Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины" (19-20 октября 2011 г.)

Галкін О.В.

Сумський національний аграрний університет, Україна

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З УРАХУВАННЯМ ФОРМИ ЇХ ВЛАСНОСТІ

Подальший розвиток різних галузей економіки України, особливо в умовах ринку, призводить до істотних змін в управлінні підприємств усіх форм власності. Такі реформування, перш за все, обумовлені зовнішніми факторами, зокрема глобалізацією та інтернаціоналізацією економічних процесів, виникненням сучасних вимог ведення бізнесу, набуттям значущості корпоративного управління, застосуванням уніфікованих правил ведення бухгалтерського обліку, аудиту тощо. Безумовно, сільськогосподарські підприємства не є виключенням. Тому для їхньої адаптації в ринкових умовах господарювання нагальним постає завдання щодо вдосконалення існуючого контролю діяльності підприємства як одної із важливих функцій управління.

Необхідно відмітити, що за підсумками першого півріччя 2011 року в рейтингу розвитку агропромислового комплексу України Міністерства аграрної політики та продовольства України Полтавська область посіла перше місце [1]. Лідерство Полтавщини серед інших областей України саме в галузі сільського господарства можна пояснити як результат наполегливої праці, спільних зусиль всіх, хто причетний до сільськогосподарської галузі, зокрема: керівників господарств, спеціалістів, тобто тих, від кого залежить якісне виконання прийнятих рішень і поставлених завдань – рядових працівників. Визначальним є й те, що протягом усього періоду було забезпечено ритмічне функціонування галузей рослинництва і тваринництва, системні заходи щодо вдосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур, поліпшення роботи у насінництві, покращення технічної бази, реалізацію програм розвитку тваринництва, ряду комплексних програм та впровадження низки інвестиційних проектів у цій галузі сільського господарства.

За результатами проведених нами досліджень, було з’ясовано, що наприкінці 2010 р. за розподілом суб’єктів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України у Полтавській області за видами економічної діяльності частка підприємств, що спеціалізуються на сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві, рибальстві та рибництві склала 10,4% від загальної кількості підприємств, опанувавши при цьому п’яту позицію. Лідерами виступили підприємства, що займаються торгівлею, ремонтом автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (22,8%); наданням комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту (15,5%) тощо. Зазначимо, що із зареєстрованих суб’єктів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України у Полтавській області саме у сільському господарстві налічується 97,4% зі статусом юридичної особи.

Проте, враховуючи вище наведену інформацію, необхідно акцентувати увагу на тому, що кількість зареєстрованих та дійсно функціонуючих сільськогосподарських підприємств кардинально відрізняється. Так, наприкінці 2010 р. за організаційно-правовими формами господарювання на Полтавщині саме у сільському господарстві найбільшу кількість діючих підприємств налічували у формі фермерських господарств – 1603 одиниці, тобто 67,8% від загальної кількості підприємств даної галузі. Зокрема, такі райони як Глобинський, Полтавський, Козельщинський , Великобагачанський та Кобеляцький істотно вирізняються за найбільшою кількістю функціонуючих сільськогосподарських підприємств даної форми власності. В свою чергу, господарські товариства склали 382 одиниці, що відповідно 16,1% від питомої ваги загальної кількості сільськогосподарських підприємств. Як ми бачимо, Глобинський, Карлівський , Гадяцький та Лохвицький райони тримають першість за кількістю діючих підприємств у сільському господарстві у формі господарських товариств. Третє місце належить приватним підприємствам – 215 одиниць (9,1%). Виробничі кооперативи та державні підприємства – 1,5% та 0,9% відповідно, а 4,6% – належить підприємствам інших форм господарювання. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що потенційними лідерами за кількістю діючих сільськогосподарських підприємств різних форм власності виступають Глобинський, Кобеляцький та Великобагачанський райони Полтавської області.

У власних дослідженнях ми неодноразово говорили, про те, що на сьогоднішній день актуальним постає питання організації належного контролювання сільськогосподарських підприємств. Враховуючи те, що контроль може здійснюватись в якості зовнішнього та внутрішнього, нами було досліджено, яким же чином відбувався зовнішній державний контроль підприємств у сільському господарстві різних форм власності протягом останніх п’яти років у Полтавській області органами Державної податкової адміністрації. Так, у динаміці 2006–2010 рр. найбільша кількість перевірок у Полтавській області відбувалось на сільськогосподарських підприємствах, що спеціалізуються на рослинництві, у формі Господарських товариств. Зокрема, у 2006 р. органами Державної податкової адміністрації було перевірено 92 сільськогосподарських підприємства у рослинництві, що на 25% більше, у порівнянні з 2010 роком. Зазначимо, що в середньому протягом останніх п’яти років рідше всього зовнішній контроль відбувався на державних сільськогосподарських підприємствах. В середньому на одне сільськогосподарське підприємство у рослинництві в формі Господарського товариства припадало 145 осіб із загальною виручкою 5321 тис. грн., у приватному підприємстві – до 80-ти осіб з виручкою 4943 тис. грн., у той час як у державних підприємств – до 190 осіб з виручкою 8700 тис. грн. відповідно.

Таким чином, за проведеними нами дослідженнями, протягом останніх п’яти років Господарські товариства викликають найбільшу зацікавленість органів Державної податкової адміністрації, спонукаючи тим самим, особливо в умовах ринку, запроваджувати заходи щодо внутрішнього контролю функціонуючих сільськогосподарських підприємств Полтавщини.

Список використаних джерел:

1. Удовіченко   О.В. Ми послідовно примножуємо здобутки полтавських аграріїв [Електронний ресурс] / Удовіченко   О.В. // Зоря Полтавщини. – 2011. – № 146. – Режим доступу: http://www.adm-pl.gov.ua/main/news3/detail/914.htm.