 55-65 мкм. Оптимально личить для друку на картоні класу GD-2 марки МСМ щільністю 230-450 г/кв.м.

Пудер 20Б - противовідмрювльний порошок з силіконовим покриттям часток. Ідеальний при роботі як з дисперсійними лампами, так і з фарбою. Не вступає у взаємодію з водою, що гарантує хорошу сипучість. Розмір часток - 20 мкм. [8].

Найменуван-

ня

Розмір зерна

Розчин-

ність

Глянсовий крейдова

ний папір г/кв.м

Машинне крейдуван-ня г/кв.м

Кар-тон г/кв.м

SAFE дрібний

20-25 мкм

хороша

60-120

60-150

-

SAFE середній

25-35 мкм

хороша

130-300

160-200

150-250

SAFE великий

55-65 мкм

хороша

300-500+

260+

260+

Концентрати для виготовлення зволожуючих розчинів і добавки до них

Концентрати зволожуючого розчину Aqualith можуть бути використані у всіх існуючих системах зволоження офсетних друкарських машин. Завдяки буферним властивостям Aqualith підтримує стабільний рівень рН і баланс «вода — фарба», перешкоджаючи емульгуванню фарби, зводить до мінімуму ризик «теніння» офсетних друкарських форм в процесі друку накладу. Правильний вибір конкретного продукту залежить не лише від типа зволожуючого розчину конкретної друкарської машини, але і від якості використовуваної води. Зокрема, концентрати підрозділяються залежно від жорсткості води. Введення модифікатора жорсткості дозволяє уникнути білого нальоту на валиках і циліндрах барвистих і зволожуючих апаратів, на друкарській формі і офсетному полотні, а також утворення осаду і, як наслідок, засмічення системи циркуляції зволожуючого розчину.

Вживання Aqualith у багатьох випадках дозволяє понизити введення спирту або повністю відмовитися від його використання. Aqualith надає протимікробну дію, перешкоджаючи розвитку бактерій, водоростей і грибків, що засмічують систему циркуляції зволожуючого розчину.

Робоча концентрація Aqualith в більшості випадків складає 2—3%.

Aqualith NCD — це ціла серія концентратів зволожуючих розчинів для рулонних офсетних машин з традиційними зволожуючими апаратами.

Aqualith NCD PR9600 - базовий продукт для крупних друкарень, де друкують роботи високонакладів. Містить невелику кількість биоцида для запобігання появі водоростей і бактерій. Не викликає корозії.

Aqualith NCD PR9611 містить підвищену кількість біоцида для запобігання зростанню водоростей і бактерій, рекомендується до використання в друкарнях, де виробництво йде з перервами або устаткування часто простоює. Продукт не викликає корозії.

Aqualith NCD PR9615 — продукт серії NCD з низьким рівнем рН. Дозволяє швидко очищати друкарські форми при запуску, скорочує витрату паперу для виходу на баланс «вода — фарба». По інших параметрах цей продукт володіє тими ж якостями, що і інші концентрати серії Aqualith NCD.

Aqualith Z PR9700 — концентрат зволожуючого розчину для листових офсетних друкарських машин з традиційним і спиртним зволоженням. Aqualith Z мінімізує накопичення волокон паперу на офсетному полотні. Aqualith Z призначений для м'якої води і містить модифікатор жорсткості.

Aqualith ZH PR9710 — концентрат зволожуючого розчину для листових офсетних друкарських машин з традиційним і спиртним зволоженням. Aqualith ZH мінімізує накопичення волокон паперу на офсетному полотні. Aqualith ZH призначений для води середньої жорсткості і жорсткої води.

Aquacond PR9750 — модифікатор жорсткості, призначений спеціально для м'якої води. При введенні 0,5 % цього засобу у водопровідну воду жорсткість зростає від 2—3° dH до 10° dH. Зменшується витрата розчину в процесі друкування, унаслідок чого друкарська фарба швидше закріплюється на відтиску, підвищується стійкість фарби до стирання.

Aqualith free PR9900 повний або частковий (концентрація 1РА-2—4%) замінник спирту для листових офсетних друкарських машин, а також рулонних машин з сушильними пристроями типа heat-set (газова сушка). Він не перешкоджає закріпленню друкарської фарби, але може уповільнити цей процес, якщо як запечатуваний матеріал використовується картон, що ламінує поліетиленом [7].

Висновки

З проведеного аналізу випливає, що найбільш поширеними зволожувальними розчинами є розчини які застосовуються в офсетному друці.

Необхідно тільки одне — вибір концентратів і добавок робити із знанням справи, а також уважно і осмислено читати і вникати в рекомендації, які дають фірма-виготівник і менеджери фірми-продавця.

Література:

1. http://www.upg.com.ua/ DS Druckerei-Service GmbH Концентраты увлажняющих растворов и смывки

2. http://www.ukr-print.net/ Увлажняющие растворы

3. http://www.print-base.ru/ Увлажняющий раствор

4. http://www.doski.ru/ Добавка в увлажняющий раствор для листового офсета - STABILAT D (ACEDIN D).

5. http://www.reo-print.ru/ Фбрик офсетной печти

6. http://www.printsys.com.ua/ Полигрфичекие системы

7. http://www.poli.ru/ Всі біди в офсеті від води С. Стефанов, кандидат технічних наук

8. http://www.peter-great.ru/ Петр Великий.