Збірники конференції «Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (2–3 квітня 2020 року)

Електронна версія матеріалів конференції представлена у форматі *.pdf. Для перегляду файлу необхідна програма Adobe Reader. 

Вихідні дані наведено мовою видання.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 квіт. 2020 р. : у 7 т. – Дніпро : Біла К. О., 2020. 

ISBN 978-617-645-377-2

У збірнику надруковано наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 2–3 квітня 2020 року в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1. Соціально-економічні аспекти управління підприємствами: теорія та практика. – 2020. – 108 с.
ISBN 978-617-645-378-9

Т. 2. Економіка суб’єктів підприємництва: проблеми та перспективи розвитку в умовах сучасних викликів. – 2020. – 107 с.
ISBN 978-617-645-379-6

Т. 3. Економіка суб’єктів підприємництва: актуальні питання сьогодення. – 2020. – 107 с.
ISBN 978-617-645-380-2

Т. 4. Розвиток глобального підприємництва та управління ефективністю у сфері торгівлі та обслуговування. – 2020. – 107 с.
ISBN 978-617-645-381-9

Т. 5. Стратегії інноваційного розвитку підприємств в умовах глобалізації та Фінансові інструменти регулювання діяльності суб'єктів господарювання. – 2020. – 124 c.
ISBN 978-617-645-382-6

Т. 6. Формування економічної безпеки підприємств, моделювання процесів економічної поведінки та інноваційні технології в управлінні економічними суб’єктами. – 2020. – 131 c. 
ISBN 978-617-645-383-3

Т. 7. Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку. – 2020.  – 128 c. 
ISBN 978-617-645-384-0

Поточна конференція «Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (2–3 квітня 2020 року)

Дати заходів конференції:

02-15.04.20: розміщення тез на поточній сторінці (посекційно).

24-27.04.20: розміщення електронних версій збірників конференції на сайті.

12-15.05.20 (орієнтовно, за умови закінчення карантину): початок видачі збірників авторам з міста Дніпро за адресою: пр. Д. Яворницького, 35 (5 корпус ДНУ); 2 поверх, кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами.

Організаційний комітет не завжди поділяє позицію авторів
Деякі звіти публікуються в авторській редакції
За зміст, наукову новизну, достовірність і точність викладеного матеріалу відповідальність покладається на автора/авторів.
 
З повагою, відп. ред. Біла К. О.

У 2020 році на конференції працюють наступні секції:

1. Соціально-економічні аспекти управління підприємствами: теорія та практика.
2. Економіка суб’єктів підприємництва: проблеми та перспективи  розвитку в умовах сучасних викликів.
3. Розвиток глобального підприємництва: нові підходи в менеджменті.
4. Управління ефективністю у сфері торгівлі та обслуговування.
5. Стратегії інноваційного розвитку підприємств в умовах глобалізації.
6. Фінансові інструменти регулювання діяльності суб'єктів господарювання.
7. Формування економічної безпеки підприємств в  умовах ризику.
8. Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку.
9. Моделювання процесів економічної поведінки суб'єктів господарювання.
10. Інноваційні технології в управлінні економічними суб’єктами.
 

Анонс конференції «Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у
 
Міжнародній науково-прак­тичній Інтернет-конференції
«Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»,
 
яка відбудеться 2–3 квітня 2020 року. Матеріали конференції будуть розміщені на web-ресурсі науково-практичних конфе­ренцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою (з присвоєнням йому ISBN, УДК і ББК), який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки. Друкований авторський примірник матеріалів конференції буде надіслано замовленими листами на вказані контактні адреси.
 
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Термін подання матеріалу у монографіюдо 14.02.2020.  Подовжено до 06.03.2020.
Термін подання матеріалу для участі в конференції до  20 березня 2020 р.
Загальна інформація
 
Вимоги до подання матеріалів монографії
 

Внимание! Изменился номер телефона редакции.

Уважаемые авторы! Так как телефон (067) 972 90 71 по неизвестным причинам заблокирован оператором, 

действующий номер для связи +38 (093) 044 55 18


С уважением,
отв. ред. Белая Е.А.

 

 

 

Збірники конференції «Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (18–19 квітня 2019 року)

Електронна версія матеріалів конференції представлена у форматі *.pdf. Для перегляду файлу необхідна програма Adobe Reader. 

Вихідні дані наведено мовою видання.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 квіт. 2019 р. : у 8 т. – Дніпро : Біла К. О., 2019. 

ISBN 978-617-645-326-0

У збірнику надруковано наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 18–19 квітня 2019 року в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1 : Економіка підприємства: проблеми та перспективи економічного та соціального розвитку XXI сторіччя. – 2019. – 112 с.
ISBN 978-617-645-327-7

Т. 2. Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні та європейському просторі. – 2019. – 116 с.
ISBN 978-617-645-328-4

Т. 3. Концептуальні засади управління суб’єктами підприємництва: реалії та перспективи розвитку. – 2019. – 119 с.
ISBN 978-617-645-329-1

Т. 4 : Управління торгівельною діяльністю та формування економічної безпеки суб'єктів господарювання в умовах економічної нестабільності. – 2019. – 104 с.
ISBN 978-617-645-330-7

Т. 5. Стратегії інноваційного розвитку підприємств в умовах глобалізації. – 2019. – 104 с.
ISBN 978-617-645-331-4

Т. 6. Фінансовий та маркетинговий інструментарій забезпечення інноваційного розвитку сучасних підприємств. – 2019. – 111 с.
ISBN 978-617-645-332-1

Т. 7. Моделювання економічної поведінки суб’єктів підприємництва. – 2019. – 104 с.
ISBN 978-617-645-333-8

Т. 8. Економіко-управлінські аспекти розвитку соціально-економічних систем – 2019. – 120 с.
ISBN 978-617-645-334-5 

RSS-материал