Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (29-30 сентября 2011г.)

К.т.н. Скачков В.О., І ванов В. І ., к.а . Єгоров Ю.П., Мосейко Ю.В.

Запорізька державна інженерна академія, Україна

НАНЕСЕННЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТЯ НА ВУГЛЕЦЕВІ ВОЛКОНА

Вуглець-алюмінієві композиційні матеріали мають високу теплопровідність, низьку щільність, значну міцність і зносостійкість, що обумовлює їх застосування як фрикційні елементи вузлів тертя високоенергетичних пристроїв.

Такі матеріали одержують шляхом рідкофазового поєднання алюмінієвої матриці та вуглецевого волокнистого наповнювача. При цьому відбувається хімічна взаємодія, яка за температури вище ніж 600 ° С призводить до створення карбіду алюмінію, що знижує механічні характеристики вуглецевих волокон та адгезійні зв’язки на межі «волокно-матриця».

Для запобігання хімічній взаємодії на вуглецеві волокна наносять високотемпературні захисні покриття на основі міді, хрому та нікелю [1].

Застосуванням захисних покриття, що прискорюють змочування волокнистого наповнювача розплавом матричного матеріалу, також сягають підвищення експлуатаційних характеристик зазначених композиційних матеріалів.

Вищезгаданим вимогам найповніше задовольняють мідні або хромові покриття, які є достатньо технологічними.

Експериментальні дослідження процесів електролітичного міднення та хромування здійснювали на вуглецевих волокнах УКН-6000, поданих у вигляді джгута, що складається з комплексу елементарних волокон.

Площу поверхні елементарних волокон у джгуті визначають за допомогою співвідношення:

  ,      (1)

де М – маса вуглецевого джгута; r – середній радіус елементарного волокна; g – щільність вуглецевого волокна.

Процес хромування вуглецевих волокон виконували в електроліті, що складається з 400 г/л Cr 3 O 3 і 12 г/л KF ? 2 H 2 O ? за температури 20…30 ° С. Результати проведених досліджень подано у табл.1.

Таблиця 1. Вплив параметрів процесу хромування на характеристики

захисних покриття на вуглецевих волокнах

Катодний струм, А/дм 2

Напруга,

В

Тривалість,

с

Покриття

товщина, 10 3 , мкм

коефіцієнт

однорідності, k 0

1,27

10

30

1,4

0,70

1,27

10

60

3,2

0,65

1,27

10

120

6,8

0,60

1,27

10

180

9,8

0,55

1,27

10

240

12,5

0,50

0,58

6

30

1,0

0,95

0,58

6

120

3,7

0,85

0,58

6

180

4,9

0,80

0,58

6

240

6,8

0,70

0,58

6

300

8,3

0,65

Найважливішим показником формування захисних покриття на джгуті вуглецевих волокон є однорідність товщини покриття на елементарних волокнах, що знаходяться у центрі та на зовнішній стороні джгута.

Розподіл товщини покриття оцінюють коефіцієнтом однорідності k 0 , що визначають за формулою:

  , (2)

де h ц , h в товщина захисного покриття на поверхні елементарних волокон, що знаходяться у центрі та на зовнішній стороні джгута.

Встановлено, що величина коефіцієнта однорідності під час нанесення хром ових покриття збільшується із зниженням щільності катодного струму та скороченням тривалості процесу.

Нанесення на вуглецеві волокна електролітичних мідних покриття реалізоване у сульфатному електроліті, що складається з 200 г/л CuSO 4 ? 5 H 2 O ; 60 г/л H 2 SO 4 і 50 г/л HCl . Як анод використовували електролітичну мідь.

Параметри процесу м і днен н я вуглецевих волокон і характеристики захисного покриття наведено у табл . 2.

 

Таблиця 2. Вплив параметрів процесу м і днен н я на характеристики

захисних покриття на вуглецевих волокнах

Катодний струм, А/дм 2

Напруга,

В

Тривалість,

с

Покриття

товщина ? 10 3 , мкм

коефіцієнт однорідності k 0

0,30

2,1

60

11,5

0,60

0,30

2,1

120

23,2

0,60

0,30

2,1

180

25,0

0,50

0,15

0,6

60

3,6

0,90

0,15

0,6

120

11,5

0,90

0,15

0,6

180

15,2

0,80

Для мідних електролітичних покриття значення коефіцієнта однорідності декілька нижче, ніж для хромових покриття. Збільшення коефіцієнта однорідності можливе змінюванням структури електроліту шляхом додавання компонентів, які збільшують дифузійні характеристики.

Товщина як мідних, так і хромових покриття знаходиться у межах 1,0…25 ? 10 -3 мкм, що цілком задовольняє умовам захисту вуглецевих волокон від хімічної взаємодії з розплавом алюмінію та забезпечення умов змочування й розтікання.

В результаті статистичної обробки результатів проведених експериментів встановлено, що для процесів нанесення мідних і хромових покриття константи швидкості осадження складають k = 3,364 10 -2 г/(А ? см ? c ) і k = 3,364 10 -2 г/(А ? см ? c ) відповідно.

Список використаних джерел:

1. Портной К.И. Структура и свойства композиционных материалов / К.И. Портной , С.Е. Салибеков , И.Л. Светлов. – М.: Машиностроение, 1979. – 253 с .