Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (29-30 сентября 2011г.)

Чернява Г.Л.

Кримський економічний інститут КНЕУ імені В. Гетьмана, Україна

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

В Україні сільський туризм виник у 1996 році, однак він дуже швидко став популярним як для відпочиваючих так і для хазяїв цих будинків. Велике розповсюдження сільський туризм одержав у Карпатському регіоні, Закарпатті, Слобожанщині, Поліссі, Поділлі, Буковині та у Криму.

Привабливість сільського зеленого туризму складається не тільки в доході власникам будинків, але й інших жителів села. Створюються нові робочі місця в сфері обслуговування туристів, збільшується попит на продукти харчування, сувенірну продукцію й вироби місцевих майстрів, активізується будівництво й транспортні послуги.

На сьогоднішній день туризм, зокрема сільський зелений – найбільше стрімко зростаюча галузь у світі. Приблизно десять відсотків світового валового продукту приносить міжнародна туристична індустрія, 500 мільярдів доларів США становлять щорічні надходження від світової туристичної галузі й прогнозується ріст до одного трильйона в 2011 році.

Сільський зелений туризм – індустрія експорту, що відрізняється від інших експортних галузей одним важливим аспектом. Більшість експортерів вивозять свої товари із країни до споживача. У туризмі споживач прибуває в країну для того, щоб придбати й ужити вироблені продукти й послуги. Це створює додаткові надходження в місцеву економіку.

Україна має надзвичайно більші туристсько-рекреаційні можливості. Майже 15% території це зони відпочинку, гірські й приморські ландшафти, придніпровські зелені зони де чисті ріки, повітря, гори, де збережені національні традиції, фольклор, музеї, церкви й інші прекрасні архітектурні пам'ятники. Історично зложилося більше 500 населених пунктів, які мають унікальну історико-культурну спадщину. Охороняється державою близько 30 національних і регіональних парків і садиб відомих діячів української культури.

Видатними є лікувальні ресурси – більше 400 джерел мінеральних вод і більше 100 родовищ цілющих вод, достаток унікальні не тільки для України, але й для Європи. Значна частина цих ресурсів зосереджена в межах сільської місцевості (69,3 % від території країни) і в межах лісових угідь, площа яких становить 17,2%. У селах України нараховується 6,3 млн. житлових будинків, з яких 98% перебувають у приватній власності. Середньорічна кількість працездатного населення, що проживає в селах, становить 6,4 млн. чоловік, з них більше 0,5 млн. офіційно зареєстровані як безробітні, 3 млн. чоловік ставляться до категорії незайнятого населення [1].

Якщо буде належним чином задіяне таке багатство матеріальної й духовної культури України, у сільському зеленому туризмі позитивний результат не змусить себе чекати.

Привабливість сільського зеленого туризму складається не тільки в доході власникам будинків, але й інших жителів села. Створюються нові робочі місця в сфері обслуговування туристів, збільшується попит на продукти харчування, сувенірну продукцію й вироби місцевих майстрів, активізується будівництво й транспортні послуги.

Сільський зелений туризм найбільш розвинений у таких регіонах:

Західний регіон . Найбільш популярний район Карпат у чотирьох галузях, у яких він входить: Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська й Чернівецька. У Львівській області діє 269 підприємств, ліцензованих на організацію іноземного, закордонного, внутрішнього, масового й оздоровчо-спортивного видів туризму, а також проведення екскурсійної діяльності. В області функціонує нічліжна база, що нараховує 67 підприємств готельного господарства (48 готелів, 7 мотелів, 2 кемпінги, 5 гуртожитків для приїжджих, 5 молодіжних баз і гірських притулків), послугами яких в 2010році скористалося 150 тис.осіб , з них іноземних – 36 тис.осіб [2, с. 166-167].

Основне, що залучає тут під час відпочинку взимку – це гірські лижі, можливість зустріти новий рік і колоритні різдвяні свята, улітку – незвичайні ландшафти, чисте повітря, вода гірських рік. Розмаїтості відпочинку в Карпатах надає збирання ягід і грибів, походи в гори, відвідування унікальних дерев'яних церков. Найбільш популярні центри сільського зеленого туризму в Карпатах – Яремі, Татаров , Ворохта, Верховина, Косов , Підзахаричи , Виджіца , Яблуніца , Ясіня , Рахов , Відколі, Славко.

