Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Пятая международная научно-практическая Интернет-конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (17-18 июня 2010 года)

Вишневська І.Г.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин

КИТАЙСЬКІ СТРАТАГЕМИ ЯК МИСТЕЦТВО УПРАВЛЯТИ СВІТОМ

Стратагема подібна алгоритму, вона організовує послідовність дій. Той, хто вміє застосовувати стратагеми, завжди утримає ініціативу в своїх руках. Проаналізувавши стародавні та середньовічні китайські стратагеми, що містять знання про мистецтво управління, можна простежити дієвість їх моделі в сучасному світі.

Китайці дотримуються традиційного принципу „дії в недіянні” : „Діючи, губиш справу. Утримуючи, втрачаєш утримуване. Довершений мудрець перебуває в недіянні й тому не знає поразок; він нічого не утримує і тому нічого не втрачає [1] ». Утримувати – притаманно для західного стилю мислення. Захід намагається укласти союз з КНР, в т.ч. залучити її до демократичних перетворень, фінансуючи такі проекти з держбюджету. КНР це влаштовує, адже не суперечить сучасному китайському принципу „ в е й чжун с і юн ” , що означає „використання Заходу для Китаю”. Хоча китайці вважають, що „варвару” більше потрібен Китай, ніж навпаки. Власне, така трактовка виправдана з огляду на наступний приклад: компанії США , вклавши понад $ 60 млрд в 57000 проектів в Китаї, мали в 2007 році на 17% більше прибутку, у той час як всередині власної країни прибутки американських компаній знизились у середньому на 3% [2] .

Відповідно до стратагеми „віднімай поступово, як убуває місяць, давай помалу, як теплішає повітря навесні [3] ”, Китай не поспішає піднімати курс юаня, не дивлячись на вимоги США. Китайську валютну політику також можна пояснити тактикою „безрезультатного затягування”, яка пов’язана з стародавніми уявленнями про те, що „благородний чоловік”, стикаючись із суперечністю, „прагне до єдності через різнодумство, але не прагне до єдності через слухняність [4] ” . Китайці штучно утримують юань на низькому рівні, що сприяє збільшенню продажів китайських товарів на світовому ринку.

КНР може поставити супротивника в невигідне положення, відповідаючи на його активні дії незначними маневрами, що у результаті призведе до виснаження конкуруючої сторони і виведе її з гри. Так вчить стратагема „і мянь дай лао [5] ”, що означає „ спокійно чекати, коли супротивник стомиться”. Американці вкладають величезні кошти у військову сферу, китайці ж лише на конкурентноздатному рівні її підтримують. Тим самим спокійно спостерігають, як поступово США економічно виснажуються.

Китайці можуть використати також стратагеми „скориставшись чужим ножем, убити людину” – „ц з є дао ша ж е нь [6] ”, тобто, для перемоги над супротивником удатися до використання його друга; „сидячи на вершині гори, спостерігати за сутичкою двох тигрів”. Скажімо, Китай вірить, що Європа симпатизує необхідності збалансувати та стримувати потужність США, оскільки ЄС та США мають різні інтереси [7] . Цілком ймовірно, що внаслідок боротьби за лідерство, і США, і країни ЄС можуть імпліцитно сприяти зменшенню значимості партнера. Це сприятиме виснаженню обох сильних потуг, і таким чином, лідерство може дістатися Китаю без зайвих витрат. Стратагема ж „змусити тигра залишити гору” – „д яо ху л і шань [8] ” цілком може бути застосована до першого етапу здобуття китайцями лідерства - в АТР. Нині США втрачають свої ключові позиції в цьому регіоні, оскільки Китай стає там більш енергійним і впливовим гравцем. Велику роль у цьому відіграє чисельна китайська діаспора в країнах АТР.

