Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

К.філос.н. Гончаренко П.В.

Запорізький національний університет, Україна

АРТИСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ РИНКУ МУЗИЧНИХ ПОСЛУГ

Нема є особливої потреби доводити, що музичний шоу-бізнес чинить потужний вплив на життя як окремої людини, так і суспільства в цілому. А ті чималі засоби, які задіяні в цій сфері, красномовно св ідчать про її вплив на економіку. Музика і бізнес – це два головні феномени, ві д кожного з яких і, головне, від взаємодії яких залежить кінцевий результат – створення яскравого, незабутнього унікального і економічно успішного, виправданого видовища.

Кінцевим результатом шоу-бізнесу є створення духовних цінностей, художньої продукції і просування їх на ринок культурних послуг. Крім того, це також і управління процесом створення вказаних цінностей, і успішне рішення проблем реалізації створеної продукції.

Актуальність даної теми зумовлена тим, що, на жаль, в сучасній практиці шоу-бізнесу немає чіткого розмежування функцій і обов'язків осіб, які працюють в цій сфері. Сьогодні в багатьох концертних організаціях України з виконавцем, як правило, працює директор, який одночасно виконує функції бізнес-менеджера, продюсера. Це суперечить світовій практиці, де функції чітко визначені:

· продюсер – здійснює керівництво усім творчим процесом, забезпечує фінансування і творчий контроль;

· агент – здійснює пошук роботи для артиста;

· персональний менеджер – радить, підбирає артистові агента, юриста, компанію звукозапису, координує турне, забезпечує піротехніку, квитки на транспорт тощо;

· бізнес-менеджер – виконує функції бухгалтера;

· продакшн-менеджер – завідувач постановочною частиною, відповідає за апаратуру і устаткування;

· юрист – регулює і контролює усі взаємини.

Звичайно, не слід забувати, що комерційна діяльність шоу-бізнесу – це створення певного продукту в індустрії розваг і просування його на ринок з метою отримання прибутку. Добре це або не дуже, але така ситуація відбиває сучасний стан шоу-бізнесу як сфери, що має наймасовішого споживача і включає такі області, як кіно, телебачення, радіо, виробництво професійного світлового, звукового, сценічного устаткування, виробництво музичних інструментів, організацію і постановку видовищних програм, видавничу діяльність, артистичний менеджмент тощо.

Багато що, безумовно, залежить від людей, які здійснюють функцію керівництва процесом створення художніх цінностей і просування на ринок культурних послуг результатів творчої діяльності авторів і виконавців, що працюють в шоу-бізнесі. Артистичний менеджмент, на наш погляд, є одним з пріоритетних напрямів в комерційній діяльності. Головне його завдання – це пошук талановитих виконавців-артистів і організація їх творчої діяльності, а саме: підбір репертуару, пошук інвестора, створення сценічного іміджу, планування кар'єри. Зрозуміло, що від менеджера при цьому залежить як рівень популярності артиста, так і комерційний успіх проекту.

Однією з найпозитивніших якостей артистичного менеджменту є допомога молодим виконавцям знайти себе на великій сцені і зайняти там своє місце в умовах жорсткої ринкової конкуренції. Це, очевидно, досить складний і тривалий процес. Тому завдання продюсера – знайти талановитих виконавців, визначити їх творчі здібності, виявити творчий потенціал, побачити можливості формування з них оригінальних артистів.

Складність відбору виконавців полягає, на наш погляд, в тому, що за ринкової економіки, яка відкрила шлях до створення альтернативних форм організації концертної діяльності в Україні, посиленню комерціалізації мистецтва, особливо в музичному шоу-бізнесі, на концертних майданчиках, в програмах радіо і телебачення з'явилася велика кількість виконавців, продукція яких не завжди буває якісною.

У зв'язку з цим, можна виділити декілька типів артистів, прийнявши за основу два основні критерії:

1) наскільки добре виконавець розуміє музику;

2) наскільки добре він володіє виконавською майстерністю.

До першого типу відносяться виконавці, які люблять музику щиро і безкорисливо. Це велика кількість дилетантів, найчастіше музично не освічених.

Музикантів другого типу можна знайти також серед виконавців, що не мають спеціальної освіти, які, проте, володіють на досить високому рівні інструментом або вокалом. Вони іноді вражають своєю віртуозністю, але не мають індивідуальності, унікальності виконання. Тому їх твори схожі один на одного.

До виконавців третього типу відносяться, як правило, музиканти-теоретики, музикознавці, виконавці, які не стали професійними музикантами. Вони сповнені оригінальних ідей, мислять, мають знання, але не володіють технікою гри на інструменті, вокальною майстерністю і безпосереднім почуттям. З такого типу музикантів можуть вирости хороші продюсери і менеджери, які здатні допомогти іншим в творчому втіленні задуму виконуваних творів.

Четвертий тип складають музиканти-виконавці, для яких підготовка твору або програми до виконання – це процес створення художньої цінності. Вони дуже відповідально працюють над матеріалом і критично ставляться до своєї творчості, постійно прагнуть до пошуку нових ідей і виразних засобів.

Отже, знання індивідуально-психологічних особливостей артистів і закономірностей розвитку сучасного естрадного мистецтва допомагає артистичним менеджерам досягати високого художнього результату і гідно виходити на ринок культурних послуг.