У Закарпатській області діє 59 фірм, ліцензованих на організацію іноземного, закордонного, внутрішнього туризму й екскурсійна діяльність. Протягом 2009-2010р. туристичними послугами скористалося близько 80 тис.осіб , у тому числі 7 тис. іноземців й 56 тис.осіб , зацікавлених внутрішнім туризмом. Обсяг реалізації туристичних послуг наданих туристичними фірмами в 2009 році склало 13,1 млн.грн .

У Чернівецькій області функціонує 677 фермерських господарств, у користуванні яких перебуває 8589га сільськогосподарських угідь.

Прикордонний з Польщею Жовківьский район Львівської області пропонує відпочинок у садибах поруч із заповідною горбистою місцевістю – Расточьєм , цікавої архітектурними пам'ятниками, культовими місцями, скелями й гротами в них.

Південний регіон . У цей час, у структурі кримської рекреації сільський туризм приймає ще малу частину: за неофіційним даними, цим займаються близько 90 хазяїв, однак статистичні дані відсутні, що порозумівається недосконалістю українського нормативно-правового законодавства, що веде в дезінформації, до відхилення хазяїв садиб від сплати місцевих податків і зборів у бюджет АР Крим.

Миколаївська область пропонує свої послуги в мальовничій місцевості на берегах Південного Бугу в с. Мітія Першотравневого району. Тут починається ландшафтний парк Гранітно-степове Побужжя, відомий багатством флори й фауни на скелястих гранітних берегах каньйону ріки. Також розвивається сільський зелений тризм із у селі Покрівка Очаковського району, що перебуває на території ландшафтного парку « Кінбурська коса».

В Одеській області в Ізмайловському районі створена асоціація фермерів « Придунавье » пропонує послуги сільського зеленого туризму. У послуги входить крім проживання відвідування біосферного заповідника, системи озер, знайомство з неповторною культурою т звичаями багатьох націй, які тут проживають.

Поділля . Основу цієї території становлять три області – Тернопільська, Хмельницька й Вінницька. Незвичайна ця місцевість своїм ландшафтом, сформованому невеликими містами – Кременецьким, Товтрами , Вороняками , Гологорами , і глибокими каньйонами Дністра, Південного Бугу з численними припливами.

Найбільш відомі райони прийому туристів на Тернопільщині – околиці Кременця й Почаєва, а також села в каньйоні Дністра, також у Кам'янець-Подільському районі й Гриціве .

Київський район . На Київщині сільські садиби розташовані в Балико-Щучіне Кагарлицького району на березі Дніпра, у місцевості де створюється історико-археологічний комплекс на матеріалах розкопок поселень трипільської культури. Також є «Соколиний хутір» на Чернігівщині.

Центральний і Східний регіон. Головні центри сільського зеленого туризму – це Великі Сорочинці й Диканька – місця, пов'язані з Гоголем, а також столиця українського гончарства – сіло Опишня Зиньковського району. У с. Могильов Царичанського району Дніпропетровської області туристів залучають місця стоянки козаків, останки древньої міцності.

Крім вкладу в національний дохід країни, створення нових робочих місць, підвищення рівня сільських жителів, можливості реалізації на місці продукції особистого підсобного господарства, сільський зелений туризм виконує функцію вирівнювання економіки галузевих регіонів. Однак, в галузі існує ряд проблем, викликаних недостатньо ефективним використанням ресурсної бази, недосконалістю податкового законодавства і єдиної політики в області туризму.

Список використаних джерел:

1. Сайт Спілки сприяння роз витку сільського зеленого туризму в Україні [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http // www.greentour.com.ua

2. Ретунський М.Й. Сільський туризм: навч . посіб. / М.Й. Ретунський , Ю.В. Зінько. – К.: Знання, 2007. – 271 с.