Електронний варіант колективної монографії «Актуальні аспекти розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобальної економіки» (квітень 2021 р.)

Шановні автори!

Електронну версію колективної монографії викладено у форматі *.pdf. Для перегляду файла необхідна программа Adobe Reader або її аналог.

Вихідні дані видання:


Актуальні аспекти розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобальної економіки : моногр. / за заг. ред. Т. Гринько. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2021. – 416 с.

ISBN 978-617-645-376-5​


У монографії узагальнено теоретико-методологічні засади розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобальної економіки, досліджено механізм функціонування підприємництва в Україні та його інтеграції до світового економічного простору, обґрунтовано теоретико-методологічні засади інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва. Особливу увагу зосереджено на практичних аспектах формування стратегії розвитку підприємств в умовах мінливого середовища та забезпеченні конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва. Також приділено увагу дослідженню інноваційних методів і технологій фінансово-економічної діяльності сучасних підприємств, формуванню методів та інструментів управління суб’єктами підприємництва в глобальному економічному просторі. Проаналізовано концептуальні засади формування системи економічної безпеки підприємств в умовах конкурентного середовища.

Матеріали монографії будуть корисні фахівцям підприємств різних видів економічної діяльності, науковцям, аспірантам і студентам економічних спеціальностей, а також широкому загалу спеціалістів.

Анонс конференції «Економіка і менеджмент 2021: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у
Міжнародній науково-прак­тичній Інтернет-конференції «Економіка і менеджмент 2021: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»,
 
яка відбудеться 8–9 квітня 2021 року. Матеріали конференції будуть розміщені на web-ресурсі науково-практичних конфе­ренцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою (з присвоєнням йому ISBN, УДК і ББК), який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки. Друкований авторський примірник матеріалів конференції буде надіслано замовленими листами на вказані контактні адреси.
 
 
Термін подання матеріалу у монографію – до 12.03.2021.
Термін подання матеріалу для участі в конференції до  26.03.2021 р.
 
 
Загальна інформація
 
Вимоги до подання матеріалів монографії
 

н/д

Колективна монографія «Теорія та практика управління суб’єктами підприємництва» (квітень 2020 р.)

Контрольні дати:

16.03.2020-22.04.2020: видання електронного варіанту монографії.

28.04.2020-02.05.2020: розміщення статей та електронного варіанту монографії на сайті.

23.04.2020-12.05.2020: видання паперового варіанту монографії.

13.05.2020-15.05.2020: розсилка монографії авторам (на вказану у заявці автором адресу) – до 15.05.2020 р.

14.05.2020-22.05.2020: видача монографії авторам з міста Дніпро за адресою: пр. Д. Яворницького, 35 (5 корпус ДНУ); 2 поверх, кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами. 

RSS-материал