Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

Савкова О.М.

Міжнародний університет фінансів, м. Київ, Україна

ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Актуальність теми. У банківській справі нерухомість є своєрідною гарантією повернення позики. Застава нерухомого майна та землі для отримання довгострокового кредиту у банку називається іпотекою. Саме іпотечний механізм найчастіше використовувався у практиці фінансування житлового будівництва. Моніторинг зарубіжного досвіду фінансування інвестицій у будівництві житла [1] дає змогу констатувати, що він сприяє ефективному перерозподілу доходів у суспільстві, виявляє та забезпечує рівні права та можливості громадян забезпечити себе та свою родину житлом.

Постановка проблеми. Відновлення довіри населення до банківської системи дає змогу припустити, що у подальшій перспективі можна очікувати відновлення іпотечних програм фінансування житлового будівництва. В процесі дослідження варто розглянути особливості вітчизняного механізму іпотечного кредитування, виявити переваги та недоліки його функціонування в постіндустріальному суспільстві.

Викладення основного матеріалу. В умовах економічної нестабільності з метою збереження власних наявних ресурсів більшість людей прагне вкласти свої заощаджені кошти в приватну нерухомість (будинки, квартири, котеджі, офісні, торгові приміщення та ін.). Адже, банківські депозитні програми дають можливість зберегти гроші лише від «з’їдання» їх інфляцією. При чому інвестування в об’єкти нерухомості має певні нюанси та залежить від багатьох чинників. Інвестування в нерухомість може дозволити отримати дохід: по-перше, від експлуатації нерухомості; по-друге, від перепродажу об’єкту нерухомості; по-третє, від здачі нерухомості в оренду; по-четверте, від підвищення ринкової вартості об’єкту нерухомості.

Слід зазначити, що саме за допомогою іпотечного кредитування більшість населення країни вирішували свої житлові питання. На практиці, в процесі іпотечного кредитування часто виникають проблеми з реалізацією нерухомості, оскільки вона не відноситься до розряду високоліквідних активів. У зв'язку із довгостроковим характером іпотечного кредиту також виникають складні проблеми з визначенням вартості нерухомого майна [2]. Однією з переваг нерухомості як об'єкту іпотечного кредиту є те, що вона майже не втрачає своєї вартості, з часом ціна об’єкту нерухомості може зрости. Слід підкреслити, що успіху у здійсненні програм іпотечного кредитування можна досягти лише за достатньо високого і стабільного рівня доходів населення. Як показує практика, іпотечні кредити залишаються не посильними для багатьох громадян України і є виключною розкішшю для інших. Однією з найважливіших економічних проблем іпотечного кредитування є точна й правильна вартісна оцінка заставленої нерухомості. У разі занадто високої оцінки нерухомості у діяльності іпотечних банків можуть виникати фінансові труднощі [2]. Негативно впливає на розвиток іпотечного кредитування інфляція. В умовах прискорення інфляційних процесів заборгованість погашається все більш знеціненими грошима і унеможливлює зменшення відсоткових ставок по іпотечним кредитам. Проблемою і перепоною на шляху відновлення іпотечного кредитування залишаються безнадійні кредити, які були надані позичальникам до початку кризи. Адже, якщо позичальник виявився не платоспроможним, банківській установі потрібно продати заставне майно (квартиру) на ринку житлової нерухомості за ринковою ціною, яка є нижчою по відношенню до первісної вартості нерухомості. На ринку житлової нерухомості у певний момент часу може трапитись ситуація, коли на продаж будуть виставлені квартири не платоспроможних позичальників і тоді ринок житла очікуватиме нова хвиля зниження цін на об’єкти нерухомості. Фінансовим установам варто переглянути механізм вилучення заставного майна і проводити оцінку ринкової вартості нерухомості, яка знаходиться у заставі. Враховуючи те, що з 2009 року нові проекти розпочинали найбільш надійні забудовники, у 2012-2013 рр. ринок може зустрітись з проблемою незначного дефіциту житла у новобудовах. В свою чергу, банки мають певну збиткову ліквідність, а тому можна очікувати, що до кінця 2011 року відбудеться відновлення іпотечного кредитування за державної підтримки.

Висновки. Виходячи з вищевикладеного, проблемою для іпотечного ринку України залишається обмеженість вільних фінансових ресурсів та пошук потенційних інвесторів. Вкладення коштів у нерухомість завжди залишалось надійним способом заощаджень, а також примноженням капіталів, тому іпотечний кредит відігравав роль засобу залучення внутрішніх інвестицій і представляв безумовний інтерес для інвесторів. Але, з початком кризи ринок житлової нерухомості спіткала інша доля і інвестори вимушені були шукати інших альтернатив вкладення коштів або взагалі піти з ринку нерухомості. Відновлення іпотечного кредитування житлового будівництва в Україні можливе лише за умов державної підтримки. В першу чергу це стосується забудовників, яким потрібні наявні фінансові ресурси для завершення будівництва розпочатих проектів та фізичних осіб для придбання житла.

Список літератури:

1. Єщенко П.С. Досвід фінансування житлового будівництва у зарубіжних країнах / П.С. Єщенко, Л.П. Чубук // Фінанси України. — 2009.— № 7(164). — С. 30—38.

2. Капітальні інвестиції: на прикладі житлового будівництва в Україні [Текст] : [монографія] / К.В. Паливода. — К. : Знання, 2009. — 711 с.