Альянс наук - 2011. Государственное управление.

1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ.
 
Акопян Д.Ю.
СУВЕРЕНИТЕТ - ПРАВО ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ: ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ В ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

 
Бєлкін Л.М.
ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЯК КОРУПЦІОГЕННИЙ ЧИННИК

 
Биркович Т.І.
ДЕРЖАВНИЙ МОНІТОРИНГ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

 
Бутник О.О.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

 
Гіндес О.Г.
ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В АГРАРНІЙ СФЕРІ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ

 
Гончарова В.Г.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 
Груба Г.І.
ДЕРЖАВНА СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

 
Дацій Н.В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

 
Драган І.В.
НЕДОСКОНАЛІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

 
Ємельянов В.М.
СУЧАСНА МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО І ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

 
Замикула В.В.
РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ АГРОБІЗНЕСУ

 
Лієв О.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-EКОНОМІЧНИЙ МEXАНІЗМ ЗАБEЗПEЧEННЯ EКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ РEГІОНУ

 
Матійко С.А.
РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

 
Міщенко Д.А.
ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІКО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

 
Плеханов Д.О.
СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО РИНКУ

 
Рибачук В.Л.
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ЖКГ

 
Чернов С.І.
ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ КРАЇНИ

 
Шкуратова І.І.
ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 
2. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА.
 
Медведко В.А., Осипов А.И.*
МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

 
Фойгт Н.А.
ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ СУСПІЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОПРАВНОГО ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ

 
3. СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ И МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ.
 
Богаткина Е.А.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ «СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
Іванова Т.Л., Дьоміна М.В.
ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ

 
Погарцев О.В., Макарова Т.В., Плотнікова Т.В.
ПРО КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСТА

 
*Некоторые доклады представлены в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader, скачать которую можно бесплатно с сайта разработчика.
 
 
К списку секций