Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

Абраамян М.Г.

Миколаївський державний аграрний університет, Україна

РОЛЬ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Перехід до ринкових відносин і організація фондового, товарного та ринків факторів виробництва створює сприятливі умови для здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств і організацій агропромислового комплексу (АПК), підвищення рівня та обсягів виробництва. У нових економічних умовах господарювання підприємства та об'єднання АПК отримали право безпосередньо здійснювати експортно-імпортні операції. Незважаючи на велику зацікавленість суб'єктів підприємницької діяльності у використанні права виходу на зовнішній ринок, здійсненні експортно-імпортних операцій та отриманні валютних коштів, практика показує, що результати цієї діяльності не завжди є позитивними. Тому перед суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності постають проблеми аналізу динаміки, кон'юнктури міжнародних і внутрішніх ринків, і на цій основі – розробки механізмів адаптації, які б сприяли достатній гнучкості в поведінці суб'єктів господарювання та оперативності у прийнятті ними відповідних рішень.

У сучасних ринкових умовах важливим завданням кожної країни є збільшення обсягів поставок своєї продукції на світовий ринок. Це також стосується і України, яка нещодавно здійснила вступ до СОТ. Сьогодні АПК входить до четвірки галузей, на які припадає 70 % товарного експорту нашої країни.

Для забезпечення ефективного функціонування на світовому ринку Україна і кожний окремий її регіон (у тому числі і Миколаївська область) повинні дбати, з одного боку, про збільшення експорту своєї продукції, а з іншого – про забезпечення повноцінного задоволення потреб власного населення у всіх необхідних йому товарах (у тому числі й імпортних). При цьому не треба забувати і про досягнення своєї продовольчої безпеки [2]. Протягом 2008 р. сільськогосподарськими підприємствами області було реалізовано аграрної продукції на суму 1158,2 млн. грн., з якої вартість продукції рослинництва становила 951,3 млн. грн. (82,1 % загальної виручки), тваринництва – 206,9 млн. грн. (17,9 %). У порівнянні з попереднім роком виручка від реалізації сільгосппродукції зросла на 13 % (133 млн. грн.), у тому числі продукції рослинництва – на 12 % (101,7 млн. грн.), тваринництва – на 17,8 % (31,3 млн. грн.). Торгівля сільськогосподарською продукцією займає помітне місце у зовнішній торгівлі області. Протягом 2000–2008 рр. її частка в експорті регіону становила 11,1-20,4 %. При цьому найбільші поставки спостерігались у 2005 р., коли, за даними Держмитслужби України, на зовнішній ринок надійшло сільгосппродукції на суму 174,4 млн. дол. США, у тому числі рослинного походження – на 168,2 млн. дол. США, тваринного – на 6,2 млн. дол. США. У 2008 році обсяг експортних поставок сільгосппродукції становив 141,8 млн. дол. США, що на 15,9 % менше, ніж у попередньому. У загальнообласному експорті частка сільгосппродукції зменшилась і становила 12,9 %.

Вагома частка у структурі експорту сільгосппродукції традиційно належить продукції рослинництва. У 2008 р. на неї припало 98,4 % поставок, що на 0,9 % менше, ніж у 2006 р. При цьому обсяг поставок становив 139,5 млн. дол. США і скоротився порівняно з 2006 р. на 16,8 %. Основу експорту рослинницької продукції (78,3 %) склали зернові культури, яких відвантажено за кордон на суму 109,2 млн. дол. США; з них 20,2 % припало на насіння соняшнику (28,2 млн. дол. США), 1,1 % – на їстівні плоди, горіхи та цитрусові (1,5 млн. дол. США), решта – на овочі та коренеплоди (0,6 млн. дол. США). За 2002–2008 рр. у Миколаївській області майже за всіма видами аграрної продукції і продуктами її переробки збільшилися обсяги експорту. У складі експортованих продовольчих товарів провідні позиції займають зерно та насіння соняшнику, цукор та продукти переробки овочів і плодів. Але переважає не готова продукція, а її сировинні види.

Імпорт сільгосппродукції протягом 2001–2008 рр. не відрізнявся великими обсягами, а його частка в обласних показниках коливалась від 0,2 до 4,9 %. Найбільші поставки спостерігались у 2004 р., коли з-за кордону надійшло продукції на суму 13,3 млн. дол. США, у тому числі рослинного походження – на 12,7 млн. дол. США, тваринного – на 0,6 млн. дол. США. У 2008 р. обсяг імпортних поставок сільгосппродукції становив 5,1 млн. дол. США, що на 24,4 % більше, ніж у 2007 р. У загальнообласному імпорті частка сільгосппродукції збільшилась і становила 1 %. Основу імпорту сільгосппродукції, як і раніше, визначала продукція рослинництва, частка якої у минулому році становила 70,7 % проти 93,2 % у 2006 р., а обсяг поставок скоротився на 5,3 % і становив 3,6 млн. дол. США. Закордонні закупівлі складалися з поставок рису (72,8 % імпорту продукції рослинництва), посівного матеріалу для зернових культур та овочевих рослин (23,1 %) і овочів (4,1 %). При цьому рису імпортовано 10,1 тис. т на суму 2,6 млн. дол. США (з Таїланду – 39,9 %, В'єтнаму – 29,2 % та Єгипту – 29,1 %). Насіннєвий матеріал (37,3 т на суму 0,8 млн. дол. США) завозився з Франції (97 %), Італії (1,9 %) та США (1,1 %). Овочі (145,1 т на суму 146,6 тис. дол. США) надійшли з Узбекистану (96,5 %) та Нідерландів (3,5 %).

На продукцію тваринництва в імпорті сільгосппродукції минулого року припало 29,3 %, що на 22,5 % більше, ніж у 2007 р. При цьому обсяг поставок збільшився з 0,3 до 1,5 млн. дол. США, в основному за рахунок розширення поставок інших продуктів тваринного походження.

Для того, щоб фактори світового ринку позитивно запрацювали на українському, внутрішній ринок України та її АПК мають бути адаптованими до системи СОТ. Між оцінками щодо доцільності перебування України в СОТ або здійснення при цьому окремих заходів і між взятими зобов'язаннями щодо поступок у зовнішньоекономічній діяльності (зниження тарифів на імпорт товарів) виявлена асоціативна залежність, яка дає можливість диференційовано підходити до використання порівняльних переваг АПК на світовому ринку.