Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VI Международная научно-практическая Интернет-конференция «АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ» (25-26 февраля 2011 года)

К.держ.упр . Матійко С.А.

Мелітопольський інститут державного та муніципального управління КПУ, Україна

РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

 

Масштаби і характер впливу держави на промисловість країни залежать від особливостей її структури, рівня розвитку найважливіших її елементів (промислові фірми і фінансові інститути, система господарського права, державні інтереси, політичні партії і профспілки), а також від рівня розвитку формальних і неформальних механізмів координації діяльності зазначених інститутів. Звідси, пропозиції щодо реформування державної промислової політики зводяться до наступного:

- управління промисловістю повинно здійснюватися єдиним комплексом, що включає всі галузі промислового виробництва ;

- у єдиному органі управління промисловістю необхідно зосередити оперативні фінансові й інвестиційні ресурси для реалізації стратегічних і поточних заходів підтримки промислових підприємств. Ресурси на підтримку промисловості необхідно виділяти в бюджетах окремим рядком або в складі фонду розвитку разом з центром;

- адміністрації регіонів разом із промисловими підприємствами створити структуру, яка буде виконувати аналітичну функцію вироблення заходів щодо реалізації промислової політики і її стратегічних напрямків , розробку разом з підприємствами програм їхнього реформування і фінансового оздоровлення, здійснення контролю за їх виконанням. Пропонована структура повинна функціонувати в складі органа управління промисловістю кожного регіону.

Реалізація зазначених цілей потребує рішення наступних задач:

-   формування пріоритетних напрямів розвитку промисловості;

-   розробка механізмів запуску економічного росту по найбільш важливих напрямах розвитку промисловості («точкам росту»);

-   одна із головних задач – створення умов взаємодії підприємств, що визначають можливості кожного регіону на базі використання науково-виробничого потенціалу регіону;

-   задачі стабілізації і підтримки галузей;

-   формування основної спеціалізації регіону;

-   підтримка галузей, що забезпечують внутрішні потреби регіону;

-   збереження існуючих і створення нових робочих місць;

-   мінімізація соціальних наслідків реструктуризації промисловості;

-   підвищення інвестиційної привабливості регіону;

-   розвиток промислової інфраструктури, інфраструктури ринку товарів і цінних паперів;

-   розвиток взаємодії промислових підприємств і малого бізнесу;

-   організація регіональних ринків.

До основних елементів такого комплексу механізмів реалізації стратегії розвитку промислових підприємств варто віднести наступні напрями   організаційно-економічних заходів:

1.      Створення міжгалузевих корпорацій, ФПГ , альянсів, союзів , асоціацій за принципом оформлення коопераційних зв'язків і залучення капіталу.

2.      Створення складних виробництв на базі формування інтегрованих підприємств.

3.      Використання технологій подвійного застосування, можливостей підприємств оборонного комплексу.

4.      Ініціювання і підтримка розвитку спеціалізації, кооперації, диверсифікованості підприємств регіону.

5.      Формування програми енергозбереження.

6.      Формування регіональних замовлень.

7.      Організація нових сфер бізнесу як джерел одержання додаткових фінансових засобів і умов для розвитку промисловості.

Механізм управління процесом реалізації зазначених цілей і задач буде складатися з визначеного комплексу елементів. Зокрема, до основних елементів загального механізму реалізації системи управління промисловими підприємствами в регіоні варто віднести [1, c.5]:

1.      Формування регіональної організаційної структури управління промисловістю, що відповідає цілям, задачам і функціям промислово-інноваційної політики.

2.      Розвиток регіональної конкуренції, правових і інституціональних умов господарювання на основі сполучення державного регулювання і ринкових механізмів.

3.   Створення керуючих компаній. Як показала практика, процес управління розвитком продуктивних сил регіону не був результативним. Важелі впливу на цей процес місцевих адміністрацій у цілому істотно ослабнули. Так, акціонерні товариства вийшли зі сфери прямого підпорядкування міністерствам, місцевій адміністрації. Однак виходи зі сформованої ситуації є. Один з них – створення керуючих компаній, муніципальних або зі статусом регіональної власності. На баланс цих компаній може надходити майно підприємств-боржників для організації бізнесу підприємців. У їхньому складі можуть бути організовані страхові, інвестиційні, торговельні фірми, недержавний пенсійний фонд, інвестиційний фонд, лізингова фірма – усе, що може сприяти становленню і розвиткові промисловості і регіону. Керуюча компанія як віртуальне підприємство може консолідувати діяльність різних підприємств, «випускати» продукцію на давальницькій сировині, фінансувати проекти, залучати фінансові ресурси населення.

 

Список використаних джерел:

1.      Буркинський   Б.В. Регіонально промислова політика / Б.В. Буркинський , Є.Ф. Степаненко // Вісник академії економічних наук України. – 2009. – №1. – С. 3–9.