Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (22-23 декабря 2011г.)

Бараннік В.І., Доценко І.О.

Хмельницький національний університет, Україна

ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЛІНІЙ ПІДТРИМКИ ТА ОПОРУ І ФІГУР ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ В ПРОГНОЗУВАННІ КОТИРУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІТЕНТІВ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ФОНДОВОГО РИНКУ КРАЇНИ

На сьогоднішній день існує багато сперечань на рахунок ефективності використання технічного аналізу, а лінії підтримки і опору є його основою. Фігури технічного аналізу працюють по принципу даних ліній, тому вони є взаємопов’язаними поняттями і їх потрібно розглядати в комплексі.

Саме, актуальність використання даних інструментів і свідчить про ефективність технічного аналізу. Якщо довести хоча б більш ніж п’ятдесяти відсоткову вірогідність спрацювання вищеописаних індикаторів, то можна сміливо стверджувати, що технічний аналіз має повне право на існування в сучасних, жорстких ринкових умовах.

Вивчення і дослідження даної теми не зупиняється з моменту створення технічного аналізу. Введенню даного інструмента в дію ми завдячуємо Чарльзу Доу, який поклав початок бурхливого розвитку технічного аналізу на початку двадцятого століття.

Теоретичні основи даного дослідження взяті з робот Едвіна Лефевра, Річарда Смітена, Джорджа Лейна. Але, не дивлячись на поширення технічного аналізу, існує багато поважних людей у фінансовому світі які є його противниками. Серед них такі відомі фінансисти, як Уоррен Бафет та Пітер Лінч [3].

Цілями даної статті є практичне визначення актуальності використання ліній підтримки та опору і фігур технічного аналізу в прогнозуванні котирування українських емітентів, спираючись на історію торгів «Української біржі».

Побудова ліній опору (resistance) і підтримки (support) є основою класичного технічного аналізу. Лінія опору з'єднує важливі максимуми (вершини) ринку. Опір виникає в момент, коли покупці більше або не можуть, або не хочуть купувати дану валюту за більш високими цінами. Одночасно з кожним рухом ціни нагору зростає опір продавців, і збільшуються продажі, що також робить понижуючий тиск на ціну. Рух нагору стопориться і як би впирається в невидиму стелю, пробити яку у даний момент не може.

Таким чином, опір — це рівень або область на графіку вище ринку, де прагнення продати досить сильно й може протистояти тиску покупців. У результаті ріст припиняється, і ціни знову починають іти вниз. Якщо "бики" зберуться із силами або "ведмеді" послаблять свою хватку, то ціна, швидше за все, проб'є встановлений раніше рівень опору.

Лінія підтримки з'єднує важливі мінімуми (низи) ринку. Виникнення й існування ліній підтримки обумовлено процесами, протилежними тим, які створюють лінію опору. Тут "бики" міняються місцями з "ведмедями". Продавці є активними гравцями на ринку, які штовхають ціну вниз. Чим більш активними будуть продавці, і чим більш пасивними будуть покупці, тим імовірніше, що рівень лінії підтримки буде пробитий й ціна піде вниз.

Таким чином, підтримка — це рівень або область на графіку нижче ринку, де прагнення купити досить сильно й може протистояти тиску продавців. У результаті падіння припиняється, і ціни знову починають іти нагору [1].

Проводити лінії опору й підтримки краще через зони скупчення цін, а не через їхні максимальні викиди (піки) на вершинах і низах. Масове скупчення цін показує, що тут поводження визначальної кількості трейдерів змінювало свій напрямок, а максимальні викиди цін у таких місцях свідчать про панічне поводження найслабших учасників ринку, які спішно закривали свої збиткові позиції.

Потрібно розрізняти такі поняття як лінія опору (підтримки) і рівень опору (підтримки). Лінія — це пряма, проведена через максимуми або мінімуми цін. Рівень — це певне значення ціни. Простіше кажучи, рівень — це горизонтальна лінія.

Щораз, коли рівень підтримки або опору проривається на значну величину, вони міняються ролями.

Побудувавши дані лінії на десяти різних графіках українських емітентів, ми побачили, що у восьми з них прогноз дав позитивний результат. Так як подавати на розгляд усі графіки в даній статті буде недоцільним, нижче будуть описані найбільш наглядні приклади [2].

Перший графік (рис. 1), який відображає рівень котирувань акцій «Азовсталь», за липень-жовтень 2011 року, показує рівний хід тренду в діапазоні ліній підтримки і опору.