Властиве китайській стороні використання стародавньої стратагеми „красуня [9] : пропонують партнерам цілий асортимент так званих досяжних благ і тим самим впливають на їхні відчуття і пристрасті. КНР заполонив світ дешевими товарами, піднімаючи власну економіку, в той час як виробники тих же США потерпають від кризи. Але американці не хочуть відмовлятися від дешевої китайської продукції. До речі, згідно з прогнозами, у 2010 р. Китай має забезпечити більше, ніж 80 % усього одягу США і 50 % світового ринку [10] .

Китайці на перше місце ставлять національні інтереси власної країни, а потім прибуток. Н априклад, у березні 2009 р. КНР відмовилася прийняти пропозицію від Кока-Коли щодо продажу національного виробника соків Huiyuan Juice Group. Хоча попередньо операція оцінювалася в 2,3 млрд дол. і могла стати найбільшою в історії Кока-Коли [11] .

Китайці намагаються отримати довіру до себе, бо згідно з їхньою стратагемою, необхідно спершу дістати довіру, щоб потім примусити когось слідувати твоїм інтересам: „благородний чоловік повинен добитися довіри народу і лише після цього може примушувати його трудитися [12] ”. Китай підтримує треті країни, надає їм допомогу, заручаючись довірою. Наприклад, відбудовує транспортну інфраструктуру в Замбії та Кенії, працює над монтажем складних телекомунікаційних систем у Джибуті та Намібії [13] тощо.

Китайці зазвичай говорять про себе принизливо. Ще стародавні говорили: „Він не звеличив сам себе і тому прославлений [14] ”. За китайською стратагемою „володіти цілим світом і не бути вільним в своїх діях” означає перетворювати світ на окови для себе [15] . Отож, китайці бачать цю тонку грань, тому ситуація залежить від них, а не вони від ситуації.


[1] Дао-дэ цзин: Пути обретения бессмертия: даосизм в исследованиях и переводах Е.А. Торчинова. – СПб: Азбука – классика Петербургское Востоковедение, 2007. - С. 167.

[2] Chen Deming . Strengthen U.S.-China Trade Ties: Now is no time for protectionism // The Wall Street Journal. – 2009. - A pril 27 . - A15.

[3] Хань Фэй-цзы // Искусство управления / Сост., пер и комм. В.В. Малявина. – М. : Астрель , 2004. – С. 142.

[4] Конфуций. Лунь юй / Исслед., пер. с кит., коммент. Л.С. Переломова. – М.: Восточная литература РАН, 2000. - С. 396.

[5] Тридцать шесть стратагем // Искусство управления / Сост., пер и комм. В.В. Малявина. – М. : Астрель, 2004. - С. 351.

[6] Там же.-С. 349.

[7] Lerais, Frederic, Levin, Mattias, Sochacki, Myriam, Veugelers, Reinhilde. China, the EU and the world: Growing in harmony? – Luxembourg : Office for Official Publications of the European Comm unities , 2007. - Р.157-159 (175 р.)

[8] Тридцать шесть стратагем // Искусство управления / Сост., пер и комм. В . В . Малявина . – М . : Астрель , 2004. - С . 371.

[9] Т ам же. – С. 407.

[10] Globalization: Encyclopedia of Trade, Labor, and Politics/ Ed. by Ashish K. Vaidya. – Santa Barbara ? Denver ? Oxford : ABC-CLIO, 2006. - Volume 1. - P. 425-426.

[11] Round and round it goes: A special report on China and America // The Economist. – October, 24th,2009 . – P.6 .

[12] Конфуций. Лунь юй/ Иссл. пер и комм. Л . С . Переломова / Вказ. пр . - С. 443.

[13] Alden, Chris. China in Africa.- London ? New York : Zed Books, 2007. - Р.13 ( 15 7 p. )

[14] Дао-дэ цзин / Иссл. пер и комм. Е.А. Торчинова/ Вказ. пр . - С. 148.

[15] Шэнъ Бухай. Политические фрагменты // Искусство управления / Сост., пер и комм. В.В. Малявина. – М. : Астрель , 2004. – С. 123.