Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Пятая международная научно-практическая Интернет-конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (17-18 июня 2010 года)

Надольська Ю.А.

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б.Хмельницького

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ У ВНЗ

Необхідність постійного вдосконалення системи та практики освіти зумовлена соціальними змінами, що відбуваються в суспільстві. Питання підвищення якості навчання та рівня вихованості особистості студента були і залишаються пріоритетами в сучасній методиці викладання іноземної мови. Реформування освіти і впровадження нових інноваційних технологій в практику навчання слід розглядати як найважливішу умову інтелектуального, творчого і морального розвитку студента.

Іноземна мова, як навчальний процес, має великі можливості для створення умов культурного та особистісного становлення студентів. Основною метою вивчення іноземної мови на сучасному етапі у розвитку освіти є особистість студента, його мотивація до участі у міжкультурній комунікації, вміння самостійно оволодівати знаннями та удосконалювати їх. Отже, впровадження та ефективне використання нових педагогічних технологій в процесі вивчення німецької мови, а саме методу проекту, на нашу думку є актуальним завданням.

Метод проекту завжди орієнтований на самостійну діяльність студентів – індивідуальну, парну, групову – яку вони здійснюють упродовж певного часу. Також метод проекту припускає можливість вирішення деякої проблеми; у ньому передбачається, з одного боку, необхідність використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого, - інтегрування знань, умінь з різних галузей науки і мистецтва тощо.

Основні вимоги до використання методу проектів:

· Наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми,

задачі, що вимагають інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її рішення (наприклад, дослідження історії виникнення святкування різних свят в німецькомовних країнах – Oktoberfest , Karneval , Ostern , Drei K ? nige usw .; організація подорожей у різні країни; проблеми сім’ї; проблема вільного часу у молоді тощо);

· Практична, теоретична значущість передбачуваних результатів (наприклад, спільний випуск газети, альманаху з репортажами з місця подій, планування та облаштування квартири тощо);

· Самостійна ( індивідуальна, парна, групова) діяльність студентів на занятті;

· Структурування змістовної частини проекту ( із зазначенням поетапних результатів і розподілом ролей);

· Використання дослідницьких методів: вивчення проблеми, що випливають з неї задач дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних,висновки ( використання спільного дослідження методу « мозкової атаки», « круглого столу», творчих звітів, захисту проекту тощо).

Отже, проектна діяльність значно розширює і поглиблює знання студентів в процесі роботи над проектом, навчає взаємодіяти один з одним, вдосконалювати мову, формує інтелектуальні вміння роботи з інформацією при вивчені німецької мови. При виконання таких творчих завдань бажано використовувати додаткову літературу, засоби масової інформації, а саме Інтернет, що дає можливість підібрати літературу, ознайомитися з найрізноманітнішою інформацією яка потрібна для виконання завдання.

Залежно від ситуації добір тематики проектів може бути різним. На нашу думку використовувати проект бажано на практичному занятті при закріпленні вивченого матеріалу, на самостійній роботі, на яку припадає значна кількість годин, або ж при проходженні мовної практики студентів. Наведемо такий приклад. Вивчаючи тему „ Das zaus meiner Eltern “ яка включає в себе такі підтеми: „ Meine Wohnung “, „ Mein Zimmer “, „ Wohnungssuchen “, und „ Studentenwohnheim “ usw , опрацювавши на практичних заняттях лексичний та граматичний матеріал цих тем, викладач пропонує перевірити знання студентів за допомогою проектної роботи. Студенти розподіляють між собою лексичні теми, об’єднуються в групи ( по 2 чоловіка) або розробляють окремо. Захист роботи може бути різноманітним: розробка постарів, описання за допомогою фотокарток, або мультимедійної презентації власної квартири та кімнати, виступити в ролі покупця та продавця власного житла,розробити будинок своєї мрії тощо.

Таким чином, за допомогою проектної роби студент може проявити себе в ролі викладача, при цьому, на базі пройденого матеріалу, він має змогу конкретизувати та представити свою тему відповідно до власних інтересі. У роботі оцінюється фонетичні та граматичні навички, уміння говоріння німецькою мовою, цікаво викладений матеріал та його оформлення. А що саме цікаве, зникає мовленнєвий бар’єр, який дуже тяжко подолати в нашому середовищі.