Рис. 1. Р івень котирувань акцій «Азовсталь» за липень-жовтень 2011 року [4]

Як ми бачимо, 17 жовтня лінія підтримки була пересічена і утворився невеликий прорив. Але його обсяг не є критичним, тому повернення тенденції бокового тренду не буде несподіванкою. Дана ситуація є прикладом сильного впливу ліній опору і підтримки, адже котирування не виходили за їх межі на протязі майже двох місяців. Такий хід подій (до прориву каналу тренда) може бути використаний для короткострокових вкладів і отримання невеликих але стабільних прибутків.

Наступними проаналізуємо котирування «Центренерго» за липень-жовтень 2011 року (рис. 2).

Рис. 2. Р івень котирувань акцій «Центренерго» за липень-жовтень 2011 року [4]

В даному випадку ми бачимо стрімкий прорив лінії підтримки, який почався в перших числах жовтня. До цього в середині вересня була безуспішна спроба пробити нижню лінію, і дивлячись на те, що при відхилені ціна не досягла минулого максимуму, можна було прогнозувати майбутнє падіння і прорив лінії підтримки що і відбулось на початку жовтня.

Ще один випадок прогнозу буде проаналізовано на прикладі зміни котирувань ОАО «Мотор січ» (рис. 3).

Рис. 3. Р івень котирувань акцій ОАО «Мотор Січ» за липень-жовтень 2011 року [4]

На даному графіку ми бачимо як прорив трендового каналу був довгостроковим (приблизно півтора місяці), але все ж таки котирування повернулись до своїх рівнів. На кінець вересня була спроба пробити минулу лінію підтримки, яка в даний момент грала роль лінії опору. Але ця спроба була безуспішною і графік ще пів місяці тримався нижчих рівнів. Подібне повернення тренду говорить про його силу і те, що в майбутньому потрібно більше орієнтуватися саме за даним ціновим каналом.

Тепер розглянемо найбільш вдалі випадки прогнозу, за допомогою фігур технічного аналізу. Нижче приведений графік котирувань «Кріюківського вагонобудівного заводу» (рис.4).

Рис. 4. Р івень котирувань акцій «Крюківського вагонобудівного заводу»

за вересень 2011 року [4]

На графіку зображений яскравий випадок фігури технічного аналізу «трикутник». Дана фігура будується при швидкому рості (зменшенні) ціни та наступному поступовому поверненні до минулого рівня. При цьому, так як зображено на приведеному вище малюнку, ціни рухаються у напрямі повернення цін. Як правило, підвищення чи зниження котирувань продовжується на рівні половини висоти трикутника. В нашому ж випадку відхилення збільшилося майже в два рази, що дало змогу отримати прибуток на підвищені ціни.

Наступний випадок буде розглянутий на прикладі графіку котирувань ВАТ «Дніпроенерго» (рис. 5).

Рис. 5. Р івень котирувань акцій «Дніпроенерго» за вересень-жовтень 2011 року [4]

На даному графіку ми бачимо приклад використання фігури «подвійне дно». Дана фігури утворюється, так само як і «плечі»: після утворення двох піків цін (максимум або мінімум), з порівняно невеликим часовим розрізом. Єдина різниця «подвійного дна» від «плечей», полягає в тому, що перша сигналізує майбутнє підвищення цін, а інша – зниження. На рисунку 5, ми за допомогою даної фігури отримали сигнал на підвищення ціни, що і сталося 20 вересня. Вартість виросла майже на 50%.

Висновки. Виходячи з вищесказаного, використання ліній підтримки та опору і фігур технічного аналізу є актуальним. Навіть, дивлячись на приведені графіки можна довести ефективність технічного аналізу. Але, звісно, використання лише цих інструментів не буде ефективним і потрібно підкріплювати дані сигнали іншими індикаторами. Та все ж головна ціль статті була досягнута – технічний аналіз повинен мати місце в комплексі аналітичних інструментів фінансових аналітиків.

Що ж стосується прогнозу розвитку фондового ринку, то ми бачимо з вищеописаного аналізу, що більшість емітентів мають тенденцію до росту. Тому, в короткостроковій перспективі очікується зростання індексу української біржі, а тому і цін на акції українських компаній.

Список використаних джерел:

1. Кан М. Технічний аналіз / М. Кан. – М.: Алтер , 2007 .

2. Швагер Д. Технический анализ . Полн ы й курс / Д. Швагер. – М.: Альпина Паблишер, 2011.

3. Вильямс Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли / Л. Вильямс . – М.: Аналитика, 2001.

4. Матеріали з сайту «Української біржі» [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http://www.ux.ua