Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины" (19-20 октября 2011 г.)

К.е.н. Черемісова Т.А.

Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, Україна

фінансові інституції світового банку: капітал на пільгових умовах

В умовах поглиблення міжнародної співпраці в економічній сфері та відповідного зростання регулятивної функції міжнародних фінансових інституцій, Світовий банк продовжує виконувати роль кредитора останньої інстанції в сучасній міжнародній фінансовій системі.

«Світовий Банк» і «група Світового банку» – це різні терміни, що використовуються для позначення певних міжнародних інститутів у їх складі. Так, Світовий банк включає в себе лише дві міжнародні фінансові інституції: Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) і Міжнародну асоціацію розвитку (МАР), співвласниками яких є 187 і 170 країн-членів відповідно [1]. А група Світового банку окрім зазначених вище установ об’єднує ще дві фінансові – Міжнародну фінансову корпораці ю (МФК) та Багатостороннє агентство з інвестиційних гарантій (БАІГ) й одну не фінансову – Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС).

Світовий банк не є «банком» в звичайному сенсі, оскільки на відміну від інших подібних фінансових інститутів, він створений не для отримання прибутку. Кожна його установа (МБРР і МАР) виконує певну роль в забезпечені сталого скорочення бідності й в підвищенні рівня життя населення країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються шляхом надання кредитів (позик), гарантій, грантів, аналітико-консультаційних послуг, технічної допомоги.

Виділено два види кредитів (позик) Світового банку:

- інвестиційні позики для товарів, робіт, послуг, спрямовані на підтримку різнопланових проектів соціально-економічного розвитку, які розраховані на 5-10 років;

- позики стратегічного розвитку (системні позики) з метою підтримки політики та інституційних реформ, що надаються на 1-3 роки.

Світовий банк співпрацює з більшістю організацій, що фінансують проекти розвитку у всьому світі, і деякі свої проекти фінансує спільно з ними. Для захисту від інвестиційних ризиків, пов’язаних з фінансуванням країн, що розвиваються, Світовий банк пропонує декілька видів гарантійних інструментів.

Для підтримки інноваційного розвитку і партнерства Світовий банк надає не чисельні гранти. Грант – це цільова безоплатна та безповоротна фінансова допомога, тобто благодійний внесок на вирішення певної суспільно-значущої проблеми. Гранти дозволяють уникнути негативного впливу на стан зовнішньої заборгованості країн з низьким доходом.

Надання аналітико-консультаційних послуг і технічної допомоги Світовим банком передбачає виконання соціально- економічних досліджень та збір даних з широкого кола питань для глибокого розуміння проблем розвитку країни. Тематика досліджень та напрямки аналізу окреслені у Стратегії допомоги кожній окремій країні. Для забезпечення сталих результатів регіонального розвитку Світовий банк також зміцнює внутрішню спроможність країн підтримувати подальшу життєздатність програм соціально-економічного розвитку, шляхом підвищення кваліфікації та навчання своїх клієнтів, працівників і партнерів. Програми навчання реалізуються у формі курсів, консультацій з певних питань, партнерства з навчальними та дослідницькими інститутами в усьому світі та у формі підтримки мереж навчальних закладів, пов'язаних з міжнародним розвитком. Світовий банк має одну з найбільших Мереж дистанційного навчання.

Діяльність МБРР спрямована на скорочення бідності і забезпечення стійкого розвитку країн з середнім рівнем доходу і кредитоспроможних бідних країн.

МБРР, маючи високий кредитний рейтинг, залучає ресурси на міжнародному фінансовому ринку під низький відсоток та шляхом випуску облігацій більш ніж в 40 різних валютах, а потім надає їх позичальникам на вигідних для них умовах. Прибуток від таких позик покриває операційні витрати Світового банку, потрапляє в резерви для зміцнення балансу, забезпечує щорічну передачу ресурсів до МАР і забезпечує фінансову стабільність МБРР вже на протязі багатьох років. Окрім зазначених, джерелами фінансування діяльності МБРР також є внески країн-членів, прибуток від інвестицій, і, звичайно, суми погашення відсотків за кредитами країнами-позичальниками.

МБРР надає доступ до великих обсягів капіталу на пільгових умовах через Казначейство Світового банку . Крім того, терміни погашення є більш тривалими (15-20 років), а умови – більш привабливими та стійкими, ніж ті, що зазвичай пропонуються на ринку.

Міжнародна асоціація розвитку здійснює фінансування найбідніших країн світу на надзвичайно пільгових умовах: шляхом надання безвідсоткових кредитів та безоплатної допомоги (грантів). Для визначення відносно бідних країн, які можуть розраховувати на ресурси МАР використовують два критерії:

1. Розмір ВНП на душу населення, який не повинен перевищувати щорічно встановленого порогу, що в 2010 році склав: 1,135 дол. США.

2. Відсутність кредитоспроможності країн, що унеможливлює доступ до інших джерел фінансування та залучення коштів на ринкових умовах.

Виходячи з вищевказаного, фінансові ресурси та технічна допомога МАР вкрай необхідна найбіднішим країнам світу для отримання можливості розробки та реалізації урядових стратегій боротьби з бідністю та корупцією, розвитку освіти, охорони здоров’я та навколишнього середовища тощо.

Співвідношення грантів МАР та пільгових кредитів МАР визначається за допомогою оцінки ризику боргової кризи для кожної країни.

Виходячи з цього, високий ризик боргової кризи для країни передбачає субсидіювання з боку МАР на 100 відсотків, середній ризик – 50 відсотків грантів МАР і 50 відсотків кредитів МАР, а низький ризик – 100-відсоткове кредитування і жодних грантів МАР.

Фінансові ресурси МАР утворюються в основному за рахунок внесків найбільш багатих країн-учасниць. Додаткові ресурси надходять від МБРР та МФК, а також у вигляді повернених кредитів, наданих МАР.

Країни-донори зустрічаються раз на три роки задля поповнення цільових фондів і перегляду політики МАР відносно розподілу фінансових ресурсів серед країн, які розвиваються. Для гнучкого реагування на потреби країн і обставини, представники країн-позичальників запрошуються до участі у переговорах.

Виділення і розподіл ресурсів МАР здійснюється за принципом найбільш ефективної політики одержувачів та інституційного потенціалу, з тим щоб сконцентрувати їх там, де вони можуть бути найбільш корисні в справі скорочення масштабів бідності. Обсяги допомоги, визначаються на основі показників і потреб країни.

Для оцінки ефективності асигнувань МАР у 2002 році введено дворівневу систему оцінки результатів. Перший рівень включає сукупні результати країни, що описуються такими показниками: зростання і скорочення бідності; управління та інвестиційний клімат; інфраструктура для розвитку; розвиток людських ресурсів. Другий рівень розглядає внесок МАР в результати країни за незалежними оцінками Департаменту оцінки операційної діяльності і Групи забезпечення якості.

Для підвищення відкритості та прозорості політики МАР у 2005 році систему оцінки результатів діяльності МАР вдосконалено: створено інтерактивний веб-сайт, що дозволяє відстежувати ключові показники і результати проектів. Крім того, регулярно публікуються довідкові документи, що висвітлюють політику МАР.

Важливо підкреслити, що антикризове управління та реформування української економіки здійснюється за підтримки з боку міжнародних фінансових організацій, зокрема, Світового банку.

Список використаних джерел:

1. Официальный сайт Всемирного банка на русском языке 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.worldbank.org/eca/russian