Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Пятая международная научно-практическая Интернет-конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (17-18 июня 2010 года)

Прокошіна А.Г.

Харківська державна академія культури, Україна

УКРАЇНА ЯК ПУНКТ НЕЛЕГАЛЬНОГО ПЕРЕТИНУ

Міграція – це дуже складний процес, який має двобічний вплив на економічне, політичне та соціальне життя. З одного боку фінансові надходження українських емігрантів, які вони переказують на батьківщину, складають значну частину доходів країни. Крім того позитивний вплив також має зріст кваліфікації виїжджаючих робітників в інші країни. А з іншого боку відплив робочої сили за кордон, як прийнято казати «відтік мізків » наносить великі збитки для країни. Тому, що на робочі місця йдуть робітники менш кваліфіковані.

Непоганою є ситуація, коли визначена державою кількість осіб емігрує до іншої країни на роботу. Але на жаль більшість мігрантів виїжджає на територію іншої держави в пошуках роботи не легально. Нелегальними мігрантами вважаються особи, які порушили правила перетину кордону або правила перебування на її території. Най розповсюдженішим та доступним способом для здійснення нелегальної міграції є туристичні подорожі . Майбутні «нелегальні мігранти» користуються легальними каналами в’їзду – туристичними або гостьовими візами. До того ж виправити необхідні документи для в’їзду зовсім не складно. Цим займається велика кількість комерційних структур, які допомагають в оформленні фіктивних запрошень на навчання або туристичних віз. Крім того Україна є пунктом нелегального перетину для громадян Пакистану, Індії, В’єтнаму, Китаю, Шрі-Ланки, Афганістану та Африки. При цьому «нелегали» часто користуються послугами місцевих жителів, щоб дістатися до кордону або зняти квартиру на кілька діб.

В програму кожної держави входить регулювання міграційними процесами. Законодавство, стосовно регулювання міграційних процесів в Україні потребує удосконалення. Наприклад: Євро Союз організував допомогу Україні в боротьбі з нелегальною міграцією. Було ініційовано проект з навчання українських фахівців збору інформації про нелегалів і толерантному поводженню з ними. Були також прийняті заходи щодо посилення охорони східного і північного кордонів. Не дивлячись на все це, на думку автора, Україна ще економічно не готова повністю протистояти нелегальній міграції. Між Україною та Євросоюзом була підписана ратифікація про радмісію осіб. Згідно з угодою, через два роки після набуття чинності Україна буде зобов'язана приймати всіх іноземців (громадян третіх країн) і осіб без громадянства, які з її території потрапили в Євросоюз. А це не може не викликати турботу. Місячне утримання одного « нелегала » коштує Україні не менш ніж 100 доларів, крім того Україна зобов’язана видати візи, за свій рахунок підготовити всі необхідні документи, депортувати у супроводі не менш ніж двох осіб. До того ж, ця програма високовартісна , радмісія одного нелегального мігранта обходиться Україні більш ніж у 1 тис. доларів.

Тема нелегального перетину через територію України є актуальною і тому заслуговує уваги з боку держави. Крім того з вище наведеного можна сказати, що туризм несе в собі не тільки вигідні для економіки та рекреаційно-оздоровчі функції, а ще є і засобом нелегальної міграції. Тому державі необхідно розробляти програми спрямовані на скорочення та регулювання нелегальної міграції.

Науковий керівник:

професор, доктор ек . наук Амосов О.Ю. ______________

Список використаної літератури

1. Зайончковская Ж. Миграция вышла из тени. Интернет журнал «Отечественные записки»// http://www.strana-oz.ru/?numid=19&article=900