Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Четвертая международная научно-практическая Интернет-конференция "Спецпроект: анализ научных исследований " ( 23 - 24 июля 2009 г.)

Гнедіна К.В.

Чернігівський державний технологічний університет

СПЕЦИФІКА МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Пасажирський транспорт сучасного міста є складною, мультифункціональною , динамічною системою, що взаємодіє із зовнішнім середовищем та здатна до саморозвитку. Міський пасажирський транспорт виконує соціальну, економічну, містообслуговуючу та інші функції і має велике соціально-економічне значення для міста і держави в цілому.

На сучасному етапі проблеми розвитку міського пасажирського транспорту виступають актуальним напрямком досліджень. Забезпечення населення якісними послугами та економічне зростання сучасного міста неможливі без стабілізації роботи громадського транспорту. Отже, питання визначення джерел фінансування з урахуванням особливостей діяльності підприємств галузі потребує негайного вирішення.

Основними особливостями функціонування підприємств міського пасажирського транспорту є:

1) специфіка продукту:

- не створюється матеріальний продукт, який можна накопичувати;

- продукція (транспортна послуга) є невіддільною від процесу виробництва (транспортного процесу);

- одночасність транспортного процесу та споживання послуги;

2) специфіка характеру послуг:

- нерівномірність виробництва в зв’язку із коливанням попиту на транспортні послуги;

- послуги є соціально орієнтованими, що виявляється у забезпеченні безоплатними перевезеннями пільгових категорій населення, розповсюдженні студентських та учнівських проїзних документів тощо;

- місцевий характер послуг впливає на організацію управління міським пасажирським транспортом;

3) специфіка оцінки ефективності діяльності:

- економічна ефективність, яка характеризується рівнем фондовіддачі, продуктивності праці, рентабельності та іншими показниками [2];

- соціальна ефективність, яка вимірюється показниками якості послуги, економією часу на очікування і безпосередньо на поїздку;

4) специфіка кругообігу виробничих фондів:

- відсутній такий елемент, як вартість новоствореного продукту [3];

- нетривалий термін обігу оборотних засобів;

5) специфіка складу та структури активів:

- важка структура активів;

- в структурі основних фондів найбільшу долю займають транспортні засоби;

- найбільша частка оборотних засобів припадає на виробничі запаси, переважно запасні частини;

- відсутність незавершеного виробництва по основному виробничому процесу;

6) специфіка складу та структури витрат:

- значні матеріальні витрати, які складаються із витрат на електроенергію (на підприємствах електротранспорту), паливо (на автотранспортних підприємствах), витрат на запасні частини та допоміжні матеріали;

7) специфіка тарифоутворення :

- витратні методи формування тарифів за наявності великої кількості пільгових категорій пасажирів;

- компенсація за рахунок коштів відповідних бюджетів витрат від безоплатних перевезень;

8) специфіка фінансування:

- фінансове забезпечення підприємств електричного транспорту, які мають комунальну форму власності, органами місцевого самоврядування як власниками;

- обмеженість використання власних джерел фінансування внаслідок низької рентабельності (збитковості) діяльності;

9) специфіка показників якості послуг:

- технічний стан основних засобів;

- безпека перевезень;

- наповненість салону транспортного засобу;

- доступний порядок оплати проїзду;

- інформаційне забезпечення;

- наявність розкладу руху на маршрутах;

- регулярність руху на маршруті, дотримання розкладу руху та інші [1].

Література:

1. Стандарт Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства. Послуги міського електричного транспорту. Показники якості. СОУ 60.2-3363588-0002:2006// Затв . наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 19 квітня 2006 року № 130.

2. Коссой Ю.М. Городской электротранспорт . Экономика , управление и организация . - М.: Транспорт, 1983. - 263 с.

3. Костецький В.В. Особливості організації фінансового забезпечення функціонування і розвитку підприємств міського електротранспорту // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. - №2 (57).– С.39-42.