Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины" (19-20 октября 2011 г.)

К.т.н . Сайко В.В., Євтушенко В.В.

Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВІВ СПОЖИВАННЯ МАЙБУТНІХ КЛІЄНТІВ ВЕСІЛЬНОГО АГЕНТСТВА

Сфера послуг є однією з найважливіших і швидкозростаючих складових сучасної економіки. Ця сфера породжує нові традиції та організаційні рішення. Характерним прикладом є організація весіль. Вони стають все більш різноманітними та кошторисними. Зростає конкуренція між організаторами весіль. Отже нові умови потребують більш детального підходу до вивчення споживчих вимог та мотивів споживання у зазначеній галузі.

У даній роботі особливості поведінки споживачів весільних агентств розглянуті на прикладі діяльності студії свята «Фонтан емоцій», яка розташована в м. Жовті Води. Підприємство засноване 9 вересня 2009 року. Основною діяльністю фірми є комплексна організація заходів: весіль, корпоративних заходів, ювілеїв, днів народження, масових заходів, акцій, випускних, семінарів. Сфера діяльності компанії поширюється на всю Україну.

Дослідження проводилося шляхом анкетування респондентів жіночої статі у віці від 19 до 23 років, тобто потенційних клієнтів підприємства. З метою виявлення домінуючих мотивів серед споживачів різного рівня доходу розроблена анкета, яка включала три питання для кожного мотиву.

Наведемо найбільш цікаві результати, що дозволяють диференціювати цінову та портфельну політику підприємства. На рис.1 наведена карта мотивів, де можна побачити різницю у силі виявлення мотивів для респондентів з різними очікуваннями щодо масштабів майбутнього свята. Для респондентів, які обрали бюджетний і середній варіанти організації весілля, найважливішими являються стабільність, нові можливості, а також комфорт. Майже невідчутним для них є імпульс, оскільки весілля – це важлива подія в житті кожної людини, яка планується, потребує ретельної підготовки і великих затрат. Що стосується респондентів, які обрали шикарний варіант організації весілля, то для них на першому місці знаходяться нові можливості, статус та стабільність.

Рис. 1. Карта мотивів для різних (за очікуваннями щодо масштабів свята) категорій респондентів

Дані щодо сили мотивів в залежності від рівня доходу (рис.2) розподілилися наступним чином: для малозабезпечених людей звернення до агентства при організації весілля надає нові можливості, стабільність і комфорт. Що стосується забезпечених респондентів, то для них на першому місці знаходяться стабільність і нові можливості, а на другому – статус і комфорт. Порівнявши відповіді респондентів можна сказати, що у забезпечених людей переважають такі мотиви як статус, зовнішня необхідність, вигода, користь і економія, а у малозабезпечених безпосередньо стабільність, сексуальність, нові можливості і комфорт.

Рис. 2. Карта мотивів для різних (за рівнем доходу) категорій респондентів

Отже, проведене дослідження дозволило відстежити різницю сприйняття послуги для різних типів споживачів підприємства. Отримані дані дозволять керівництву підприємства більш обґрунтовано та гнучко реалізувати цінову та портфельну стратегію.

Порівнявши детальний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ринку розваг в м. Жовті Води, вподобань споживачів, можна зробити певні висновки та на їх основі сформулювати ряд рекомендацій, а саме:

1. Оптимізація контенту сайту.

2. Більш активна робота з просуванням в соціальних мережах ( Facebook , Twitter ).

3. Активна і постійна участь в спеціалізованих групах, блоках, форумах.

4. Розширення комунікаційних каналів (співпраця з працівниками інфраструктури шоу – бізнесу).

5. Постійний моніторинг ринка послуг (статистичний аналіз, маркетингові дослідження, вивчення попиту на послуги, Pest- і SWOT-аналізи).

6. Створення гнучкої цінової політики для постійних клієнтів.