Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Пятая международная научно-практическая Интернет-конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (17-18 июня 2010 года)

Гладчук К.М.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

КИТАЙ ВИВОДИТЬ СВІТОВИЙ РИНОК ІРО З КРИЗИ

За останні роки світовий фондовий ринок кілька разів змінював напрямок розвитку і демонстрував несподівані сюрпризи то в Європі, то в Азії, то у США. Активність за розмірами та кількістю проведених ІРО за регіонами була однаково нестабільною: то масовий прихід російських компаній до Лондону, то переорієнтація китайського уряду на ІРО (приватизація) на внутрішньому фондовому ринку, то криза ліквідності, що вибухнула у США і спричинила масовий відтік капіталу до ринків, що розвиваються.

Але головним лідером за розмірами ІРО у світі вже протягом кількох років залишається азіатський регіон. За даними компанії Ernst & Young , у першому кварталі 2010 року у ході 166 операцій азіатським компаніям вдалося залучити 35,1 млрд. дол. США, що становить 62% від загальної кількості угод IPO за 1 квартал (267) і 66% сумарного обсягу коштів, отриманих у рамках угод IPO в 1 кварталі (53,2 млрд. дол. США). З 20 найбільших транзакцій IPO 9 припало на країни азіатського регіону (Китай, Японію і Південну Корею).

Найбільшим ІРО у 1 кварталі 2010 року стала угода японської компанії Dai-ichi Life Insurance Co Ltd., яка у березні на Токійській фондовій біржі залучила 11 млрд. дол. США. Ця угода стала найбільшим розміщенням в Японії з часів лістингу NTT DoCoMo в 1998 році.

Китай зберіг світове лідерство: на його рахунку 109 угод (більше 41% загальної кількості угод), в ході яких було залучено 19,4 млрд. дол. США (або 37% сумарного обсягу коштів, залучених на світових ринках) [1].

Активність на ринку IPO Китаю обумовлена політикою, що проводиться місцевими регуляторами. У даній країні поступово проводиться лібералізація ринку ІРО. Так, починаючи з 1998 року, крок за кроком розширювалось коло інвесторів (спочатку для резидентів, потім для іноземних інституційних інвесторів). У 2004-2005 роках була проведена структурна реформа, яка значно поліпшила доступ іноземних інвесторів до ІРО в Китаї, що викликало справжній бум первинних публічних розміщень.

Графік «Індикатор ІРО» показує, як впливали рішення, прийняті китайською владою, до яких, в першу чергу, відносяться зміни у законодавстві, на динаміку розміщень. Графік складався на основі розрахунку ринкової капіталізації компаній, які виходили на ІРО (якщо не брати до уваги вплив фінансової кризи, яка розпочалася у світі в 2007 році) (рисунок 1).

Розвиток ринку ІРО в Китаї

Рисунок 1. Розвиток ринку ІРО в Китаї [2; 3] .

1. Січень 1998р. — Прийняті правила лістингу на Шанхайській та Шенчженській фондових біржах;

2. Липень 1999р. — Починає діяти закон про цінні папери;

3. Лютий 2001р. — Резидентам Китаю дозволяється інвестувати в акції;

4. Грудень 2001р. — Прийняті нові правила торгівлі для бірж;

5. Листопад 2002р. — Відкривається відділення біржі для малого та середнього бізнесу;

6. Грудень 2002р. — Прийнятий закон про регулювання інвестицій з боку іноземних інституційних інвесторів;

7. Травень 2004р. — В деяких компаніях розпочинається структурна реформа акцій;

8. Серпень 2004р. — ІРО відкладаються;

9. Січень 2006р. — Іноземним інвесторам дозволяється інвестувати в акції китайських компаній;

10. Травень 2006р. — Ринок ІРО відновлюється;

11. Жовтень 2007р. — Світова фінансова криза набирає обертів.

А у червні 2009 року Пекін зняв тимчасовий мораторій на проведення IPO і вніс ряд змін до правил розміщення. Крім того, керівництво країни активно стимулювало реальну економіку, що безпосередньо вплинуло й на фондовий ринок [ 4 ]. Так, наприклад, вже н априкінці січня 2010 року холдингова компанія «Русал» у результаті розміщення на Гонконгській біржі й паралельного (для залучення європейських і американських інвесторів) IPO на французькій Euronext (підрозділ NYSE) продала 10,6% акцій за 2,24 млрд. дол. США [ 5 ].

Загалом, роль Китаю на світовому ринку первинних розміщень з кожним роком стає дедалі помітнішою. Підтвердженням цьому є той факт, що з 10 найбільших ІРО у світовій історії 3 розміщення проведені компаніями саме з Китаю (банки ICBC Ltd., Bank of China Ltd., а також компанія China Construction Bank Corporation) [ 6 ] .

За прогнозами аналітиків Ernst & Young , у другому кварталі 2010 року на ринках Азії збережеться висока активність угод IPO. Сьогодні емітенти вичікують потрібний момент для проведення лістингу, щоб забезпечити оптимальну вартість акцій. Беручи до уваги зростання стабільності на ринках капіталу, а також великий обсяг запланованих операцій IPO і високий рівень ліквідності ринків, очікується, що в 2010 році активність на світовому ринку IPO збережеться [1].

Список використаних джерел:

1. www . ey . com — сайт компанії Ernst & Young LLP .

2. Птицын А. Восточная модель ІРО: миф или реальность // Финансовый директор. — www.fd.ru.

3. www.milkeninstitute.org/publications/ — дані про фондовий ринок Китаю.

4. www . rbc . ua — сайт компанії РБК-Україна.

5. Гордиенко Ю. Кухня китайского IPO // Секрет Фирмы. — № 4 (296). — 12.04.2010г. — www.kommersant.ru.

6. http://ipohome.com — Renaissance Capital’s IPOhome.com.